چطور معلم خود را در آزمون آیلتس توصیف کنیم؟

چطور معلم خود را در آزمون آیلتس توصیف کنیم؟

 

 در اين پادکست آموزشي، به شما آموزش داده مي شود که چگونه در مکالمات و در پارت اسپيکينگ آزمون آيلتس، مدرس مورد علاقه خود را توصيف کنيد.


• سطح پادکست مناسب زبان آموزان سطح متوسط به بالا است .

• همراهان عزيز المپ/ ما در اينجا يک سري سوال براي شما طراحي کرديم که بعد از درک مطلب بايد به آنها پاسخ دهيد.

 

 How do you describe your teacher?

 What are some good features and traits for describing a person?

 What kinds of good traits do you have?

 

گروه آموزش زبان انگلیسی المپ، پادکست "چگونه مدرس خود را توصيف کنيد"  را براي شما تهيه کرده تا بهتر بتوانيد با استفاده از اين لغات و عبارات، مدرس مورد علاقه خود را توصيف کنيد. اين پادکست براي داوطلباني که قصد شرکت در آزمون آيلتس را دارند مفيد است؛ چرا که در پارت اسپيکينگ آزمون آيلتس زماني که از شما مي خواهند تا فرد مورد علاقه خود را توصيف کنيد، مي توانيد از اين عبارات مفيد براي پاسخ به ممتحن آزمون آيلتس استفاده کنيد. حال بعد از گوش دادن به پادکست، چند بار آن را براي خود بخوانيد و در آخر لغات سخت متن را براي خود تکرار کرده و در مورد موضوع مورد نظر و لغات مرتبط صحبت کنيد و صداي خود را نيز ضبط کنيد و يا حتي با فردي که سطح وي از شما بالاتر است اطلاعات را به اشتراک گذاشته و با هم مکالمه کنيد. اين روش مي تواند به تقويت مهارت اسپيکينگ شما کمک کند. شما مي توانيد براي چگونگي تقويت مهارت اسپيکينگ خود و سليس صحبت کردن مقاله راه هاي جلوگيري از مِن مِن کردن در آزمون اسپيکينگ آيلتس را مطالعه کنيد.

 

پادکست اصلي 

 

المپي هاي عزيز حال بياييد به سوالاتي که در ابتدا از شما خواستيم تا در مورد آنها فکر کنيد، پاسخ دهيم.

 

How do you describe your teacher?

One of my university teachers who used to teach us maths. I was very fortunate in having such a good teacher. He/she was so supportive…er…encouraging and resourceful. Er… his/her smart appearance and friendly expression made me like him/her immediately. He/she was really a role model for all the students. I was fascinated by his/her teaching method. Now, I've come to realise how important maths is, in my field of work.

 

What are some good features and traits for describing a teacher?

Alternative answers:

 I consider myself lucky to have many very good teachers throughout my academic years. The person who has made an enormous impact on me is one my teachers at university. He/she has an amiable character, and always behaves very politely with all, and never discriminates among students. He/she is a person who can make the tough subjects interesting and inspire students to study hard and attentively. As we all know, education without motivation serves no useful purpose.

 

 The teacher who made a lasting impression on me was Mr/Mrs/Miss/Prof […]. I believe he/she is the ideal sort of teacher; friendly, inspiring and knowledgeable. He/she was able to develop a strong rapport with all students and establish trusting relationships. He/she was very good at speaking with wit and wisdom; he/she such a fine orator, and his/her remarks are particularly helpful. He/she was passionate about teaching and encouraging every one to always work at their best level. Another point is that he/she had encyclopaedic knowledge of curriculum; the depth of his/her knowledge was amazing. Some of his students regard him/her as a father/mother figure.

 

 I had an excellent teacher who had an enormous impact on me when I was a university student. He/she really had all necessary qualities for being a teacher. He/she was so inspiring, approachable, knowledgeable; …er…always open to new ideas. Um… he/she was both an authority and a good friend, and was always able to achieve a great balance between humour and seriousness. To my mind, he/she was a dedicated professional not only for all students, but for the other teachers as well.

 

 

 شما زبان آموزان عزيز مي توانيد بعد از خواندن متن و گوش دادن به پادکست بالا پاسخ سوال ?What kinds of good traits do you have را در مورد خود آن هم با توجه به لغات و اصطلاحات بالا بنويسيد.

 

 

همياران المپ، ما در اين قسمت واژگان کليدي متن را براي شما توضيح مي دهيم.

 

پادکست لغات

how to describe your teacher

 

 

عزيزان المپ خسته نباشيد. اميدوارم تا اينجا از گوش دادن به پادکست آموزشي "چگونه مدرس خود را توصيف کنيد" لذت برده باشيد. حال وقت آن رسيده تا نکات گرامري به کار رفته در متن را براي شما توضيح دهيم. همان طور که مي دانيد دستور زبان نقش مهمي در مهارت هاي زباني دارد. اگر شما با ساختار گرامري آشنايي کافي نداشته باشيد، نمي توانيد نمره خوبي در آزمون اسپيکينگ به ويژه اسپيکينگ آيلتس کسب کنيد. ممکن است اين سوال به ذهن شما بيايد، نقش دستور زبان در آزمون آيلتس چيست؟ گرامر در آزمون آيلتس نقش مستقيمي ندارد. يعني به طور جداگانه آزموني براي آن در نظر گرفته نشده است. اما دانستن مهارت گرامر به طور غير مستقيم مي تواند بر بالا بردن نمره اسپيکينگ تاثير گذار باشد. نکات گرامري زير براي شما در نظر گرفته شده اند تا بتوانيد با مطالعه آنها، به بالا بردن نمره آزمون آيلتس خود کمک کنيد.

 

- در ترکيب one of  از اسم جمع و فعل مفرد استفاده مي شود.

از who  بعد از اسم استفاده مي شود تا در مورد او چيزي را بيان کنند. اسم نقش فاعلي دارد.

از  used to براي بيان عملي  که در گذشته انجام مي گرفته استفاده مي شود که داراي تکرار و دوره بوده است. فعل مورد نظر بعد از آن قيد مي شود.

حرف اضافهin  را بعد از فعل fortunate استفاده مي شود.

بعد از  such از صفت و اسم مي آيد.

-supportive   صفت مي باشد و از ترکيب فعل + ive ساخته شده است.

-encouraging   صفت مي باشد و از ترکيب فعل+ ing ساخته شده است.

- resourceful صفت مي باشد و از ترکيب اسم + ful   ساخته شده است.

- smart صفت ساده است و پس از آن اسم مي آيد.

 makeفعل است که در اينجا نشانه تحت تاثير قرار گرفتن را دارد که قبل از آن دليل را قيد شده است.

-   fascinated صفت است که ترکيب فعل + ed   مي باشد.

By براي بيان فاعل در جمله مجهول استفاده مي شود.

- come to در اينجا به معني دست يافتن است که پس از آن فعل مي آيد.

how important پرسش اطلاعاتي است که با ترکيب   + how صفت ساخته شده است.

myself ضمير انعکاسي است که بخود گوينده اشاره دارد.

Throughout حرف اضافه است که پس از آن اسم مکان يا زمان مي آيد.

-enormous   صفت است و قبل از اسم مي آيد.

-at   حرف اضافه مکان و زمان است.

Politely قيد است که چگونگي فعل   behave را در اينجا بيان مي کند.

-never  قيد تکرار است.

 -among حرف اضافه است.

-without   حرف اضافه است.

- useful صفت است که از ترکيب اسم + ful   ساخته شده است.

پس از impression حرف اضافه   on استفاده مي شود.

در اينجا sort of مترادف kind of مي باشد.

 Lastingو inspiring صفت هستند که از ترکيب فعل + ing بدست آمده است.

صفت است نه قيدfriendly   چون از ترکيب اسم با ly استفاده شده است.

knowledgeable صفت است که از ترکيب اسم + able   ساخته شده است. Knowledge در اينجا اسم است که با able ترکيب شده است و به آن ساختار صفتي مي دهد.

بعد از able to فعل مي آيد تا نشانه توانايي انجام آن باشد.

حرف اضافه  with ,rapport است.

براي بيان مهارت در کاري از ترکيبgood at  استفاده مي کنيم و پس از آن مهارت را به صورت فعل+ing  اضافه مي کنيم.

به طور مثال:

 I’m good at cooking.

حرف اضافه ,Passionate about است.

everyone  به همه اعضاي يک گروه و Every one به تک تک اعضاي گروه اشاره دارد که فعلي که با آن همراه مي شود هميشه مفرد است.

طور مثال:

• everyone has…../ everyone knows

 

Another صفت است که قبل از اسم مي آيد. و اغلب براي دو تا استفاده مي شود.

 

• I have two sisters , One of them is a teacher. Another is an engineer.

 

Some  ضمير است که با حرف اضافه  of  همراه است .

به طور مثال:

 some of the students...

university student ترکيب اسمي است.

بعد از حرف اضافه مانند for فعل بصورت "فعل + ing "مي آيد.

so قبل از صفت و قيد مي آيد وقيد تشديد کننده است.

حرف اضافه ,mine of است.

حرف اضافه ,open  to است.

حرف اضافه ,balance  between است.

To my mind عبارتي در اول جمله است که با حرف اضافه شروع شده است  و به معناي به نظر من است.

• To my mind= I think

- اسم بعد از all بصورت جمع استفاده مي شود.

به طور مثال:

• All of the students are clever.

 all students are clever

ساختار all of the و some of the شبيه هم است.

از not only … but … براي بيان دو بخش با شرايط يکسان استفاده مي شود. اين دو ساختار، ساختار جفت هستند که با هم مي آيند:

• Not only………………but also………………………..

ديگر ساختارهاي جفت همانند:

• Either…………………………or ………………………..

• Neither …………………nor………………………

 

As well - به آخر جمله اضافه مي شود و مترادف too مي باشد.

ساختار as well، too و so شبيه هم هستند.

• Me too

• I do as well

• So do I

 

نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه