یادگیری زبان انگلیسی با قصه: چه حیواناتی می پرند؟

یادگیری زبان انگلیسی با قصه: چه حیواناتی می پرند؟

 

یکی از اهداف گروه آموزش زبان انگلیسی المپ برای آموزش آنلاین زبان به کودکان ، انتخاب کردن روش هایی نوین متناسب با روحیه و سن کودکان است که روند یادگیری برای فرزند شما محسوس تر و جذاب تر باشد . یکی از این روش های گروه آموزشی ما قصه های انگلیسی کوتاهی است که با رقص و بازی همراه است .

امیدواریم فرزند شما با شنیدن داستان زیر لذت ببرد .

 

?What jumps 

 

A grasshopper jumps . Wow!

A frog jumps. Wow!

A rabbit jumps. Wow!

A kangaroo jumps. Wow!

A dolphin jumps. Wow!

A jack-in-the-box jumps. Wow!

I jump. Wow!

 

لینک های مرتبط

آموزش زبان انگلیسی با کارتون in my pocket

حقایقی راجع به خفاش ها

داستان انگلیسی کودکان با عنوان All about The Dinosaurs

 

 

نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه