learn English

دوره های آنلاین زبان کودکان بالای 6 سال

ال مپ

left-arrow کودکان

دوره های مخصوص کودکان

سایت آموزش آنلاین المپ با همکاری اساتید دانشگاهی اقدام به برگزاری دوره های کودکان نموده است .

سطح Kitty

سطح kitty شامل سه دوره است:

خصوصیات کلی :

سه جلسه در هفته – یک ماه . توانایی کودک بعد از سپری کردن این دوره :

 • سلام و احوال پرسی
 • آشنایی با رنگها ، توصیف اشیا و بیان احساسات
 • نام بردن اشیا ، حیوانات ، میوه ها ، شغل ها ، اجزا بدن و لباس ها
 • شمارش اعداد تا 100
 • شناسایی تمام حروف انگلیسی از a تا z
 • صحبت راجع به توانایی های خود و علایق خود
دوره ها نیمه خصوصی   خصوصی   خصوصی VIP
  سه جلسه در هفته شهریه سه جلسه در هفته شهریه شهریه
Kitty 1 Kitty 2 Kitty 3
12 جلسه یک ساعته 12 جلسه یک ساعته 12 جلسه یک ساعته
1,750,000 1,750,000 1,750,000
12 جلسه یک ساعته 12 جلسه یک ساعته 12 جلسه یک ساعته
3,500,000 3,500,000 3,500,000
4,300,000 4,300,000 4,300,000

   شهریه به ریال می باشد.

سطح Tomcat :

خصوصیات کلی :

 • پنج دوره یک ماه – 10 جلسه
 • سه بار در هفته
 • هر جلسه یک ساعته

توانایی کودک بعد از سپری کردن این دوره :

 • خواندن لغات آسان
 • صحبت کردن در مورد خانواده ، اسباب بازی ها و لباس ها
 • فهمیدن و پیروی کردن از دستورات ساده معلم
 • جواب دادن به سوالات در مورد خانواده و علایق
 • گفتن ساعت به زبان انگلیسی
دوره ها نیمه خصوصی   خصوصی   خصوصی VIP
  سه جلسه در هفته شهریه سه جلسه در هفته شهریه شهریه
Tomcat 1 Tomcat 2 Tomcat 3 Tomcat 4 Tomcat 5
10 جلسه یک ساعته 10 جلسه یک ساعته 10 جلسه یک ساعته 10 جلسه یک ساعته 10 جلسه یک ساعته
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
10 جلسه یک ساعته 10 جلسه یک ساعته 10 جلسه یک ساعته 10 جلسه یک ساعته 10 جلسه یک ساعته
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

   شهریه به ریال می باشد.

سطح Lynx

خصوصیات کلی :

پنج دوره – 10 جلسه – یک ساعته – سه روز در هفته

توانمندی های زبان آموز پس از این دوره به شرح ذیل خواهد بود .

 • صحبت در مورد موضوعات مدرسه و برنامه روزانه
 • بیان نظرات موافق و مخالف
 • صحبت در مورد اتفاقات و فعالیت های روزانه
 • صحبت راجع به اتفاقات گذشته
 • صحبت در مورد نقشه های آینده
 • صحبت با جملات ساده در مورد فامیل ها و دوستان ، لباس ها ، فعالیت های روزانه و برنامه های هفتگی
 • صحبت در مورد علایق با جزئیات بیشتر
 • صحبت در مورد علایق با جزئیات بیشتر
 • قیاس کردن اشیا مختلف
 • خواندن و فهمیدن متون ساده در موضوعات مانند لباس ، فعالیت های روزانه ، برنامه های هفتگی
 • فهمیدن متون ساده و کوتاه در کتاب ها و مجلات عکس دار
دوره ها نیمه خصوصی   خصوصی   خصوصی VIP
  سه جلسه در هفته شهریه سه جلسه در هفته شهریه شهریه
Lynx 1 Lynx 2 Lynx 3 Lynx 4 Lynx 5
10 جلسه یک ساعته 10 جلسه یک ساعته 10 جلسه یک ساعته 10 جلسه یک ساعته 10 جلسه یک ساعته
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
10 جلسه یک ساعته 10 جلسه یک ساعته 10 جلسه یک ساعته 10 جلسه یک ساعته 10 جلسه یک ساعته
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

   شهریه به ریال می باشد.

دوره Cheetah :

خصوصیات سطح :

پنچ دوره – 10 جلسه – یک ساعته

کودک پس از گذراندن دوره می تواند از عهده کار های زیر برآید :

 • صحبت در مورد تعطیلات ، شغل ، علایق شخصی و برنامه های آینده
 • گفتن داستان
 • صحبت در مورد آینده با دو زمان
 • درخواست کمک
 • فکر کردن در مورد موقعیت های ممکن در حال حاضر و آینده
 • جواب دادن به دعوت ، پیشنهاد معذرت خواهی و درخواست ها
 • فهمیدن متون سخت تر در مورد موضوعات مطالعه شده قبلی
دوره ها نیمه خصوصی   خصوصی   خصوصی VIP
  سه جلسه در هفته شهریه سه جلسه در هفته شهریه شهریه
Cheetah 1 Cheetah 2 Cheetah 3 Cheetah 4 Cheetah 5
10 جلسه یک ساعته 10 جلسه یک ساعته 10 جلسه یک ساعته 10 جلسه یک ساعته 10 جلسه یک ساعته
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
10 جلسه یک ساعته 10 جلسه یک ساعته 10 جلسه یک ساعته 10 جلسه یک ساعته 10 جلسه یک ساعته
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

   شهریه به ریال می باشد.

سطح Jaguar:

خصوصیات دوره :

پنج دوره – هر دوره 10 جلسه یک ساعت و ربع – سه روز در هفته

 • صحبت در مورد انواع موسیقی
 • صحبت در مورد هنر و انواع آن
 • صحبت در مورد وسایل و قیاس آن ها
 • صحبت در مورد غذا ، عادات غذایی و تغذیه
 • صحبت در مورد جهان داستانی ، موجودات مرموز و قهرمان ها
 • صحبت در مورد کشورهای مختلف عادات و رسوم آنها ، فرهنگ و زبان
 • صحبت در مورد ژانرهای مختلف ، نقشه ها ، بازیگران فیلم ها و کارتون ها
 • توصیف عکس های خنده دار و گفتن داستانهای خنده دار
دوره ها نیمه خصوصی   خصوصی   خصوصی VIP
  سه جلسه در هفته شهریه سه جلسه در هفته شهریه شهریه
Jaguar 1 Jaguar 2 Jaguar 3 Jaguar 4 Jaguar 5
10 جلسه یک ساعته 10 جلسه یک ساعته 10 جلسه یک ساعته 10 جلسه یک ساعته 10 جلسه یک ساعته
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
10 جلسه یک ساعته 10 جلسه یک ساعته 10 جلسه یک ساعته 10 جلسه یک ساعته 10 جلسه یک ساعته
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

   شهریه به ریال می باشد.

سطح Tiger

خصوصیات سطح :

پنج دوره – هر دوره 10 جلسه یک ساعت و ربع – سه روز در هفته

کودک پس از گذراندن دوره می تواند از عهده کار های زیر برآید :

 • استفاده از گرامر های پیچیده زبان انگلیسی
 • به کار بردن لغات سطح بالا و پیچیده عمومی و تخصصی
 • خواندن متون سخت
 • صحبت کردن زبان انگلیسی به راحتی و درست
 • فهمیدن فیلم ها و آهنگ ها به زبان انگلیسی
دوره ها نیمه خصوصی   خصوصی   خصوصی VIP
  سه جلسه در هفته شهریه سه جلسه در هفته شهریه شهریه
Tiger 1 Tiger 2 Tiger 3 Tiger 4 Tiger 5
10 جلسه یک ساعت و ربع 10 جلسه یک ساعت و ربع 10 جلسه یک ساعت و ربع 10 جلسه یک ساعت و ربع 10 جلسه یک ساعت و ربع
1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000
10 جلسه یک ساعت و ربع 10 جلسه یک ساعت و ربع 10 جلسه یک ساعت و ربع 10 جلسه یک ساعت و ربع 10 جلسه یک ساعت و ربع
3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000
4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000

   شهریه به ریال می باشد.

سطح LION

خصوصیات سطح :

پنج دوره – هر دوره 10 جلسه یک ساعت و ربع – سه روز در هفته

کودک پس از گذراندن دوره می تواند از عهده کار های زیر برآید :

 • توانایی مکالمه و برقراری ارتباط با بومی زبانان درسطح عالی
 • استفاده از جملات مرکب و ساختارهای پیچیده زبانی
 • صحبت کردن درمورد موضوعات مختلف و ابراز نظر کردن در مورد آن ها
 • بیان داستان و اتفاقاتی که تجربه کرده اند
 • دایره لغات وسیع تر و غنی تر
 • درک فیلم ها، انیمیشن ها و آهنگ های انگلیسی
 • پس از اتمام این دوره، زبان آموزان می توانند با پایه قوی، وارد دوره بزرگسال شوند
دوره ها نیمه خصوصی   خصوصی   خصوصی VIP
  سه جلسه در هفته شهریه سه جلسه در هفته شهریه شهریه
Lion 1 Lion 2 Lion 3 Lion 4 Lion 5
10 جلسه یک ساعت و ربع 10 جلسه یک ساعت و ربع 10 جلسه یک ساعت و ربع 10 جلسه یک ساعت و ربع 10 جلسه یک ساعت و ربع
1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000
10 جلسه یک ساعت و ربع 10 جلسه یک ساعت و ربع 10 جلسه یک ساعت و ربع 10 جلسه یک ساعت و ربع 10 جلسه یک ساعت و ربع
3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000
4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000

   شهریه به ریال می باشد.

courseways
courseways

courseways

courseways
courseways
courseways

courseways

عاشق ما شده ای ؟؟؟

شروع کنید (: