learn English

دوره های آنلاین زبان بزرگسالان

ال مپ

left-arrow دوره های مکالمه زبان

دوره های مکالمه محور بزرگسالان

سایت آموزش آنلاین المپ با همکاری شرکت دولینگو نسبت به راه اندازی دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسی اقدام کرده است ، اگر چه این دوره ها مکالمه محور است ولی چهار مهارت زبان انگلیسی را پوشش می دهد و زبان آموزان پس از طی این دوره ها می توانند با شرکت در آزمون بین اللملی دولینگو مدرک بین المللی دریافت کنند ، مدرک دولینگو یک مدرک بین المللی بوده است و توسط بیش از 1700 دانشگاه معتبر دنیا به رسمیت شناخته شده است .

دوره های Elementary

این سطح برای زبان آموزانی طراحی شده است که اطلاعات اولیه ای در مورد زبان انگلیسی دارند. پس از گذراندن این سطح زبان آموزان می توانند مهارت های زبان انگلیسی خود را در موارد زیر بکارببرند:

 • مسافرت و یا خرید از فروشگاه
 • سوال و جواب های ساده به زبان انگلیسی
 • صحبت در مورد علایق ، خانواده و کارهای روزمره به زبان انگلیسی
 • این سطح به 4 ترم تقسیم می شود :

دوره ها عمومی عمومی خصوصی VIP دو نفره
  12جلسه 8جلسه 12جلسه    
  1:15h 1:30h 1h   
  شهریه شهریه شهریه شهریه شهریه
E1 E2 E3 E4
1،700،000 1،900،000 1،900،000 1،900،000
1،400،000 1,450,000 1,450,000 1,454,000
3,890,000 3,890,000 3,890,000 3,890,000
4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

   شهریه به ریال می باشد.

دوره ها عمومی ویژه افراد پر مشغله خصوصی - 12 جلسه یک ساعته VIP دو نفره
 سه جلسه در هفته شهریه دو جلسه در هفته شهریه شهریه شهریه شهریه
Elementary 1 Elementary 2 Elementary 3 Elementary 4
12 جلسه یک ساعته 12 جلسه یک ساعت و ربع 12 جلسه یک ساعت و ربع 12 جلسه یک ساعت و ربع
1،700،000 1،900،000 1،900،000 1،900،000
8 جلسه یک ساعت و نیمه 8 جلسه یک ساعت و نیمه 8 جلسه یک ساعت و نیمه 8 جلسه یک ساعت و نیمه
1،400،000 1،450،000 1،450،000 1،450،000
3,890,000 3,890,000 3,890,000 3,890,000
4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

   شهریه به ریال می باشد.

دوره های PRE Intermediate

پس از سطح مقدماتی زبان آموزان می توانند دراین سطح شرکت نمایند. پس از گذراندن این سطح زبان آموزان توانایی های زیر را کسب خواهند کرد

 • صحبت و مکالمه به زبان انگلیسی با اعتماد به نفس بالاتر
 • نوشتن و درک نامه های ساده انگلیسی
 • بکاربردن دقیق تر گرامر انگلیسی و لغات بیشتر در محاوره
 • این سطح نیز چهار ترم به شرح ذیل است :

دوره ها عمومی عمومی خصوصی VIP دو نفره
  12جلسه 8جلسه 12جلسه    
  1:15h 1:30h 1h   
  شهریه شهریه شهریه شهریه شهریه
Pi1 Pi2 Pi3 Pi4
1،900،000 1،900،000 1،900،000 1،900،000
1,454,000 1,454,000 1,454,000 1,454,000
3,890,000 3,890,000 3,890,000 3,890,000
4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

   شهریه به ریال می باشد.

دوره ها عمومی ویژه افراد پر مشغله خصوصی - 12 جلسه یک ساعته VIP دو نفره
 سه جلسه در هفته شهریه دو جلسه در هفته شهریه شهریه شهریه شهریه
PreIntermediate1 PreIntermediate2 PreIntermediate3 PreIntermediate4
12 جلسه یک ساعت و ربع 12 جلسه یک ساعت و ربع 12 جلسه یک ساعت و ربع 12 جلسه یک ساعت و ربع
1،900،000 1،900،000 1،900،000 1،900،000
8 جلسه یک ساعت و نیمه 8 جلسه یک ساعت و نیمه 8 جلسه یک ساعت و نیمه 8 جلسه یک ساعت و نیمه
1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000
3,890,000 3,890,000 3,890,000 3,890,000
4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

   شهریه به ریال می باشد.

دوره های Intermediate

پس از گذراندن این سطح ، مهارت زبان آموز به حدی می شود که می توانند از عهده انجام کارهای زیر برآید:

 • صحبت کردن دقیق تر و شرکت در بحث های عمومی
 • استخراج هدف کلی یک متن پیشرفته
 • آمادگی شرکت در کلاسهای آیلتس و تافل
 • این سطح نیز چهار ترم به شرح ذیل است :

دوره ها عمومی عمومی خصوصی VIP دو نفره
  12جلسه 8جلسه 12جلسه    
  1:15h 1:30h 1h   
  شهریه شهریه شهریه شهریه شهریه
I1 I2 I3 I4
1،900،000 1،900،000 1،900،000 1،900،000
1,454,000 1,454,000 1,454,000 1,450,000
3,890,000 3,890,000 3,890,000 3,890,000
4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

   شهریه به ریال می باشد.

دوره ها عمومی ویژه افراد پر مشغله خصوصی - 12 جلسه یک ساعته VIP دو نفره
 سه جلسه در هفته شهریه دو جلسه در هفته شهریه شهریه شهریه شهریه
Intermediate1 Intermediate2 Intermediate3 Intermediate4
12 جلسه یک ساعت و ربع 12 جلسه یک ساعت و ربع 12 جلسه یک ساعت و ربع 12 جلسه یک ساعت و ربع
1،900،000 1،900،000 1،900،000 1،900،000
8 جلسه یک ساعت و نیمه 8 جلسه یک ساعت و نیمه 8 جلسه یک ساعت و نیمه 8 جلسه یک ساعت و نیمه
1,454,000 1,454,000 1,454,000 1,454,000
3,890,000 3,890,000 3,890,000 3,890,000
4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

   شهریه به ریال می باشد.

دوره های Upper Intermediate

در سطح بالای متوسط، بر روی دایره لغات، مهارت و تسلط بر کاربرد جملات تاکید می شود و دوره ها به نحوی طراحی شده است ، که زبان آموز پس از گذراندن این دوره توانمندی های زیر را در کاربرد زبان انگلیسی دارا باشد :

 • شرکت در بحث های تخصصی به زبان انگلیسی
 • فهمیدن تقریبی یک برنامه تلویزیونی
 • نوشتن یک مقاله ساده به زبان انگلیسی
 • این سطح نیز چهار ترم به شرح ذیل است :

دوره ها عمومی عمومی خصوصی VIP دو نفره
  12جلسه 8جلسه 12جلسه    
  1:15h 1:30h 1h   
  شهریه شهریه شهریه شهریه شهریه
UI1 UI2 UI3 UI4
2،430،000 2،430،000 2،430،000 2،430،000
2,160،000 2,160،000 2,160،000 2,160،000
4,520،000 4,520،000 4,520،000 4,520،000
5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000
2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000

   شهریه به ریال می باشد.

دوره ها عمومی ویژه افراد پر مشغله خصوصی - 12 جلسه یک ساعته VIP دو نفره
 سه جلسه در هفته شهریه دو جلسه در هفته شهریه شهریه شهریه شهریه
Upper Intermediate1 Upper Intermediate2 Upper Intermediate3 Upper Intermediate4
12 جلسه یک ساعت و نیم 12 جلسه یک ساعت و نیم 12 جلسه یک ساعت و نیم 12 جلسه یک ساعت و نیم
2،430،000 2،430،000 2،430،000 2،430،000
8 جلسه دو ساعته 8 جلسه دو ساعته 8 جلسه دو ساعته 8 جلسه دو ساعته
2,160،000 2,160،000 2,160،000 2,160،000
4,520,000 4,520,000 4,520,000 4,520,000
5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000
2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000

   شهریه به ریال می باشد.

دوره های Advance

در این سطح توانایی ها و مهارت های زبان آموزان برای انجام امور زیر کافی خواهد بود

 • فهمیدن اخبار و برنامه های زبان انگلیسی
 • شرکت در بحث های تخصصی با واژگان بیشتر و بکاربردن گرامر دقیق
 • نوشتن مقالات پیچیده تر به زبان انگلیسی
 • آمادگی برای گذراندن دوره های تربیت مدرس و شروع کار بعنوان مدرس زبان نوشتن مقالات پیچیده تر به زبان انگلیسی
 • گرفتن آیلتس با نمره 6 – 7
 • گرفتن مدرک دولینگو بالاتر از 115
 • این سطح نیز چهار ترم به شرح ذیل است :

دوره ها عمومی عمومی خصوصی VIP دو نفره
  12جلسه 8جلسه 12جلسه    
  1:15h 1:30h 1h   
  شهریه شهریه شهریه شهریه شهریه
A1 A2 A3 A4
2،430،000 2،430،000 2،430،000 2،430،000
2,160،000 2,160،000 2,160،000 2,160،000
4,520،000 4,520،000 4,520،000 4,520،000
5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000
2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000

   شهریه به ریال می باشد.

دوره ها عمومی ویژه افراد پر مشغله خصوصی - 12 جلسه یک ساعته VIP دو نفره
 سه جلسه در هفته شهریه دو جلسه در هفته شهریه شهریه شهریه شهریه
Advance 1 Advance 2 Advance 3 Advance 4
12 جلسه یک ساعت و نیم 12 جلسه یک ساعت و نیم 12 جلسه یک ساعت و نیم 12 جلسه یک ساعت و نیم
2،430،000 2،430،000 2،430،000 2،430،000
8 جلسه دو ساعته 8 جلسه دو ساعته 8 جلسه دو ساعته 8 جلسه دو ساعته
2,160،000 2,160،000 2,160،000 2,160،000
4,520,000 4,520,000 4,520,000 4,520,000
5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000
2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000

   شهریه به ریال می باشد.

courseways

عاشق ما شده ای ؟؟؟

شروع کنید (: