digital teaching article

digital teaching article

 

ابزارهای تعاملی موثر در اکوسیستم یادگیری دیجیتال و بهبود یادگیری تطبیقی در سیستم آنلاین

lmapgroup.com: آموزش آنلاین آیلتس المپ قصد دارد در این مقاله تمام اطلاعات مربوط به بخش شنیداری آزمون آیلتس  که شما لازم دارید تا در آزمون آیلتس خوش بدرخشید را در اختیار شما بگذارد و همچنین پادکست هایی برای تقویت مهارت شنیداری شما در سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته در اختیار شما قرار داده است.

هدف این مقاله ارزیابی توسعه یک تکنیک مفید جهت تعامل بهتر درمحیط یادگیری دیجیتال و بهبود روند موثر یادگیری در محیط آنلاین است. امروزه، زبان آموزان به طور معمول از کامپیوتر برای انجام تکالیف استفاده می کنند که تغییری اساسی در گذر از یک محیط یادگیری سنتی و ورود به یک محیط دیجیتال است. یادگیری آنلاین زبان آموزان را از روش های سنتی یادگیری در کلاس دور می کند، اما اثربخشی یادگیری آنلاین درارزیابی عملکرد تحصیلی هم باید روشن شود. آموزش و فناوری های آموزش از راه دور اغلب نشان می دهند که تعامل متغیر مهمی در یادگیری است. یادگیری آنلاین با یادگیری کلاسی متفاوت است. هر چند هر یک از آنها منطق و روش یادگیری مخصوص به خود را دارند. یادگیری آنلاین مبتنی بر یک روش تدریس خاص با توالی ایجاد محتوایی ویژه بر اساس اصولی است که با منطقی که در مورد سخنرانی یا آموزش حضوری وجود دارد متفاوت است. یکی از مهم ترین عناصرسیستم های یادگیری آنلاین محبوب، بررسی رفتار متقابل است.

از آنجائیکه آموزش و یادگیری بوسیله اینترنت به سرعت افزایش یافته است، یادگیری از طریق پلتفرم های آنلاین آسان ترو انعطاف پذیر شده اند ولی سازگاری و تعامل زبان آموزان از نظر عوامل موثر دردرک محتوای آموزشی و شناخت آنها نیز باید تحت مطالعه دقیق تر قرار گیرند. درک محتوای درس مبتنی برتعامل صحیح بین فراگیران، مربیان و گروه های آموزشی و ارتباط موثر بین آنها و مشارکت معنی دار در تصمیمات مربوطه است. با طراحی یک محیط آموزشی پویا دربکارگیری فعالیت ها و بازی‌های دیجیتال در محیط‌های مختلف و با بکار گیری موضوعات متنوع آموزشی ، می توان به فراگیران بهتر انگیزه داد و یادگیری را ازیک محیط یکنواخت و خسته کننده به محیطی جذاب تبدیل کرد. تعامل و تطابق بین زبان آموزان از یک سو و بین زبان آموزان و مربیان از سوی دیگر به پویایی روند یادگیری ، کاهش عوامل استرس زا و نهادینه کردن محتوای مواد درسی کمک می کند. استفاده از فناوری تدریس مشترک نیز تأثیر سازنده ای بر فراگیران دارد و نگرش مثبت نسبت به فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص تغییرنتایج یادگیری و تحصیلی را تشویق می کند. فعالیت‌های تعاملی مربیان، فراگیران را قادر می‌سازد تا در فعالیت‌های آموزشی دیجیتال با استفاده از ابزارهای مختلف شرکت کرده و تعامل دانش آموزان را تسهیل و بهینه می سازد. توجه و سهولت در یادگیری دیجیتال باعث برجسته کردن و تمرکزبرعلائق و ترجیحات زبان آموزان شده و تسهیل فرایند یادگیری برعملکرد آنها تاثیر مثبت خواهد داشت. از سوی دیگر چون افزایش رضایت یادگیرنده الزاما بر چگونگی تعیین ویژگی های سازگار با اهداف محیط یادگیری ارتباط دارد، بنابراین از طریق این تعامل با محیط، نیازهای یادگیرنده برآورده می شود. اقدام به نظرسنجی ها به عنوان ابزاری برای مدیریت تعامل آموزشی مثبت در کلاس های آنلاین و تخمین رضایت مندی زبان آموزان بکار می آیند و می توانند تجارب زبان آموزان و مربیان را افزایش دهند. آن‌ها می‌توانند نگرش‌ها، نیازها و انگیزه‌ها را در زمان و شرایط واقعی بسنجند.

توسعه و بکارگیری بازی های مختلف

توسعه و حمایت از مدیریت یادگیری بر اساس چارچوب های تعامل اجتماعی و شرکت دربازی ها ،تفکر انتقادی و مشارکت فعال فراگیران را ترغیب کرده و به الگوهای یادگیری مهم برای آینده ای موفق منجرمی شود. آموزش تعاملی راهی برای یادگیرندگان است که از طریق بازی و آموزش متمرکز بر بازی، یادگیری را مرتبط تر و جالب تر کنند . علاوه بر این، یادگیری توام با بازی مهارت های لازم تفکر انتقادی و خلاقیت را پرورش می دهد. در بازی و آموزش، تعامل ایجاد شده بین رایانه و دنیای واقعی، به درک و توسعه حافظه بلند مدت کمک می کند و انگیزه و همکاری یادگیرنده را افزایش می دهد. این یادگیری علاقه یادگیرندگان را به یادگیری بهبود می بخشد و به مربیان کمک می کند اطلاعات ضروری را به راحتی نمایش داده و القاء نمایند و به زبان آموزان اجازه می دهد تا ساختارهای سه بعدی را تجسم کنند و در نتیجه درک آسانی داشته باشند.


اینفوگرافیک های تعاملی در جهت یادگیری

یادگیرندگان به طورمسلم از تاثیر مثبت داده های گرافیکی تعاملی آگاه هستند. استفاده از تصاویر بجای اطلاعات متنی از طریق استفاده از کامپیوتر، ادراک زبان آموزان را گسترش می دهد. استفاده از قوای بینایی انسان برای درک بهتر اطلاعات انتزاعی واستفاده از پتانسیل فناوری انتقال داده های بصری توجه بیشتر زبان آموزان را به خود جلب کرده و منجر به ایجاد یک روش آموزشی جدید یادگیرنده محور می گردد. اینفوگرافیک یکی از حالت‌های جالب‌تر برای ارائه داده‌های بصری از طریق فیلم‌ها، نمودارها، تصاویر متنی و موارد دیگر است .با توجه به پتانسیل یادگیری و سطوح یادگیری زبان آموزان مربیان باید راه های مختلفی برای ارائه محتوا و تشویق مشارکت در فرآیند یادگیری بیابند. یادگیری زمانی اتفاق می افتد که محرک ها توجه فرد را به خود جلب کرده آنها را به نمایش رفتارهای یادگیری شده ترغیب نمایند.


ویدئوهای تعاملی و پخش زنده

یادگیری آنلاین در تمام سطوح آموزشی جریان دارد. از این رو، فناوری آموزشی به زبان آموزان امکان دسترسی به حجم وسیعی از محتوای آموزشی را می دهد. بنابر این محتوای پخش زنده در صورت امکان و پخش محتوای ضبط شده، هر دو به آموزشی مستقل و تجربه ای منحصر به فرد منجر می شوند. یادگیری تعاملی و الگوهای یادگیری تعاملی مناسب تر از مشاهده منفعل صرف هستند و پلتفرم های پخش زنده فرصت هایی را برای حمایت از یادگیری مشارکتی بین زبان آموزان ایجاد می کنند. این خود نمونه ای از نیاز به تجربه تماشای جذاب تروفعال تردرروند یادگیری است ونقش پتانسیل پخش زنده را به عنوان یک رسانه آموزشی برجسته می کند.


استفاده ازوایت بورد دیجیتال گوگل

این وایت بورد یک ابزار دیجیتال سرگرم کننده است که برای تقویت و پشتیبانی روش‌های آموزش و یادگیری تفکر انتقادی، خلاقیت و مهارت های مشارکتی بین دانش آموزان در قرن بیست و یکم ایده آل می باشد. این وایت بورد می تواند روش تدریس و یادگیری را تغییر دهد و مهارت های ارتباطی را ارتقاء بخشد.این وایت بورد یک ابزار نوآورانه است که به معلمان کمک می کند تا با دانش آموزان تعامل داشته ودانش و تفاوت های غیر قابل مشاهده در درک فراگیران را علنی می سازد.بعلاوه ابزاری عالی برای کمک به شکل دادن به تدریسی پویا و یک جزء کلیدی از آموزش آنلاین است.


تعامل در آموزش آنلاین

افزایش تعامل به یادگیرندگان این احساس را می دهد که خود؛ بخشی از مطالعات هستند. کمک به فراگیران برای اینکه احساس انزوا نکنند، یک استراتژی موفق است که انگیزه آنها را افزایش می دهد و به روابط بیشتر بین دانش آموزان، هم از نظر اجتماعی و هم از نظر شناختی کمک می کند. برای ایجاد یک تجربه یادگیری جذاب برای فراگیران عناصر مرتبط عبارتند از حضور اجتماعی، حضور شناختی، و حضور آموزشی که دو عنصر اول عمدتاً بر روی تجربه یادگیرنده تمرکز می کنند و قسمت آخراز مسئولیت های مربی است . مدل موفق و مشارکت در یادگیری آنلاین شامل مجموعه‌ای از عناصر است که برای افزایش مشارکت، حفظ و رضایت کلی دانش‌آموز طراحی شده‌اند و تعامل بین دانش آموزان، حضور فعال مربی، تعامل پویای او با حرفه اش، انعطاف پذیری، سازگاری و ارزیابی های متعدد از فاکتورهای مهم آن است.


اکوسیستم یادگیری دیجیتال

هدف اصلی یک اکوسیستم یادگیری، ایجاد و جذب تغییر از طریق یک اکوسیستم و یا محیط فعال و پویای یادگیری و فعالیت دیجیتال در آن سیستم است. نمونه‌هایی از این جریان‌های یادگیری شامل شبکه‌سازی و فعالیت‌های یادگیری مرتبطی هستند که دانش آموزان این فرصت را خواهند داشت تا در مطالعات شرکت کنند، فعالیت هایی مانند داستان سرایی دیجیتالی برای نشان دادن پتانسیل دانش آموزان، مهارت های اطلاعاتی، داستان سرایی، تجزیه و تحلیل داده ها، ترکیب، مهارت های ارتباطی، مهارت های ارائه، سازماندهی ایده ها، پرسشگری و کار گروهی را ارائه کنند.


نتیجه گیری

امروزه تاکید برکیفیت آموزش آنلاین اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. نتایج یادگیری خوب عوامل مرتبط زیادی دارد. اینها شامل جنبه های فنی مانند کیفیت تجهیزات انتقال داده و کیفیت پایدار سیگنال اینترنت در دسترس است. همچنین مربی باید مواد آموزشی مناسبی را در قالب یادگیری آنلاین برای زبان آموز طراحی کند و از فناوری های آموزشی برای تحریک علایق یادگیرندگان، یعنی کسانی که متعهد و منضبط به موفقیت در یادگیری آنلاین هستند، استفاده کند. محققان اهمیت ابزارهایی را برای ایجاد تعامل بین مربیان و یادگیرندگان که به یادگیرندگان کمک می کند در طول یادگیری آنلاین احساس واقعی بودن داشته باشند، را گوشزد کرده اند. این امر شکاف بین مربیان و فراگیران را کاهش می‌دهد و به آنها کمک می‌کند تا با یکدیگر سازگار شوند، بنابراین در طول آموزش از راه دور احساس تنهایی نمی‌کنند و موفقیت یادگیری آنلاین را بهینه می‌ سازد. تحقیقات اخیر، ابزارهای تعاملی پرکاربردی را که در ارتباط با مدیریت آموزشی مورد استفاده قرار می‌گیرند، مانند رأی‌گیری از طریق نظرسنجی یا درخواست بازخورد از زبان‌آموزان مورد بحث قرار داده است تا به فراگیران کمک کند به اهداف مورد نظر خود دست یابند. می توان حتی برای ایجاد انگیزه جوایزی ارائه کرد. مربیان باید مواد آموزشی تولید کنند که توجه زبان آموزان را با استفاده از اینفوگرافیک های تعاملی، مشغول ساختن آنها در طول دوره، و استفاده از فیلم های تعاملی محبوب و ابزارهای پخش زنده جلب کند. هنگام طراحی مراحل برای ایجاد تعامل با فراگیران در یک اکوسیستم یادگیری برای تقویت یادگیری آنلاین، مربیان باید دامنه دسترسی آنها را در نظر بگیرند. رسانه های تعاملی باید خلاقیت یادگیرندگان را ارتقا دهند تا مهارت ابرازتوانایی نظرات را به روش های مختلف ترغیب کنند. در روش یادگیری دیجیتالی می توان از فرم های تعاملی برای ایجاد سؤالات کیفی در باره تدریس و تعامل در یادگیری، بررسی مؤثر محتوای مطالعه و جمع آوری اطلاعات مربوط به رضایت دانش‌آموزان با استفاده از تلفن‌های هوشمند و مدیریت مطالعه به‌ موقع و ساده برای افزایش انگیزه دانش‌آموزان بهره گرفت. بازی و سرگرمی های آنلاین در تسریع یادگیری، با افزایش سرعت یادگیرندگان از نظر تلاش برای انجام وظایف و افزایش انگیزه برای پیشرفت، نقش مهمی ایفا می کنند. تقویت افزایش تعامل و انگیزه کاربر با ادغام عناصر یادگیری موثر و بکار بستن استراتژی‌های بازی های مناسب موجود و در دسترس بودن این ویژگی‌ها، حس توانمندی دانش آموزان را تقویت می‌کند و مشارکت شرکت‌کنندگان را در طول یک تلاش کاری معین برای دستیابی به اهداف یادگیری افزایش می‌دهد؛ اگر چه در مواردی، یادگیری از راه دور ممکن است باعث از دست دادن مقطعی علاقه دانش آموزان شود. در اینصورت ؛مربیان باید از تکنیک های موثر و راهبردی آموزشی برای افزایش علاقه دانش آموزان به این سبک آموزش استفاده کنند. هفت تکنیک اصلی برای درگیر کردن دانش‌آموزان شامل بازی ها، میکرو پادکست ها، چت آنلاین، بازخورد مداوم، تمرکز بررفتار آموزشی دانش‌آموزان، درک نیازهای حرفه‌ای، تماس آموزشی فعال با آنها و داستان‌گویی است. وقتی دانش‌آموزان به صورت مجازی یاد می‌گیرند،امکان ارتباط چهره به چهره آموزشی را از دست می‌دهند که باید در حین تعامل آموزشی، احساسات آنها را تقویت کند. مدیریت یادگیری شامل مربیان، معلمان و فرآیند یادگیری است. در اکوسیستم یادگیری، محتوا بین یادگیرندگان و مربیان منتقل می شود، در حالی که فعالیت های اطلاعاتی در طول یادگیری آنلاین با کمک ابزارهای تعاملی برای ایجاد مشارکت بین یادگیرندگان انجام می شود. فرآیند تعاملی شامل ترکیبی از دسترسی، هویت، یکپارچگی، خلاقیت، نوآوری و پذیرش است.


بطور خلاصه عوامل موثرفوق را مجددا بیان می کنیم:

یادگیری آنلاین در یک اکوسیستم دیجیتال از اجزاء فوق تشکیل شده است: فرآیند تعاملی شامل: دسترسی، هویت، تعامل، خلاقیت، نوآوری، پذیرش، و ترکیب فعالیت ها

 

ابزارهای تعاملی موثر:

نظرسنجی، آزمون ها، بازی سازی، اینفوگرافیک های تعاملی، ویدئوهای تعاملی و پخش زنده، بورد گوگل؛ بعلاوه مدیریت یادگیری تعاملی: مربیان، زبان آموزان، و فرآیند یادگیری. ترکیب آموزش آنلاین: جمعیت یادگیرنده، تعامل بین دانش آموزان، حضور معلم،تعامل با حرفه، یادگیری انعطاف پذیر و سازگار، منابع تعاملی، و ارزیابی الکترونیکی

 

 

• برای آزمون مھارت شنیداری آیلتس که حضوری و بر روی برگه انجام می شود شما باید ھمزمان گوش دھید و به سوالات بر روی برگه پاسخ دھید.(مدت زمان داده شده ۳۰ دقیقه است) و تنھا ۱۰ دقیقه دیگر به شما زمان داده خواھد شد تا پاسخ ھای خود را که بر روی برگه سوالات نوشته اید به برگه پاسخنامه منتقل کنید.

• در آزمون شنیداری آیلتس آنلاین پاسخ ھای شما مستقیما از طریق کامپیوتر توسط شما داده و به مرکز آزمون ارسال می گردد، بنابراین به شما ھمانند آزمون حضوری آیلتس 10 دقیقه زمان اضافی داده نمی شود چرا که شما مستقیما پاسخ ھا را به کامپیوتر داده اید. در عوض به شما ۲ دقیقه اضافی فرصت داده می شود که پاسخ ھای خود را بازبینی کنید واگر تغییراتی در پاسخ ھای خود لازم دارید انجام دھید،این تنھا تفاوت بین دو آزمون حضوری آیلتس و آزمون آنلاین آیلتس آن است.

• برای ھر سری از سوالات یک حد شمارش لغت در نظر گرفته شده است که شما باید توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشید.

• اگر املای کلمه ای را اشتباه بنویسید در زیر آن کلمه خط کشیده خواھد شد و به عنوان کلمه اشتباه ملاحظه می شود.

 

پادکست های تقویت مهارت شنیداری آیلتس

شما در هر سطحی از زبان انگلیسی که باشید می توانید از پادکست های متنوعی برای تقویت مهارت شنیداری خود استفاده کنید، حال اگر شما خود را برای آزمون آیلتس آماده می کنید برای شما واجب می شود که به تقویت مهارت شنیداری خود بپردازید و یکی از روش هایی که هر مدرس آزمون آیلتس برای  تقویت مهارت شنیداری پیشنهاد می کند گوش دادن پادکست به زبان انگلیسی است.

گروه آموزش آنلاین زبان انگلیسی المپ پادکست هایی را برای هر سطح زبان آموزی تهیه کرده است و به صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار می دهد . برای گوش دادن به این پادکست ها با لهجه مورد نظرتان می توانید به این مقاله "پادکست آموزش زبان انگلیسی" مراجعه کنید.

نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه