ضرب ‌المثل‌های انگلیسی درباره کار

ضرب ‌المثل‌های انگلیسی درباره کار

 

 مدت زمان مطالعه: 17 دقیقه  

 

همانطور که می‌دانیم اصطلاحات و ضرب‌المثل‌ها به‌طور گسترده‌ای در زبان انگلیسی استفاده می‌شوند. مهم است که آن‌ها را درک کنید و نحوه‌ی استفاده از آن‌ها را بدانید تا بتوانید به‌طور واضح منظور خود را برسانید. تعداد کمی ضرب‌المثل‌‌ انگلیسی در مورد کار وجود دارد.

در زیر یک تمرین کوتاه آورده شده تا دانش شما محک زده شود. سعی کنید به ترجمه واقعی این عبارات فکر نکنید؛ شما باید خارج از چهارچوب فکر کنید چراکه بسیاری از آن‌ها در واقع آن‌طور که فکر می‌کنید مربوط به کار نیستند. با تیم المپ همراه باشید تا ببینیم ضرب‌المثل‌های انگلیسی را چقدر بلدید:

این تمرین شامل تعدادی اصطلاحات یا ضرب‌المثل‌‌های انگلیسی در مورد کار است، جاهای خالی جملات ۱ تا ۱۰ را با یکی از اصطلاحات a تا J کامل کنید:

 

ضرب المثل کار

 

1) Then wedding planner was ……………………… to finish decorating before the wedding started.

1) برنامه‌ریز مراسم عروسی .............. تا قبل از شروع عروسی تزئینات را تمام کند.

2) “Wow John! I can’t believe you finished this project so quickly!” “Oh, it was no problem, …………………………...”

2)«وای جان! نمی‌توانم باور کنم که این پروژه را این‌قدر سریع تمام کردی!» «ای بابا این که چیزی نبود، ..................».

3) I do all the ……………………………. that nobody else wants to do just so I can impress the boss for that promotion. I really want it!

3)من همه‌ ..................... را انجام می‌دهم که هیچ‌کس نمی‌خواهد انجام دهد تا رئیس را تحت‌تأثیر قرار دهم. من واقعا می‌خواهم ارتقا بگیرم.

4) You shouldn’t care so much. Don’t …………………………. what others think of you.

4) نباید زیاد اهمیت بدی! ........................ بقیه درباره تو چه فکر می‌کنند.

5)I can’t wait to get home and relax. I ……………………………… today!

5)نمی‌توانم صبر کنم تا به خانه بروم و استراحت کنم، من امروز......................

6)Wow, I can’t believe Josh broke up with you. It will be fine though, everything will ………………………...

6)وای، باور نمی‌کنم جاش از تو جدا شده باشد. هرچند اوضاع بهتر خواهد شد، همه چیز ...................

7)This holiday dinner was fantastic, but I feel like I should walk home to …………………………… dinner.

7) این شام تعطیلات فوق‌العاده‌ بود اما احساس می‌کنم باید تا خانه پیاده بروم تا ...................

8)Do you …………………………………. Morgan and Smith or Taylor and Associates?

8) تو برای مورگان و اسمیت یا برای تیلور و همکاران.......................................؟

9)How hard would you …………………………………..setting a Guinness World Record?

9)چقدر باید سخت ................... برای ثبت رکورد گینس؟

10) I know you two are fighting now, but I am sure you will ………………………….. eventually and everything will be fine

10) می‌دانم که شما دو تا الان سر جنگ دارید، اما مطمئنم که شما در نهایت................... و همه‌چیز به خوبی و خوشی تمام می‌شود.

 

ضرب‌المثل‌های انگلیسی در مورد کار

حال با یکدیگر ضرب‌المثل‌هایی را مرور می‌کنیم که می‌توانند در جاهای خالی قرار بگیرند:

a)work for (someone): to be employed by someone.

کارکردن برای (کسی) = به استخدام (کسی) درآمدن

b)get worked up over (something): become angry or annoyed about something

جان به لب رسیدن = عصبی یا آزرده شدن به خاطر چیزی

c)work (something) off: lose weight

لاغر کردن = کم کردن وزن

d) worked like a horse: work a lot, work very hard

مثل اسب کار کردن = زیاد کار کردن، سخت کار کردن

e)working against the clock: to work very fast because you know you only have a limited period of time to do something.

کار کردن بر خلاف ساعت = خیلی سریع کار کردن به دلیل کمبود وقت

f)work for (something): to work for some kind of satisfaction, benefit, glory etc.

کار کردن برای (چیزی) = کار کردن برای رضایت خاطر، منفعت، افتخار و...

g)all in a day’s work: nothing special, part of the routine

کار روزانه = کار معمولی و روتین

h) work out for the best: eventually finish well

خوب از کار درآمدن = ختم به خیر شدن

i)work something out: find a solution to something.

کار کردن نقشه‌ای یا چیزی = پیدا کردن راه‌حل

j)dirty work: Necessary, but uninteresting, or difficult work

کار کثیف = ضروری اما غیرجذاب یا سخت

 

ضرب المثل کار انگلیسی

 

پاسخ‌ها

با توجه به ضرب‌المثل‌های اشاره شده، پاسخ سوالات بالا بدین شرح است:

i 1) e 2) g 3) j 4) b 5) d 6) h 7) c 8) a 9) f 10)

 

حالا ترجمه‌ی جملات 1 تا 10 را به صورت کامل شده با هم مرور می‌کنیم:

1) برنامه‌ریز مراسم عروسی به دلیل کمبود وقت سریع کار می‌کرد تا قبل از شروع عروسی تزئینات را تمام کند.

2) «وای جان! نمی‌توانم باور کنم که پروژه را این‌قدر سریع تمام کردی!» ای بابا این که چیزی نبود، یک کار معمولی بود».

3) من همه‌ی آن کارهای کثیف را، که هیچ‌کس نمی‌خواهد انجام دهد، انجام می‌دهم تا رئیس را تحت‌تأثیر قرار دهم. من واقعا می‌خواهم ارتقا بگیرم.

4) نباید زیاد اهمیت بدهی که بقیه درباره تو چه فکر می‌کنند. خودت را ناراحت نکن.

5) نمی‌توانم صبر کنم تا به خانه بروم و استراحت کنم، من امروز مثل اسب کار کردم.

6) وای، باور نمی‌کنم جاش از تو جدا شده باشد. هرچند اوضاع بهتر خواهد شد، همه چیز در نهایت ختم به خیر می‌شود.

7) این شام تعطیلات فوق‌العاده‌ بود اما احساس می‌کنم باید تا خانه پیاده بروم تا لاغر کنم.

8) برای مورگان و اسمیت کار می‌کنید یا برای تیلور و همکاران؟

9) چقدر باید سخت کار کرد برای ثبت رکورد گینس؟

10) می‌دانم که الان شما دو تا سر جنگ دارید، اما مطمئنم در نهایت به یک راه‌حل می‌رسید و همه‌چیز به خوبی و خوشی تمام می‌شود.

 

سخن آخر

امیدواریم با حل تمرین‌های بالا به این نتیجه برسید که هر اصطلاح یا عبارت در جمله معنی و مفهوم خاص خود را دارد؛ یعنی ممکن است یک عبارت مثل work for در یک جمله یک کاربرد خاص و در جمله‌ای دیگر مفهوم دیگری داشته باشد. تمرین و مطالعه‌ زیاد تنها راه یادگیری و تسلط بر انواع اصطلاحات و ضرب‌المثل‌ها است. با خواندن کتاب و مجله یا تماشای فیلم و سریال، بارها و بارها با اصطلاحات مختلف برمی‌خورید و کم‌کم به آن‌ها مسلط ‌می‌شوید. همچنین می توانید در دوره های آنلاین زبان انگلیسی ثبت نام کنید.

نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه