لغات ضروری مرتبط با تبلیغات به انگلیسی


لغات ضروری مرتبط با تبلیغات به انگلیسی

 

ما قصد داریم در سری پادکست های آموزش لغات انگلیسی به صورت موضوعی ، مهم ترین موضوعاتی که در speaking و writing آزمون آیلتس ، کاربرد دارد را به شما آمورش دهیم . البته این مطلب می تواند برای کسانی هم که قصد دارند بطور عمومی زبان انگلیسی خود را تقویت کنند ، مفید باشد . گروه آموزش زبان انگلیسی المپ به جز این سری پادکست ها ، پادکست های داستانی و پادکست های آموزشی مناسب برای هر سطح و هر زبان آموزی فراهم کرده است که در مقاله ی "پادکست آموزش زبان انگلیسی" ، پادکست ها را ، برای سهولت انتخاب شما با توجه به سطح و آشنایی شما با زبان انگلیسی طبقه بندی کرده ایم. 

 

 

 

یادگیری لغات

 

 

یادگیری لغات

 

 

یادگیری لغات

 

 

یادگیری لغات

 

 

میتونین تلفظ و توضیحات لغات بالا رو داخل این فایل گوش بدید . 

 

 

 

یادگیری لغات

 

 

یادگیری لغات

 

 

میتوانید تلفظ و توضیحات لغات بالا رو داخل این فایل گوش بدید . 

 

 

 

یادگیری لغات

 

 

 

تمرین تکمیل جملات با استفاده از کلمات تبلیغاتی بالا

 

جاهای خالی در جملات زیر را با لغات Advertisement بالا پر کنید و حدس بزنید.

1- I think I prefer ............... because they are really good fun to watch and often have a catchy tune or song to go with them.

1-T.V. commercial

2-Cold Call

3-intrusive

4-advertising

 

2: Last night, I was just sitting down to my favorite series on TV when the phone rang. It was another ..................... I find them really annoying.

1-Internet Pop-ups

2-Cold Call

3-Advertising   

4-Intrusive

 

3- Personally, I think that...............in movies is the most effective because you aren’t even aware that you are being targeted by a company while you’re watching.

1-T.V. commercial

2-intrusive

3-covert advertising

4-cold call

 

4-I think .....................are a great way to advertise because they are so entertaining but I guess they must be very costly to put on, particularly at peak viewing time.

1-Cold Call

2-TV commercial

3-Newspaper/Magazine

4-Internet Pop-ups

 

5-There’s nothing more annoying than trying to work online and getting bothered by .....................

1-Cold Call

2-TV commercial

3-Newspaper/Magazine

4-Internet Pop-ups

 

6. I hardly ever pay attention to adverts in the .....................because they aren’t usually very attractive but whenever I flick through a ......................, I’m constantly drawn towards their beautiful, glossy ads.

1-Newspapers/Magazine

2-intrusive

3-covert advertising

4-cold call

 

7.I find telesales quite ....................... because they call your home to sell you something. I think it’s an invasion of privacy.

1-T.V. commercial

2-intrusive

3-covert advertising

4-cold call

 

 

:پاسخ سوالات بالا

شما می توانید جواب های خود را در تکمیل جملات بالا با جواب های صحیح زیر مقایسه کنید:

1-TV commercial (تبلیغات تلویزیونی)

2-Cold Call (تماس تلفنی بدون هماهنگی و یا اطلاع قبلی و ناخواسته و نا خوانده، تماس های بی مورد)

3-Covert Advertising (تبلیغات پنهان)

4-TV commercial (تبلیغات تلویزیونی)

5-Internet Pop-ups (پنجره های تبلیغاتی که ناگهان در صفحات اینترنت ظاهر می شود)

6-Newspaper/Magazine (روزنامه/ مجله)

7-Intrusive (سرزده و ناخوانده)

 

 

برای دسترسی به کلیه مطالب بالا در یک PDF منسجم ، فایل زیر را دانلود کنید .

داستان کوتاه انگلیسی

 

برای مطالعه بیشتر در زمینه آزمون آیلتس می توانید نگاهی به مقالات زیر  بیاندازید:

انواع جملات در آزمون آیلتس

لیسنینگ آزمون آیلتس- پارت 1

چطور معلم خود را در آزمون آیلتس توصیف کنیم؟

 

نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه