اشتباهات رایج در Reading

اشتباهات رایج در Reading

 

در این مقاله گروه آموزش آنلاین زبان المپ در ابتدا شما مدرسین محترم زبان انگلیسی را با یک سری خطاهای رایج ریدینگ که زبان آموزان با آن ها مواجه می شوند، آشنا می کند. سپس به بررسی خطاها پرداخته و روش های برطرف کردن خطاها را در اختیار شما مدرسین محترم قرار می دهد تا بتوانید به بهبود مهارت خواندن زبان آموزان خود کمک کنید. همچنین شما مدرسین زبان انگلیسی می توانید برای بهتر شدن روند آموزش و یادگیری زبان انگلیسی زبان آموزان، مقاله TBLT روشی نوین در آموزش زبان انگلیسی مرتبط با مهارت reading را مطالعه نمایید. بعد از مطالعه این مقاله، نکات زیر را برای بهبود روش تدریس خود به ویژه تدریس reading مورد بررسی قرار دهید.

 

ضرورت ارزیابی خطاهای خواندن افراد چیست؟

 

بررسی موشکافانه خطاهای خواندن زبان آموزان زبان انگلیسی؛ نوع خطاهای انجام شده  و نحوه خواندن آن ها می توانند در تشخیص ضعف های مهارتی موثر در خواندن مفید باشند. خطاهای زبان آموزان ضعیف نشان دهنده ضعف ساختاری نیز می تواند باشد. یعنی اگر زبان آموزان از دانش گرامر قابل قبولی برخوردار نباشند، پس این احتمال وجود دارد که هنگام خواندن متون با مشکل مواجه شوند. دانش آموزانی که خواندن آن ها ضعیف است نمی توانند آنچه را که به اشتباه انجام می دهند تشخیص دهند یا از مهارت های خاصی که باید برای بهتر خواندن به دست آورند اطلاعی ندارند. بنابراین ، ما به عنوان والدین و معلمان موظف هستیم که اشتباهات آن ها را بدانیم ، ضعف های خاص و فردی  آن ها  را شناسایی کنیم و به آن ها در کسب مهارت های لازم یاری نماییم.

 

چگونه خطاهای ریدینگ را در زبان آموزان اصلاح کنیم؟

 

چگونه خطاهای ریدینگ را در زبان آموزان اصلاح کنیم؟

 

   • الگوهای اشتباه زبان آموزان زبان انگلیسی را در هنگام خواندن اشتباه کلمات با دقت ارزیابی کنید

   • به این فکر کنید که چرا زبان آموز این خطا را انجام داده است.

   • به این نکته توجه کنید که زبان آموز چه اشتباهی را انجام می دهد.

   • ارزیابی کنید که چگونه این اشتباه ایجاد می شود؟

   • و این که زبان آموز از چه مهارت هایی برخوردار است ؟ ( مهارت های فردی مورد نیاز دانش آموز را در نظر بگیرید (اطلاعاتی در باره  نحوه ترکیب صداها در کلمات، چگونگی ارتباط آن ها ، آواهای مرکب ، تک واج ها ، و سایر  جزئیات ضروری)

   • از این مسئله اطمینان حاصل کنید که زبان آموز اطلاعات لازم در باره آواشناسی را به کار می برد ( آوا شناسی یعنی روش صحیح ترکیب صداها و اطلاعات لازم در باره صداها و خواندن صحیح آن ها ).

   • پس داشتن مهارت های پایه ، توانایی های زبان آموزان در مهارت های بیشتر (بکار گیری صحیح کلمات چند بخشی ، روان خواندن، درک مطلب ، دانش کلمات) را نیز در نظر بگیرید.

 

اگر چه به لحاظ علمی دانش خواندن ، پاسخ مشخصی  به این موارد نمی دهد، اما به طور کلی می توانید اشتباهات خاصی که زبان آموزان  هنگام خواندن انجام می دهند را بررسی کرده و برخی از اشتباهات رایج را مورد بررسی قرار دهید. بکوشید به دنبال الگوهای مشترک باشید. معمولا اشتباهات دانش آموزان فقط یک اشتباه نیست، بلکه الگویی از خطاهای مکرر است که ممکن است نشان دهنده ضعف های ساختاری و اصولی باشد.

 

   • سعی کنید بدانید که زبان آموز چه کلماتی را متوجه نمی شود.

   • وقتی کلمه را جا می اندازد چه می گوید؟

   • آیا وقتی می خواند از کلمات صرف نظر می کند؟

   • آیا توانایی ایجاد ارتباط بین اصوات در کلمات را دارد؟

   • آیا وی با نشانه های پیچیده ای مانند ترکیب حروف صدادار آشنایی دارد؟

   • آیا اشتباهات وی شامل کلمات کوتاه و آسان است و یا در خواندن کلمات چند بخشی اشکال دارد؟

 

بهترین راهکار این است که الگو ی خطاهای انجام شده را کشف کنید تا با مهارت های مورد نظر در خواندن در سطح حرفه ای آن ها را تطبیق داده و در نتیجه بتوانید به ضعف های زبان آموزان هنگام خواندن متن پی برد.

 

زبان آموز ممکن است ضعف های متفاوتی در هنگام خواندن داشته باشند.  در زیر یک سری اشتباهات رایج در مهارت خواندن را با هم بررسی کنیم:

 

   • یک دانش آموز ممکن است دانش کافی درباره ترکیبات آوایی نداشته و نتواند این گونه کلمات را بدرستی بخواند.

   • در این موارد ، هدف آموزش، باید آموزش مهارت های اصولی مهارت خواندن آن هم در زمینه خواندن درست ترکیبات آوایی باشد.

   • فرد دیگری ممکن است کلمات را بخواند ، ولی با پیچیدگی های آوایی آشنا نباشد. آموزش این فرد باید در راستای آموزش مهارت های ضروری در مورد الگوهای آوایی پیچیده و درک آن ها باشد.

   • مشکل فرد دیگری ممکن است کلمات چند بخشی بوده و یا فرد دیگری  بتواند این کلمات را خوب بخواند ولی در درک آن ها مشکل داشته باشد. این افراد باید تحت آموزش استراتژی های درست خواندن قرار بگیرند. یعنی مربیان زبان انگلیسی باید درست خواندن را به زبان آموزان آموزش دهند.

 

گروه آموزش آنلاین زبان انگلیسی المپ در نظر دارد تا در این جا شما را با یک سری خطاها و ضعف های اصولی در مهارت ریدینگ زبان آموزان زبان انگلیسی آشنا کند. پس بیایید الگوهای زیر را با هم بخوانیم. این مثال ها اشتباهات کودکان و افرادی را نشان می دهد که دارای ضعف هایی در خواندن هستند ، هر یک از اشتباهات فوق، الگوهایی را به ما نشان می دهند که می توانند به درک اشتباهات مهارت خواندن کمک کنند. هرچند که این اشتباهات، فردی هستند و در بین افرادی که فاقد مهارت های لازم هستند مشترک هستند. ممکن است این مثال ها در باره فرد خاصی صدق نکرده و مفید واقع نشوند ، اما در تعیین رویکرد اصلی آموزش خواندن موثر هستند. مثلا افرادی که کل کلمه را می خوانند ممکن است اطلاعی از آواها نداشته باشند.

 

1- خطای خواندن کل کلمه زمانی اتفاق می افتد که فرد در هنگام خواندن مشکل خطای دید و ترکیب صداهای متشکله در یک کلمه را داشته و به جای آن که بتواند صداهای آن را تفکیک و مجددا ترکیب کند، آن را یک واحد کل می بیند. در این موارد کلمات فوق شبیه آن چیزی هستند که وی در حافظه دیداری خود می بیند. این  کلمات غالبا دارای حروف و ساختارهای مشابهی هستند که گاهی این افراد نمی توانند آن ها را به لحاظ آوایی تفکیک کنند.

 

مثال هایی از اشتباهات فوق از این قرار هستند:

 

every very
simple smile
sprout poured
roam more
years yours
value volume
plane plain
blow bow
thick tick
meet meat
read red
sun son
bought brought
agree argue
lord rod
speed sleep
cork clock
text next
being belong
clang change
will while
shift finish
since nice
scrape escape
when then
district distance
swallowed shallow
prolong program
wild would
empty empathy
relic recycle
pilgrim program
enact enchant
thought taught/though

 

خطاهایی در حدس کلمات : از آن مواردی است که فرد باز هم نمی تواند کلمات نوشته شده را به لحاظ آوایی تشخیص دهد. در این موارد این افراد فقط حرف اول کلمه را دیده و کل کلمه را حدس می زنند. در این موارد کلمه ایی که به تازگی خوانده شده و یا از روی تصویر حدس زده می شود ، جایگزین شده است. گاهی هم زبان آموز زبان انگلیسی به جای اینکه کلمه را بخواند به شما نگاه کرده و چند کلمه را پشت سر هم حدس می زند و می گوید. این اشتباهات از نوعی است که اصلا نمی توان گفت از کدام گروه است. اشتباهات فوق غالبا از مواردی است که وی به جای اینکه کلمه را دقیق به لحظ آوایی تشخیص داده و بخواند به حافظه آوایی خود مراجعه می کند. در این موارد  در گروه اشتباهات کل کلمه و حدس یک کلمه همپوشانی وجود دارد .

 

مثال هایی از خطاهای حدس کلمات در خواندن به این شرح است :

 

pencil pear
spoil special
hound hundred
gentle great /giant
graft giraffe
true tunnel
plenty prehistoric
command computer
detest dentist
vitamin vacuum
chart chimp
value Valentine
shell shark
never nurse
stir shirt /sister /sitter
angry mad
class school

 

خطاهای ترتیبی :

این نوع خطا ها شبیه به خطاهای کل کلمه هستند با این اختلاف که فرد آواها را در حین خواندن تشخیص می دهد اما توالی صحیح را به کار نمی برد. این افراد نمی توانند از چپ به راست کلمه را درست بخوانند و غالبا صداها را قاطی می کنند. این اشتباهات در زمره خطاهای کلی کلمه هستند و زمانی رخ می دهند که فرد سعی می کند کلمه نزدیک با آنچه را که می خواند تشخیص دهد. این افراد  باید مهارت پیوستن و ترکیب حروف از چپ به راست را به طور صحیح در کلمات بیاموزند.

نمونه های آن از این قرار هستند :

 

was saw
no on
slip spill
left felt
step pest
lots lost
slot lots
form from
miles smiles
balk black
last salt
tired tried
act cat
persist preset
tarnish tranish

 

عدم توانایی در خواندن ترکیبات آوایی پیچیده :

 

وقتی که زبان آموزان مکررا یک اشتباه را انجام می دهند و یا با کلماتی که شامل حرف r در قبل و یا بعد از حرف صدادار هستند مشکل دارند و یا اشکالاتی در تشخیص ترکیبات آوایی پیچیده دارند نشان دهنده این مسئله است که دانش آوایی واج ها را کسب نکرده اند. هر گاه زبان آموزان این نوع کلمات را به تنهایی و خارج از متن به درستی بخوانند اما زمانی که آن ها را در داخل متن می بینند نتوانند به درستی کلمات را روخوانی کنند،  بایستی آموزش آن ها را به سمت تمرینات متعدد در این جهت سوق داد. گاهی این دسته از زبان آموزان زبان انگلیسی، کلمات با صداهای اصلی و ساده را به درستی و دقیق تشخیص می دهند اما در خواندن کلماتی با آواهای پیچیده دچار مشکل می شوند. در نتیجه با خطای خوانش آواهای پیچیده مواجه می شوند.

 

نمونه های اشتباهات این کلمات به این شرح است:

 

نمونه های رایج این کلمات را در اشتباهات افرادی که به تازگی شروع به خواندن متون زبان انگلیسی کرده اند را در قسمت زیر ملاحظه بفرمایید:

 

مشکل در خواندن کلماتی پیچیده در حالی که خواندن کلمات با آواهای ساده به آسانی صورت می گیرد.

عدم توانایی در تشخیص آواهای جایگزین: وقتی که به این کلمات می رسند، نمی توانند آواها را از هم تشخیص دهند همانند صدای ترکیبی ow در کلمه ای که نمی دانند و به جای آن صدای oa استفاده می شود.

گاهی هم این افراد آواها را تشخیص داده و کلمه را حدس می زنند ، چون دانش کافی از کلمه مورد نظر جدید و آواهای متشکله ندارند. همانند تلفظ /th/ که به اشتباه به جای "ث" ، "س" تلفظ می شود.

 

اشتباهات جای دادن گروه آواهای فوق به این شرح است :

 

flip flimp
clip climp
cap camp
stiff striff
gab grab
tying trying
dip drip
cop crop
speak spreak
sand stand
tide tride
fog frog
chat chant
tease trease
stout strout
steak streak
widest windest
taper trapper
tendency trendency

 

خطاهای عدم توجه به جزئیات

 

زبان آموزان زمانی دچار این خطا می شوند که با وجودی که آواها را صحیح می خوانند اما توجه کافی به جزییات ندارند . این موضوع مربوط به ایجاد ارتباط صحیح بین آواها در کلمات است. این خطا در مورد افرادی پیش می آید که توجه کافی به اجزا و قسمت های متشکله کلمات ندارند. که این خطا جزء خطای توجه به جزییات محسوب می شود. گاهی این افراد صداها را درست تلفظ می کنند ولی به اجزاء توجهی ندارند. افرادی که خیلی سریع و بدون دقت می خوانند غالبا توجهی به جزییات ندارند. مثال های این گونه اشتباهات به این شرح است :

 

inspect insect
father farther
must most
son soon
explain exclaim
explore explode
invent invert
powder power
retorted reported
adapt adopt

 

 جا انداختن پسوندهای جمع در کلمات مانند s , es

جا انداختن یا تغییر پسوندهای اخر کلمات مانند ing, ed

 

خطاهای کلمات هم خانواده

 

این اشتباه زمانی پیش می آید که فرد گروهی از ترکیبات رایج را از کلمه برداشته و در جای نامناسب دیگری قرار می دهد. در این مواقع وقتی وی در جستجوی اجزائ هم خانواده است دچار سردرگمی می شود و به اشتباه اجزائ را در کنار هم قرار می دهد.

 

train into
page /p/ /ag/ /ee/
training /tr/ /in/ /ing/
manager /man//ag//er/
stream /str//ee//am/
indicate /in//dic//at//ee/

 

اشکال در خواندن کلمات چند بخشی

 

 این اشکال غالبا در تشخیص کلمات چند بخشی است که فرد با مشکل مواجه می شود در حالی که کلمات یک بخشی را به آسانی می خواند. اگر زبان آموزان مهارت های اساسی خواندن را به درستی فرا گرفته باشند ، می توانند کلمات پیپچیده چند بخشی را فرا گیرند. این قبیل اشتباهات شامل تغییر یا جا انداختن بخشی از کلمات ، افزایش و یا حذف نابه جای بعضی از آواها، اشکال در ایجاد ارتباط صداها در کلمات با یکدیگر، و یا به طور کلی خواندن کلمات طولانی تر است. مثال های این گونه اشتباهات از این قرار است:

 

inconsistent inconstant
opportunity oppority
eliminate elimate
committed commititated
determine deterimmine
objective objectactive
representative repsetive
fundamental funmental
encountering encounting

 

امیدواریم از خواندن این مقاله لذت برده باشید .  

نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه