نحوه نوشتن رایتینگ در زبان انگلیسی

نحوه نوشتن رایتینگ در زبان انگلیسی

 

مدت زمان تقریبی مطالعه: ۴۰ دقیقه

 

ساختارهای sampling

 

   برخی از نویسندگان در نوشتار خود از sampling structures و یا sampling sentence ها استفاده می کنند. منظور ما از این سمپلینگ ها این است که نویسنده برای تاکید بیشتر بر نوشتار خود از یک سری عبارات استفاده می کند تا توجه خواننده را بیشتر به سمت خود جلب کند. به نمونه ای از این سیگنال ها توجه کنید:

 • "توجه کنید"pay attention / regarding/ considering"

 • "من برای شما مثالی می زنم."  “Give an example / for example

 • "برای توضیح بیشتر...." “for more explanations/ information

 • نکته حائز اهمیت این است که .....”the important point is” …..

 • حقیقت امر این است که ......."the fact that"

 • برای بیان تناقض :In spite of / despite the fact that

 • تناقض: Although/ though/ even though

 • مقایسه و تناقض: however/ in in comparison to/ compared with/ o the contrary

 • برای بیان نکات بیشتر: in addition to/ moreover

 • برای ربط جملات: کانکتورها یا علامت ربط در جمله

 

   بیشتر نویسندگان هر وقت مثالی می زنند از سیگنال درستی استفاده نمی کنند. یک نویسنده ممکن است به این نتیجه برسد که درک پاراگرافی که نوشته بسیار آسان است و نیازی به نوشتن سیگنال نیست. زمانی که نویسنده ای تصمیم می گیرد از یک نشانه یا سیگنال استفاده کند، می تواند سیگنال ها را در همان جمله موضوع کلی قرار دهد.

به نمونه زیر توجه کنید:

 • Some words in English represent people’s name. A good example of / a good illustration of this is the word lynch.

 • Some words in English represent people’s name. this can be illustrated by the word boycott.

 • Other words in this category include lynch and boycott.

   در این نمونه ها مشاهده می کنید که نویسنده از سه شاخصی که برای شما هایلایت کرده ایم برای شفاف سازی و توضیح جمله خود استفاده کرده است تا توجه خواننده را به سمت خود جلب کند. یک جا این شاخص در نقش اسم، جای دیگر در نقش فعل آمده است.

 

مقاله دوم ایتلس

 

نقش علامت گذاری (punctuation ) در رایتینگ

 

   علائم نگارشی(punctuation) در زبان انگلیسی کلمات و عباراتی هستند که برای ربط دادن دو جمله کامل دستوری به هم استفاده می شوند. از نقطه ویرگول (؛) اغلب قبل از کلمه ربط در جمله استفاده می شود. اما از آنجا که هر یک از جملات می تواند به تنهایی پایان یابند و از نظر دستوری صحیح تلقی شود، پس بعد از جمله می توان از یک (.) نقطه نیز استفاده کرد. در هر صورت، از کاما یا ویرگول (،) بعد از کلمه ربط در جمله استفاده می شود.

 

   برای اینکه با نحوه نشانه گذاری ها در زبان انگلیسی آشنا شوید می توانید به شعر زیبای زیر توجه کنید که با روشی مهیج علائم نگارشی را برای شما می خواند.

 

 

 

 

لیریک شعر همراه با رعایت علائم نگارشی

 

Punctuation baby, do ya' love me?
I can't tell.
I asked you a question using a question mark as well.
Why did you pause?
It always hurts, that comma of yours.
Oh, baby say "Yes", shout!
An exclamation mark, that'd be best.

But if you don't wanna rock,
an' my time's run off the clock...
you've just gotta tell me, baby,
and use your full stop!!!

Period! But Punctuation, don't walk out on me.
I wanna start again!

Punctuation baby, do ya' love me?
I can't tell.
I asked you a question using a question mark as well.
Why did you pause?
It always hurts, that comma of yours.
Oh, baby say "Yes", shout!
Exclamation point, that'd be best.

But if you don't wanna rock,
an' my time's run off the clock...
you've just gotta tell me, baby,
and use your full stop!!!

 

نحوه نوشتن پاراگراف در دانشگاه ها و محیط های آموزشی

 

مقاله دوم ایتلس

 

   همه دانشجویان در دانشگاه یا کالج متوجه خواهند شد که توانایی نوشتن پاراگراف های منظم فقط محدود به رشته زبان انگلیسی نیست. در واقع، این  مورد عملکرد نسبتاً متفاوت دیگری نیز دارد: قبولی در امتحانات با ارائه مقاله. بر خلاف امتحانات عادی (چند گزینه ای و غیره)، امتحانات انشاء نویسی یا تشریحی دانش آموزان را ملزم به نوشتن پاسخ های طولانی تر به صورت پاراگرافی می کند. برخی از سوالات طولانی تر حتی ممکن است نیاز به پاسخ های چند پاراگرافی هم داشته باشند.

 

چگونه می توان پاسخ خوبی برای یک سوال تشریحی نوشت؟

 

   هیچ فرمول کاملی وجود ندارد که بتوانید در همه شرایط از آن استفاده کنید، اما اگر برخی از دستورالعمل های ساده را دنبال کنید، احتمال قبولی در این نوع آزمون بسیار بهبود می یابد:

1. با بیان یک جمله کلی (به عبارت دیگر، یک جمله main idea که اصل مطلب را در همان جمله بازگو می کنید) شروع کنید. که شامل هدف اصلی سوال است. جمله main sentence یا همان main idea شما حتی می تواند کلمات کلیدی و عبارات موجود در سوال را تکرار کند.

2. با پشتیبانی از جمله  main ideaخود بوسیله اطلاعاتی که در سوال آمده است، ادامه دهید. یعنی از supporting sentence ها استفاده کنید. اگر سوال، نیاز به مثال دارد، چند مورد بیان کنید. اگر به توصیف فیزیکی نیاز دارد، یکی را توضیح دهید. در صورت نیاز به آمار، آنها را ارائه دهید.

 

مقاله دوم ایتلس

 

3. جمله سازی با استفاده از سرنخ ها یا قیدهای زمانی:

   به جملات زیر دقت کنید. به علائم نگارشی توجه داشته باشید. ضمیرها و قیود زمان و همچنین سیگنال های توالی همانند firstly، secondly و ... را در نظر بگیرید. ببینید از چه رابط هایی برای ارتباط جملات استفاده شده است.

 

 

English has become a very important language for several reasons.  Firstly, it enables communication with people of different nationalities. For instance, one can communicate with people who come from English-speaking countries as well as countries where English is not the native language. Secondly, no one can deny the importance of English in education and in the students’ life.  Many of the world’s books are published in English. Also, most of the content produced on the Internet is in English. So those who can use English have access to an incredible amount of information. Additionally, English is needed if students want to continue their studies abroad, especially in English-speaking nations. Thirdly, English helps graduate students to find better jobs. A big number of companies require the ability to use English as a qualification to recruit their professional staff. Fourthly, the English language is crucial for travel and business. People who can use English travel around the globe without any communication problems. Because it is the international language for foreigners, it’s easy to get assistance and help if you are at an airport or a train station wherever you are in the world. Business people need English as it is the language of business. They not only use English on the Internet, but also in face-to-face communication. In short, English is really essential in today’s world.

 

.سه پارت اصلی این پاراگراف را مورد بررسی قرار دهید:

 

1. Topic sentence: English has become a very important language for several reasons

2. Supporting sentences (supporting ideas): The examples and detail that support the topic sentence.

3. Concluding sentence: In short, English is really essential in today’s world.

 

در این قسمت به یک سری connector ها در نوشتن پاراگراف اشاره می کنیم:

 

مقاله دوم ایتلس

 

مقاله دوم ایتلس

 

برای دانلود مثال هایی از کانتراست ها و سیمیلاریتی ها اینجا کلیک کنید

تکرار و ضمایر مرجع

 

یک پاراگراف نمونه

 

 

مقاله دوم ایتلس

 

   کلمات غالباً تکرار می شوند تا به یک پاراگراف تداوم بخشند. یا به شکل اصلی خود تکرار می شوند و یا به صورت ضمیر. پاراگراف بالا را در نظر بگیرید:

کلمات تخم مرغ، کاسه و مخلوط کردن؛ ضمایر مختلفی که به کلمه تخم مرغ معنی می دهند

   این موارد علاوه بر سیگنال های توالی، پیوستگی و انسجام را به یک پاراگراف می افزایند و از اهمیت ویژه ای در پاراگراف بندی برخوردارند. هنگام نوشتن به این نوع سرنخ توجه کنید و با دقت کافی بنویسید.

 

   بعد از اینکه پاراگراف خود را براساس پیشنهادات همکلاسی خود اصلاح کردید، می خواهید آن را برای استفاده صحیح بررسی کنید. جملات را تصحیح کنید و ببینید که فاعل ها و افعال و اشکال جمع با هم مطابقت دارند یا نه. به مثالهای زیر در مورد این نوع اشتباهات توجه کنید.

 

The visitor usually begin his or her stay in a hotel and met sympathetic and gracious nationals.

 

   فعل begin به خاطر نداشتن s سوم شخص رد می شود و فعل بعدی که met است به خاطر استفاده اشتباه از زمان قابل قبول نیست. پس نتیجه می گیریم که تطابق زمانی و تطبیق فاعل و فعل در جمله سازی بسیار مهم است. در ضمن د این جمله از رابط هم پایه و موازی and استفاده شده است و هر دو فعل باید با هم به درستی تطبیق داده شوند.

   در این جمله وقتی از قید usually استفاده شده پس برای هر دو فعل باید  زمان حال استفاده شود و افعال به صورت زیر تصییح می شوند:

 

The visitor usually begins his or her stay in a hotel and meets sympathetic and gracious nationals.

 

   جملات موجود در پاراگرافی که نوشته اید را دوباره تصحیح کنید تا مطمئن شوید که از قید های زمانی و زمان های مناسبی استفاده کرده اید. پس از اصلاح هرگونه اشتباه یا خطا، پیش نویس پاراگراف خود را مجدداً نوشته و به معلم خود ارائه دهید.

 

علت و معلول

 

   در بخش قبل، شما یاد گرفتید که چگونه یک موضوع را به انواع مختلف، ویژگی ها، عناصر، قسمت ها و موارد دیگر تقسیم کنید. اکنون ما بر نوعی توسعه پاراگراف متمرکز خواهیم شد که به آن علت و معلول می گوییم.

 

   به یاد داشته باشید که در متن علت معلولی، همیشه بین جمله اصلی و supporting sentence ها یا حتی بین جملات آنها و جملات جزئی رابطه علیت وجود دارد. یعنی supporting sentence ها در متن به لیستی از تأثیرات (آنچه یک وضعیت خاص منجر به آن شده است)، یا علل (دلایل یا توضیحاتی درباره اینکه چرا چیزی به این شکل است یا چرا به شکلی اتفاق افتاده است)، مربوط می شوند.

 

به نمونه پاراگراف cause and effect زیر توجه کنید:

 

مقاله دوم ایتلس

 

   از حروف ربط برای ربط بین دو جمله علت و معلول استفاده می شود و بعد از آنها حتما باید از ویرگول استفاده کنیم.

 

مقاله دوم ایتلس

 

   در یک سری ساختارهای پاراگراف نویسی، می توان از یک سری سیگنال های جداشدنی استفاده کرد. همانند مثال های زیر:

So… that, such…. that, and such a …. that.

 

مقاله دوم ایتلس

 

ساختار contrast ها و جملات مغایر در نوشتن پاراگراف

روش های کانتراست:

 

   وقتی می خواهید یک پاراگراف با معنای مغایر تهیه کنید، دو روش اصلی برای سازماندهی مطالب تان وجود دارد.  در روش اول پاراگراف نویسی دو نمونه موضوع مغایر با هم مقایسه می شوند: (همانند برون گرایی در مقابل درونگرایی که در حالت کلی با هم مقایسه می شوند). در این روش ، تضادها یک به یک یا به صورت نقطه به نقطه در هر پاراگراف ایجاد می شوند. یعنی در پاراگراف اول به توصیف درونگرایی و در پاراگراف دوم به توصیف برونگرایی پرداخته می شود.

   در روش دوم، علت تمایز برون گرایی و درون گرایی همانند شخصیت های مختلف در هر خصیصه با هم در پاراگرافی جدا بحث می شوند. مثلا sociable, anti-social, patient, impatient برای هر خصیصه در یک پاراگراف جداگانه بررسی می شود.

 

   دوستان عزیز امیدورایم از مطالعه این مقاله لذت برده باشید.

 

نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه