درس دوم : گرامر حال ساده – adjectives – کاربرد go-do-play

درس دوم : گرامر حال ساده – adjectives  – کاربرد go-do-play

زمان تقریبی مطالعه: 65 دقیقه

در این سری ویدئوهای گرامری و دستور زبان انگلیسی، به چهار مبحث پایه و حائز اهمیت می پردازیم.چنانچه می خواهید از ابتدا ،این مباحث را دنبال کنید ، به قسمت آموزش گرامر انگلیسی با فیلم – قسمت اول رجوع کنید . با دانستن و یادگیری این مباحث نه تنها جملات متعددی را می توانید در نوشتار و متن های انگلیسی بسازید، بلکه در مکالمات نیز می توانید بکار ببرید. موضوعاتی که می توانید درموردشان جمله سازی کنید شامل: توصیف فعالیت های روزمره، صحبت درمورد علایق، توصیف ویژگی های یک شخص و یا یک چیز.

درس پنجم – زمان حال ساده

درس ششم – adjectives

درس هفتم – تفاوت حال ساده و حال استمراری

درس هشتم – کاربرد play, do, go

 

درس پنجم – زمان حال ساده

 

Simple present tense

زمان حال ساده استفاده های متعددی دارد. پرکاربردترین آن "بیان اتفاقات روتین روزمره است". به مثال های زیر دقت کنید:

I go to school every day.

We eat food every day.

You take a shower every. other day.

همانطور که در مثال ها مشاهده کردید فعالیت هایی که به صورت روتین و تکراری انجام می شوند با این ساختار به کار می روند و به همین دلیل در انتهای جمله از قید " هرروز" و یا "یک روز در میان" استفاده شده است.

توجه داشته باشید اگر ضمیر جمله شما he, she, it باشد، فعل شما s سوم شخص می گیرد. برای مثال:

She cleans the house every month.

He goes to the park once a week.

کاربرد دوم حال ساده برای بیان "واقعیت ها" ست.

Water boils at 100 degrees.

در بعضی مواقع از حال ساده برای بیان اتفاقات آینده نزدیک نیز استفاده می شود.

I go to the cinema tomorrow.

 

 

درس ششم – adjectives

 

مبحث صفت ها بسیار ساده و درعین حال شیرین است. توجه داشته باشید که صفت ها قبل از اسم قرار میگیرند. مثال:

This is a red car.

This is a good book.

You are an expert doctor.

برای مواقعی که صفت قبل از اسم قرار نمی گیرد، حتما بعد از افعال to be می آیند. (این افعال در سری اول فیلم های گرامری آموزش داده شده است). مثال:

The weather is nice today.

 

 

درس هفتم – تفاوت حال ساده و حال استمراری

 

برای بیان قابلیت ها و توانایی های یک شخص یا یک چیز، ازپیشنهاد میشود قبل از تماشای این ویدئو، به تماشای ویدئو اول بنشینید تا با مبحث حال ساده کامل آشنا شوید.

زمانی که میخواهید درمورد وقایع روتین زندگی صحبت کنید، از زمان حال ساده استفاده میکنید:

We go to the restaurant every week.

و اما اگر بخواهید کاری که همین الان در حال انجام است را توصیف کنید از حال استمراری استفاده می کنید:

I am speaking.

He is sleeping.

You are reading.

They are having lunch.

فرمول زمان حال استمراری:

Subject + to be + verb + ing

 

 

درس هشتم – کاربرد play, do, go

 

در این درس تفاوت بین سه فعل play, do, go را قبل از ورزش ها یاد میگیریم. و کاربردهای این افعال را در مثال ها مشاهده می کنید:

I play football with my friends.

Do you like playing basketball?

We go skiing in winter.

They go jogging in the mornings.

I do karate at gym.

به مثال های بیشتری که در ویدئو زده می شود دقت کنید. آیا شما هم میتوانید چند جمله با این افعال بسازید؟

 

نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه