موسيقی چگونه به يادگيری انگليسی در عصر ديجيتال کمک میکند ؟

موسيقی چگونه به يادگيری انگليسی در عصر ديجيتال کمک میکند ؟

 

 

زمان تقریبی مطالعه: ۸ دقیقه

 

موسيقی چگونه به يادگيری انگليسی در عصر ديجيتال کمک میکند ؟


   توليد اصوات انسانی و آواهايی که صحبت به زبان دوم را ميسر میسازد، همانند آفرينش موسيقی پديده های بینظير است. هنگام شنيدن اجرای موسيقی چه در سالن بزرگ کنسرت و چه از طريق اينترنت، با دامنه وسيعی از نتهای تکراری و ملودیها سروکار داريم. برخی مناطق زبانی مغزی مانند بروکا، با منطقه موسيقی فضای مشابهی را دربر میگيرند. همچنين اين مناطق با بخش ليمبيک مغز که مسئول فرايند احساسات است فضای مشترک دارند و اين بخشها هنگام يادگيری زبان تحريک میشوند. در نتيجه، استفاده از آواز در کلاسهای آموزش زبان دوم و خارجی، با ايجاد فضايی شاد، محرک و فعال به ياد گيری زبان کمک میکند.


   تحولات دنيای ديجيتال روی تدريس اثرگذار بوده است. دسترسی آنلاين به حجم بالای موسيقی و به کارگيری موسيقی در تدريس، فرصت مناسبی را برای زبان آموزان و مربيان فراهم آورده است. به کارگيری موسيقی به ويژه اگر با نمايش ويديويی همراه باشد، کيفيت يادگيری زبان را افزايش میدهد. اگرچه تکنيکها و روشهای بسيار برای کاربرد از موسيقی در کلاس زبان وجود دارد، تنها به سه مورد کاربرد ويديو در کلاس اشاره میکنيم.


١- کاربرد اجراهای گوناگون موسيقی در تدريس


   تقريباً ويديوی همه اجراهای موسيقی نيمه دوم قرن بيستم را میتوان بهصورت آنلاين تماشا کرد. کاربرد اين ويديوها در بحث کلاس در شکل دهی به دانش زمينهای زبانآموز، توسعه مهارت بيان شفاهی و يادگيری واژگان نو بسيار مؤثر است. مثلا می توان از مقايسه دو اجرای موسيقی برای آموزش نکات گرامری، واژگان ضروری و ساختار انگليسی استفاده کرد. گفتگو درباره محتوی اين آهنگها بهترين فرصت برای آميختن تجارب فرهنگی زبانآموز با ساير فرهنگهاست تا بتوانند افکار خود را به انگليسی بيان کنند. ظرفيت قوی موسيقی میتواند روش جذابی را برای تبادل افکار و ايده های افراد فراتر مرزهای فرهنگی فراهم کند و کمک بزرگی به پيشرفت مهارتهای زبانی باشد.


٢- تقليد آواز خوانندگان (کارايوکیKaraoke)

 

guy singing karaoke

 


   با امکاناتی مانند لپتاپ و اينترنت میتوان دنيای بزرگ موسيقی را به کلاس آورد. اين روش برای آوازهای دستهجمعی، فردی يا گفتگو درباره موسيقی و قضاوت همکلاسیها مناسب است. از ديگر پديدههای مؤثر پرنشاط، میتوان برنامهها و مسابقاتی مانند آمريکن آيدلAmerican Idol و بريتنز گات تلنتBritain's Got Talent  نام برد. چنين برنامههايی برای بهينه سازی و نهادينه شدن تلفظ انگليسی و اصطلاحات کاربرد مناسب دارند.

 

cast of BGT and American Idol

 

گاهی آواز خوانندگان امروزی مانند اَدلAdele و گاهی هم موسيقی خوانندگان سالهای قبل مانند ويتنی هيوستن ، جان دنورJohn Denver ، فرانک سیناتراFrank Sinatra ، و الويسElvis را می توان به کلاس آورد. مربيان میبايست برنامه ريزی مشخصی را پيشتر برای بهکارگيری هر آهنگ داشته باشد و زبان آموزان را نيز از انتخاب خود باخبر سازد. نقش زبان آموزان در اين فعاليت کلاسی، خواندن ليريک توران يا خواندن خود آواز است. هدف از اين تکنيک تمرين و اصلاح تلفظ است و نه آوازخوانی. بهتر است پيش از آغاز کلاس، زبانآموزان از چگونگی اجرای آواز باخبر باشند. بهتر است زبان آموزان با آهنگهای آشنا هستند تمرين داشته باشند و سراغ آهنگ کاملاً جديد نروند. همچنين آهنگهايی انتخاب شود که خوانندگی و فهمشان برای زبان آموز آسان باشد. ليريک موزيک-ويديوها نيز بايد به راحتی خوانده شوند. زبان آموزان میتوانند اين آهنگها را به تنهايی يا همراه همکلاسی خود و به زبان انگليسی تمرين کنند. از آنجا که چنين فعاليتی در جمع همکلاسیها اجرا میشود، هر زبانآموز تلاش میکند تا بهترين تلفظ خود را ارائه دهد. اجرای چنين فعاليتهايی به زبان آموزان اعتماد به نفس بهتری میدهند.

 

picture of some singers

 


٣- ساخت و ترکيب موزيک-ويديوها با استفاده از ليريک آهنگهای اينترنتی


   ساخت موزيک-ويديو يکی ديگر از سرگرمیهای جذاب زبان آموزان است، که به راحتی با استفاده از ليريک آهنگهای اينترتی امکان پذير میشود. ويديوه ای مربوط به هر زمان يا فرهنگی را میتوان در اينترنت يافت. زبان آموزان میتوانند پس از تماشای اين فيلم ها به گفتگو بپردازند.

همچنين میتوانند ويديوهای گوناگون را با هم مقايسه کنند . آنها میتوانند اهنگ مورد علاقه خود را انتخاب و سپس ويديو و تصاوير مربوط به آن را پيدا کنند تا ويديو جديدی بسازند. زبان آموز میتواند به کمک خلاقيت و فهم خود، با واژگان کليدی يا همه واژگان ليريک، آهنگ بسازد. بهتر است زبان آموز زمان کافی در کلاس و خانه داشته باشد تا پروژه خود را تهيه و ويرايش کند. زبان آموزان میتوانند فيلم خود را به همکلاسیشان نشان دهند و درباره کيفيت آن گفتگو کنند. اين استراتژی برای برای هر سنی مناسب است. چنين فعاليتی در هر مقطع تحصيلی موفقيت آميز و سرگرمکننده است. ممکن است برخی جنبه های اين فعاليت، برای زبان آموزان بزرگتر مناسب باشد چرا که به ويرايش ويديو به کارگيری فناوری نياز دارد. در پايان، توجه داشته باشيد موسيقی، باعث گفتگو درباره موضوعات انگيزشی میشود. در اين شيوه تدريس، سطح مشارکت زبان آموزان در کلاس و امکانات هوشمندانه تکنولوژی و برنامه های آنلاين شگفت انگيز است. تکنيکهای ذکرشده و ويديوهای آنلاين يا خودساخته، در ايجاد خلاقيت، تعامل و جذابيت تمرين، مؤثرند و باعث فهم و يادگيری مهارتهای زبانی میشود.

 

از همراهی شما با این مقاله المپ سپاسگزاریم.

نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه