درس سوم : حال استمراری و زمان آینده، ضمایر اشاره This/That/These/Those

درس سوم : حال استمراری و زمان آینده، ضمایر اشاره This/That/These/Those

زمان تقریبی مطالعه: 75 دقیقه

در این سری فیلم های آموزش گرامر زبان سعی کرده ایم مبحث زمان ها و ضمایر اشاره را به طور کامل برای زبان آموزان سطوح مقدماتی باز کنیم. علاقه مندان به این دسته کلیپ های آموزشی میتوانند در انتهای همین صفحه وارد صفحه بعدی شوند و از تمامی ویدئوهای آموزشی به صورت رایگان استفاده کنند.

درس نهم – حال استمراری و زمان آینده

درس دهم – حال استمراری

درس یازدهم – that, this, these, those

درس دوازدهم – there is, there are

 

درس نهم – حال استمراری و زمان آینده

 

زمان حال استمراری در برخی مواقع می تواند برای بیان جمله ای در آینده استفاده شود. معمولا اگر برای آینده برنامه مشخصی داشته باشید، از این ساختار استفاده می کنیم.

(Subject + to be + going to + verb)

I am going to visit a doctor next week.

We are going to travel to Iran.

برای مثال های بیشتر ویدئو زیر را تماشا کنید.

 

 

درس دهم– حال استمراری

 

در این ویدئو زمان حال استمراری و چگونگی منفی کردن و سوالی کردن این جملات به طور کامل توضیح داده شده است.

اگر بخواهید جملات را منفی کنید از not بعد از افعال to be استفاده می کنیم. مثال:

I am not running, I am walking.

They are not sleeping, they are eating

سوالی کردن با wh :

Where is he going?

What are you doing?

When are they coming?

برای مثال های بیشتر ویدئو زیر را تماشا کنید.

 

 

درس یازدهم – that, this, these, those

 

زمانی که میخواهید جمله را با "این" شروع کنید، از کلمه this استفاده میکنید. برای مثال:

"این کتاب برای من است"

this book is mine

حال اگر چیزی که درموردش صحبت میکنیم دور باشد، از that استفاده میکنیم. برای مثال:

" لطفا آن کیف را برای من بیاورید"

Please bring me that bag

و در حالت جمع از these و those استفاده میکنیم. به مثال های زیر توجه کنید:

These are apples.

Those clothes are dirty.

شما نیز پس از تماشای این ویدئو به اطراف خود نگاه کنید. سعی کنید با این کلمات چند جمله بسازید و آن ها را یادداشت کنید.

برای مثال های بیشتر ویدئو زیر را تماشا کنید.

 

 

درس دوازدهم – there is, there are

 

زمانی که میخواهیم جملاتی را با " وجود دارد" شروع کنیم، از there is و there are استفاده میکنیم. There is در حالت مفرد و there are در حالت جمع. به این مثال ها توجه کنید:

There is a vase on the table.

There is a bed in the bedroom.

There are some apples in the fridge.

There are some books in my bag.

حال اگر بخواهیم این جملات را سوالی کنیم جای there را با is و are عوض میکنیم.

Is there a vase on the table?

Are there some apples in the fridge?

 

نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه