کاربرد اصطلاحات در زبان انگلیسی

کاربرد اصطلاحات در زبان انگلیسی

 

 

مقدمه

در این مقاله قصد داریم تا در مورد استفاده از idiom ها با شما صحبت کنیم. برای یادگیری زبان انگلیسی، گسترش دامنه واژگان و یادگیری لغات مرتبط و collocation ها بسیار مهم هستند. مثلا زمانی که قرار است در مورد موضوعی صحبت کنید ، باید در مورد لغات آن موضوع، اطلاعاتی داشته باشید و لغات و اصطلاحات مرتبط با آن را به کار ببرید. حال برای اینکه بدانید idiom ها چه هستند، idiom را به شرح زیر تعریف می کنیم:

 

Idiom چیست؟

اصطلاحات یک گروه از لغات است که معنی آن الزاما از روی لغات مشخص نیست. ایدیم یک معنی ثابت دارد اما احتمالا ما نمی توانیم معنی آن را بدون متن متوجه شویم. بدین  ترتیب،  یادگیری idioms برای یادگیرندگان زبان انگلیسی می تواند بسیار مشکل باشد.

مثال زیر را بررسی کنید:

یک مثال "miss the boat" است.اگر به شخصی بگویید "missed the boat"، در وهله اول شما شخصی را تصور می کنید که تلاش می کند به موقع به قایقی برسد، اما دیر می رسد و یا آن را از دست می دهد. به هرحال، این معنی اصطلاح نیست.معنی این idiom در زبان انگلیسی درواقع از دست دادن یک فرصت است و ربطی به قایق ندارد. همانطورکه می بینید، معنی این اصطلاح از روی لغات فعلی مشخص نیست.

 

گاهی اوقات معنی از متن استنباط می شود. اگر شما مکالمه زیر را بشنوید، متوجه معنی   " miss the boat" خواهید شد.

 

Person1: There is a deal on at the sports center this weekend.

Person2: Oh yeah?

Person 1: Yeah, you can get a year membership for the price of just six months.

Person 2: Wow! That is really good. I wish I could afford it.

Person 1: You should ask your dad if you can borrow the money. You would not want to miss the boat.

Person 2: I might just do that.

 

 

شخص اول: این هفته در باشگاه ورزشی یک معامله وجود دارد.

شخص دوم: اوه بله؟

شخص اول: می تونی با هزینه شش ماه عضویت یک سال باشگاه را بگیری.

شخص دوم: واو! این خیلی خوبه .ای کاش بتونم این عضویت را بگیرم.

شخص اول: اگر می تونی پول قرض بگیری از پدرت بخواه این پولو بهت بده. تو می خوای این معالمه رو انجام بدی؟

شخص دوم: ممکن این کارو بکنم.

 

احتمالا از این مکالمه متوجه می شوید که " miss the boat" به معنی از دست دادن فرصت است، اما دراین مکالمه به معنای یک معامله خوب است.

 

چگونه اصطلاحات را یاد بگیریم

شما باید با یادگیری idiom ها به همان روشی برخورد کنید که با یادگیری زبان جدید برخورد می کنید. یعنی به همان اندازه یادگیری زبان جدید، یادگیری اصطلاحات نیز سخت است و  آن ها را باید در دل متن یاد بگیرید. یادگیری اصطلاحات ، به معنای یادگیری لیستی از لغات نیست و شما باید بدانید که در کجا از چه اصطلاحی استفاده کنید. حتی مسئله مهم دیگری که در یادگیری لغت در زبان انگلیسی وجود دارد، این است که ممکن است شما از اصطلاحی در یک جمله استفاده کنید و معنای آن را یاد بگیرید، اما ممکن است این اصطلاح در متن دیگر، به نحوی دیگر معنی شود و معنای آن تغییر کند.

در اینجا دو نکته مهم وجود دارد:

1. معنی اصطلاح

2. نحوه استفاده از  اصطلاح

 

چگونگی استفاده از idiom ها بسیار مهم است، چون همانطور که idiom ها اغلب هیچ معنی تحت اللفظی واقعی ندارند ، اگر خارج از متن استفاده شوند، بی معنی می شوند. چرا که از روی ترجمه تک تک لغات نمی توان به معنای اصلی آن دست یافت.

برای مثال ، اصطلاح "cold feet" را در نظر بگیرید. اگر شما در مکالمه ای شنیدید "I had/got cold feet" آیا به این معنی است که پاهای من سرد است؟ نه الزاما. I had/got cold feet به عنوان یک اصطلاح، معنی کاملا متفاوتی از معنای تحت اللفظی دارد. معنی این ایدیم این است که شما در مورد چیزی آنقدر دستپاچه و مردد هستید که نمی توانید آن را انجام دهید.

 

مثال:

Did you hear about John? He spent $150 to get skydiving last week but then got cold feet ! What a waste of money!

 

 

آیا شما درمورد جان شنیده اید؟ او 150 دلار هزینه کرد تا هفته گذشته به چتر بازی برود، اما سپس او دچار تردید شد! چه اتلاف پولی!

 

 اگر شما این مثال را بشنوید ، احتمالا متوجه می شوید که جان می خواهد به چتر بازی برود ، برای آن پول پرداخت کرده است و سپس ترسیده و به چتربازی نرفته است.

 

یادگیری اصطلاحات نیاز به درک معنی آن در داخل متن دارد. شما نمی توانید به آسانی آن ها را از روی یک لیست در کتاب یاد بگیرید. به هرحال داشتن متن مهم است. حال در بعضی مواقع پیش می آید که زبان آموزان زبان انگلیسی اصطلاحی را یاد می گیرند و معنی آن را می فهمند، اما به اشتباه و به طور نامناسب آن را به کار می برند.  بیایید در این زمینه مثالی را با هم بررسی کنیم:

 

My friends told me that there is quite a lot of crime in the cities.

Some people even target Chinese students because we are their cup of tea.

 

 

دوستانم به من می گویند که جرایم زیادی در شهرها وجود دارد. هدف بسیاری از مردم دانش آموزان چینی است ما دلخواه آن ها هستیم.

 

ایدیم "cup of tea" به معنی چیزی است که مورد علاقه شما است. حفظ کردن این اصطلاح آسان است چون مردم انگلیسی زبان واقعا نوشیدن چای را دوست دارند. یعنی در اصل اصطلاح cup of tea را با معنای "داشتن علاقه" به راحتی می توان یاد گرفت. چون معنای آن ها تقریبا در یک راستا قرار دارد. اما در این مثال اگر این اصطلاح را "علاقه داشتن" ترجمه کنیم، اشتباه می شود چرا که در جمله اول در مورد جرم صحبت شده و در جمله دوم دانش آموزان چینی مورد هدف هستند. پس در اینجا اصطلاح cup of tea به معنای"طعمه و قربانی" است، یعنی علاقه با بار منفی ترجمه شده است. در جمله اول نوشیدن چای مورد علاقه است و بار معنایی مثبت دارد اما در جمله دوم، علاقه به قربانی و طعمه قرار دادن مطرح شده که بار منفی دارد.

 

سخن آخر

برای یادگیری زبان انگلیسی، دانستن لغات و گسترش دامنه واژگانی بسیار مهم است. در کنار حفظ واژگان متداول و یا لغات ضروری، حفظ اصطلاحات بسیار مهم است. اصطلاحات مجموعه ای از لغات هستند که با ترجمه تک تک کلمات نمی توان به معنای اصطلاح دست یافت، در نتیجه نکته حائز اهمیت این است که شما زبان آموزان زبان انگلیسی می بایست لغات و به ویژه اصطلاحات را در متن یاد بگیرید. همان طور که در بالا نیز اشاره کردیم، ممکن است یک اصلاح در یک context یک معنا بدهد اما در متن دیگر معنای آن فرق کند. در نتیجه خواندن اصطلاحات در متن را همیشه به یاد داشته باشید.

 

نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه