آموزش گرامر انگلیسی با فیلم

آموزش گرامر انگلیسی با فیلم

زمان تقریبی مطالعه: 75 دقیقه

درس اول

گرامر و دستور زبان انگلیسی بخشی جدانشدنی از این زبان است. برای تقویت مهارت های نگارشی و همچنین نامه نگاری، دانستن گرامر انگلیسی لازم است.

در سنین پایین تر آموزش زبان بصورت inductive است و سعی می شود گرامر بصورت غیر مستقیم به کودکان آموزش داده شود ولی در سنین بالاتر ، یادگیری ساختارها کمک زیادی به تسلط زبان آموزان می کند .

بعضی از اساتید و زبان آموزان معتقدند گرامر کابرد زیادی ندارد و بهتر است آموزش داده نشود و یا معتقدند گرامر تنها در توانایی writing موثر است ، لاکن بکارگیری ساختارهای درست ، accuracy زبان آموز را بالاتر خواهد برد . ما در مجله زبان ، سعی کرده ایم ، گرامر زبان انگلیسی را ازسطح مقدماتی به افراد با فیلم آموزش دهیم ،تا در دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسی ، اساتید محترم وقت بیشتری برای کاربرد دستور زبان ومکالمه داشته باشند . بیاد داشته باشید تمرین مکرر و بکاربردن ساختارها ، کمک شایانی به یادگیری زبان انگلیسی خواهد کرد .

موضوعات گرامری که در این نوشتار به آنها پرداخته شده است :

1. درس اول – افعال To Be

2. درس دوم _ صفات ملکی

3. درس سوم _ کاربرد can, could, be able to

4. درس چهارم – حروف تعریف

 

درس اول - افعال To be

 

Am, is, are

هر سه این کلمات به معنی بودن است. اما استفاده آن ها متفاوت.

Am

:با ضمیر "من" به کار میرود. برای مثال

I am a doctor.

 

Is

با ضمیر he , she به کار میرود. برای مثال:

She is angry. He is my father.

 

Are

با ضمایر we, they, you به کار میرود. برای مثال:

You are a student.

We are at home.

They are happy.

 

برای منفی کردن این جملات از not بعد از am, is , are استفاده میکنیم.

 

آیا میدانید چطور این جملات را سوالی کنید؟ و آیا میدانید چطور سوالی منفی بسازید؟ آیا به نظر شما کلمه Aren’t I صحیح است؟ برای یافتن پاسخ این سوالات ویدئوی زیر را تماشا کنید و توضیحات تکمیلی را به صورت رایگان دریافت کنید.

 

 

درس دوم _ صفات ملکی

 

My _ Your _ Her _ His _ Their _ Our

وقتی میخواهیم صفتی را به کسی نسبت دهیم، از صفات بالا استفاده میکنیم.

برای مثال: " این کتاب من است".

This is my book.

و یا " این کلاس برای ماست"

حال اگر اسم شخصی را بدانیم و بخواهیم صفتی را به او نسبت دهیم، در انتهای اسم آن شخص از ‘s استفاده میکنیم. برای مثال: " فرزند مریم"

Maryam’s child

برای توضیحات تکمیلی فیلم دوم را تماشا کنید.

 

 

. درس سوم _ کاربرد can, could, be able to

 

برای بیان قابلیت ها و توانایی های یک شخص یا یک چیز، از کلمات can, could, be able to استفاده میکنیم. مثال:

I can swim.

You could buy it.

She is able to solve the problem.

کاربرد دیگر can دادن اجازه است:

You could park your car here.

شما میتونی ماشینت رو اینجا پارک کنی.

کلمه could هم دو کاربرد دارد. هم نقش گذشته can را ایفا میکند و هم برای پرسش مودبانه است. به این دو مثال توجه کنید:

He could walk before the accident, but now he can’t.

Could you please open the door?

برای توضیحات تکمیلی ویدئو شماره 3 را تماشا کنید.

 

 

درس چهارم – حروف تعریف

 

در زبان انگلیسی سه حرف تعریف وجود دارد: a, an, the

اگر اسمی که در جمله به کار میبرید شناخته شده باشه و مخاطب شما بدونه که دارید ازچه چیزی صحبت میکنید، از این حرف تعریف استفاده کنید:

The bank

The doctor

و اگر مخاطب شما نمیداند از چه کسی و یا چه چیزی صحبت می کنید، از این حروف تعریف استفاده کنید:

An apartment

A tree

تفاوت حرف تعریف a و an درحرف ابتدایی کلمه است. اگر کلمه با حروف صدادار شروع شود از an و اگر کلمه با حرف صامت آغاز شود، از a استفاده می کنیم.

 

نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه