مهارت شنیداری آیلتس

مهارت شنیداری آیلتس

 

مهارت شنیداری آیلتس

آزمون آیلتس شامل چهار بخش شنیداری، نوشتاری، صحبت کردن و خواندن بوده وگروه آموزش آنلاین آیلتس المپ قصد دارد در این مقاله تمام اطلاعات مربوط به بخش شنیداری آزمون آیلتس  که شما لازم دارید تا در آزمون آیلتس خوش بدرخشید را در اختیار شما بگذارد و همچنین پادکست هایی برای تقویت مهارت شنیداری شما در سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته در اختیار شما قرار داده است.

در بخش مهارت شنیداری آزمون آیلتس از شما می خواهند تا جزئیات متنی را که می شنوید را به خوبی درک و به سوالات پاسخ دهید و تنها درک کلیت موضوع در این بخش حائز اهمیت نیست.

 

اطلاعات آزمون مھارت شنیداری آیلتس

تنھا یک آزمون مھارت شنیداری برای تمام داوطلبان آزمون آیلتس وجود دارد. این بدین معناست که داوطلبان آموزش عمومی آیلتس و داوطلبان برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر تحصیلی، امتحان مشابھی برای مھارت آزمون شنیداری می دھند که ھمراه با امتیازدھی مشابهی برای ھر دو نوع داوطلبان است.

• مدت زمانی که در آزمون مھارت شنیداری آیلتس در اختیار شما قرار می گیرد ۴۰ دقیقه است.

• ۳۰ دقیقه از آن برای نوشتن یا ذخیره جواب ھای آزمون مھارت شنیداری آیلتس اختصاص دارد.

• به شما زمان داده خواھد شد که سوالات را بخوانید قبل از آنکه بخواھید پاسخ سوالات را بنویسند و یا ذخیره کنید.

 

آزمون شنیداری آیلتس چھار مرحله دارد:

1- مکالمه بین دو نفر با موضوع اجتماعی

2- یک سخنرانی یا صحبتی که تنھا توسط یک نفر انجام می شود با محتوای اجتماعی

3- مکالمه ای که حداکثر بین چھار نفر انجام می شود با محتوای تحصیلی و آموزشی

4- صبحتی که توسط یک نفر در مورد مسائل و مضوعات تحصیلی و دانشگاھی انجام می شود.

 

مهارت شنیداری آیلتس

 

• برای آزمون مھارت شنیداری آیلتس که حضوری و بر روی برگه انجام می شود شما باید ھمزمان گوش دھید و به سوالات بر روی برگه پاسخ دھید.(مدت زمان داده شده ۳۰ دقیقه است) و تنھا ۱۰ دقیقه دیگر به شما زمان داده خواھد شد تا پاسخ ھای خود را که بر روی برگه سوالات نوشته اید به برگه پاسخنامه منتقل کنید.

• در آزمون شنیداری آیلتس آنلاین پاسخ ھای شما مستقیما از طریق کامپیوتر توسط شما داده و به مرکز آزمون ارسال می گردد، بنابراین به شما ھمانند آزمون حضوری آیلتس 10 دقیقه زمان اضافی داده نمی شود چرا که شما مستقیما پاسخ ھا را به کامپیوتر داده اید. در عوض به شما ۲ دقیقه اضافی فرصت داده می شود که پاسخ ھای خود را بازبینی کنید واگر تغییراتی در پاسخ ھای خود لازم دارید انجام دھید،این تنھا تفاوت بین دو آزمون حضوری آیلتس و آزمون آنلاین آیلتس آن است.

• برای ھر سری از سوالات یک حد شمارش لغت در نظر گرفته شده است که شما باید توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشید.

• اگر املای کلمه ای را اشتباه بنویسید در زیر آن کلمه خط کشیده خواھد شد و به عنوان کلمه اشتباه ملاحظه می شود.

 

پادکست های تقویت مهارت شنیداری آیلتس

شما در هر سطحی از زبان انگلیسی که باشید می توانید از پادکست های متنوعی برای تقویت مهارت شنیداری خود استفاده کنید، حال اگر شما خود را برای آزمون آیلتس آماده می کنید برای شما واجب می شود که به تقویت مهارت شنیداری خود بپردازید و یکی از روش هایی که هر مدرس آزمون آیلتس برای  تقویت مهارت شنیداری پیشنهاد می کند گوش دادن پادکست به زبان انگلیسی است.

گروه آموزش آنلاین زبان انگلیسی المپ پادکست هایی را برای هر سطح زبان آموزی تهیه کرده است و به صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار می دهد . برای گوش دادن به این پادکست ها با لهجه مورد نظرتان می توانید به این مقاله "پادکست آموزش زبان انگلیسی" مراجعه کنید.

نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه