یادگیری زبان انگلیسی با قصه:Lions Are Always Brave

یادگیری زبان انگلیسی با قصه:Lions Are Always Brave

 

زمان تقریبی مطالعه: 1دقیقه

این داستان درباره‌ی شیری است که از قدرت خود صحبت می‌کند. کودکان و نوجوانان با خواندن و گوش دادن به داستان های دو زبانه می‌توانند به تقویت دایره واژگان خود کمک کنند.

 

نسخه انگلیسی

 

 

 

نسخه انگلیسی

Lions Are Always Brave

 

All lions are brave! Or are they...?

oh hello. that is? Should I tell you? Let me tell you.

a lion is strong. lions can run very fast. lions are extremely stretchy.

Lions are always brave! Lions aren`t scared of …. any…thing

نسخه فارسی

 

 

نسخه فارسی

شیرها همیشه شجاع هستند

 

شیرها همیشه شجاع هستند! آیا هستند؟

اوه سلام. من یک شیر هستم . شما میدانید این یعنی چه؟ میخواهید من به شما بگویم؟ اجازه بدهید من به شما بگویم.

یک شیر قوی هست. شیر ها میتوانند خیلی سریع بدوند.، شیرها خیلی زیاد انعطاف پذیر هستند .

شیرها همیشه شجاع هستند! شیرها نمیترسند از..... هیچ چیز

کلمات جدید


new word
نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه