درس پنجم : اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش / واحد های شمارش

درس پنجم : اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش / واحد های شمارش

زمان تقریبی مطالعه: 105 دقیقه

دراین سری از ویدئوهای آموزش گرامر به مبحث اسامی میپردازیم. این ویدئو برای سطوح مقدماتی elementary مناسب است.

همچنین زبان آموزان سطوح متوسط و پیشرفته میتوانند برای تماشای بیشتر و مرور این مطاب به قسمت آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم مراجعه کنند و از نکات جزئی و مهم این ویدئو بهره ببرند.

درس هفدهم - اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش

درس هجدهم – اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش2

درس نوزدهم – واحدهای شمارش

درس بیستم – واحد شمارش 2

 

درس هفدهم - اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش

 

اسامی که قابل شمارش هستند میتوانند به صورت مفرد و جمع استفاده بشوند This is a pin و یا درحالت جمع: these are pins

همچنین میتوان قبل از اسامی قابل شمارش از کلمه a few استفاده کرد. که به معنای تعداد کم است.

There are a few students in the classroom.

و اما اسامی غیرقابل شمارش نمیتوانند s جمع و یا a , an بگیرند. در این حالت میتوان از some و یا a little قبل از اسامی استفاده کرد.

I need a little milk.

She drank some water.

برای درک بهتر این مطلب و دیدن مثال های بیشتر، ویدئو زیر را تماشا کنید.

 

 

درس هجدهم – اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش2

 

در ادامه بخش اول میخواهیم راجع به much و many صحبت کنیم. به جمله زیر نگاه کنید.

There is some sugar in the bowl.

اگر بخواهیم این جمله را منفی کنیم، از کلمه much استفاده میکنیم:

There is not much sugar in the bowl.

و در حالت قابل شمارش از many استفاده میکنیم.

Many people go to work by public transportation.

آیا میدانید چطور می توان با واژه any جملات را منفی کرد؟ پس حتما ویدئو مربوطه را تماشا کنید.

 

 

درس نوزدهم – واحدهای شمارش

 

همانطور که در ویدئوهای قبلی (برای مشاهده میتوانید از اینجا مراجعه کنید.) اشاره شد برای اسامی غیر قابل شمارش میتوان از little به معنای مقدار کمی، استفاده کرد. در این ویدئو میخواهیم به چند واحد شمارشی دیگربپردازیم: (comparative adjectives) استفاده میکنیم.

A jar of honey

A bottle of water

A box of paper

A bar of soap

A loaf of bread

یک شیشه عسل

یک بطری آب

یک جعبه کاغذ

یک قالب صابون

یک قرص نان

تعداد این واحدهای شمارشی بسیار زیاد است و در ویدئو آموزشی کامل اشاره شده است.

 

 

درس بیستم – واحد شمارش2

 

در این ویدئو تمامی واحدهای شمارشی چه قابل شمارش چه غیرقابل شمارش به صورت تکمیلی در این ویدئو قرار گرفته است و جمع بندی تمامی مطالب فوق میباشد.

پیشنهاد میشود سری ویدئوهای مربوط به اسامی را از بالا به پایین کامل تماشا کنید تا تمامی مطالب را فرا بگیرید.

 

نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه