تحلیل متن ریدینگ آیلتس

تحلیل متن ریدینگ آیلتس

 

یکی از چالش برانگیزترین مهارت های آزمون آیلتس، مهارت ریدینگ است. تحلیل متون Reading در آزمون آیلتس، کار آسانی نیست و اکثر زبان آموزان با این مسئله مشکل دارند. برای تقویت مهارت reading در آزمون آیلتس باید از یک سری راهکارهای کلیدی استفاده کرد همانند:
.استفاده از کلید واژگان و تشخیص آنها در متون
.زیر لغات کلیدی خط کشیدن و هایلایت کردن آنها
.مشخص کردن کلید واژگان در سوالات و پیدا کردن سرنخ ها در متن
.استفاده از مهارت skim و scan

. تحلیل ریدینگ های آیلتس ادوار گذشته

.مطالعه و آشنایی با لغات ضروری آیلتس

 

موسسه آموزش آنلاین زبان انگلیسی المپ تلاش کرده تا با برگزیدن متون از کتب معتبر آیلتس ، به تحلیل این متون بپردازد و نکات کلیدی را در اختیار شما زبان آموزان عزیزی که قصد شرکت در آزمون آنلاین آیلتس را دارید قرار دهد.

متن زیر به توصیف یک فرآیند می پردازد و شما زبان آموزان عزیز می بایست با خواندن متن و بیرون کشیدن لغات کلیدی سعی کنید تا واژگان مرتبط با هر قسمت از تصویر را در جای مناسب خود قرار دهید.

 

افزایش مهارت ایلتس

 

به دقت به نمودار نگاه کنید. سعی کنید حدس بزنید که چگونه نیروگاه آبی کار می کند. به نحوه اتصال قسمت های آن توجه کنید.
برای هر پاسخ فقط یک کلمه از متن را می توانید بنویسید.

 

The power of the water


Most hydropower plants rely on a dam that holds back water, creating a large reservoir behind it. Often, this reservoir is used as a recreational lake and is also known as the intake. Gates on the dam open and gravity pulls the water through the penstock, a line of pipe that leads to the turbine. Water builds up pressure as it flows through this pipe. The water strikes and turns the large blades of a turbine, which is attached to the generator above it by way of a shaft. As the turbine blades turn, so do a series of magnets inside the generator producing alternating current(AC) by moving electrons. The transformer, located inside the powerhouse, takes the AC and converts it to higher-voltage current.

پاسخ سوالات


1.intake
2.magnets
3.powerhouse
4.shaft
5.Penstock

 


حال کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده را با کلماتی از متن جایگزین کنید.

1- The dam helps contain the water and produces a reservoir.


به جای کلمه helps contain باید کلمه holds back نوشته شود. زیرا سد کمک می کند تا آب پشت سد بماند و رد نشود و سد از آب پر شود.
به جای کلمه produce باید کلمه create نوشته شود. زیرا تولید کردن و درست کردن در این جمله می توانند به جای هم به کار روند.

2- the water moves through a pipe and increases in pressure


به جای moves  باید کلمه flows نوشته شود. زیرا حرکت آب همان جریان یافتن آن است.
به جای کلمهin  increases باید کلمه builds up نوشته شود. زیرا ساخته شدن فشار همان افزایش آن است.


3- the water rotates the blades of a turbine that is connected to a generator.


به جای کلمه rotates باید کلمه turns استفاده شود. چون هردو هم معنی هستند و به معنای چرخاندن هستند.
به جای کلمه connected باید کلمه attached استفاده شود. چون هر دو هم معنی هستند.

4- The transformer changes the AC current into a more powerful one.


به جای کلمه changes باید کلمه converts استفاده شود. چون هر تغییری سبب تبدیل چیزی به چیز دیگری می شود.
به جای کلمه into باید کلمه to استفاده شود. چون حرف اضافه فعل convert، to است.

 

امیدواریم این تحلیل ریدینگ برای شما مفید واقع شده باشد.

 

نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه