روش های آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم

روش های آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم

یادگیری زبان انگلیسی ، تفاوت های بنیادین زیادی با یادگیری زبان مادری دارد. تکنیک ها، استراتژی ها و روش های آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم، با هدف دستیابی به نتایج یادگیری طراحی می شوند. در این مطلب اصول و روش های اساسی برای آموزش زبان انگلیسی را با توجه به بیشترین بازدهی برای زبان آموزان معرفی می کنیم.

به طور کلی 4 روش و رویکرد مدرن برای یادگیری و آموزش زبان انگلیسی وجود دارد که عبارتند از:

1-- ساختار زبان شناسی:

آشنایی با ساختار زبان و زبان شناسی در یادگیری زبان انگلیسی با جداسازی عناصر دستوری، یادگیری قیاسی و صرف و نحو، زبان شناسی توصیفی و تطبیقی در ارتباط است.

2- علم شناختی :

علم شناختی بر توانایی شناختی زبان آموزان با استراتژی های یادگیری تاکید دارد. مفاهیم و تکنیک های انتخاب شده با توجه به سبک یادگیری هر زبان آموز، انتخاب شده و منجر به بهبود عملکرد و یادگیری دائمی می شود.

3- اثر عاطفی:

تمرکز بر پیش زمینه احساسی و عاطفی فراگیران موجب تقویت یادگیری شده و تعامل بین زبان آموز با معلم، فضا و موقعیت یادگیری را بیشتر می کند. بر اساس مفاهیم روانشناسی اجتماعی، این امر انگیزه یادگیری را در فراگیران بالاتر برده و از بهترین روش های آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم است.

4- عملکرد ارتباطی:

استفاده از زبان برای برقراری ارتباط یک رویکرد طبیعی است که می توان از آن در یادگیری زبان دوم و آموزش زبان انگلیسی نیز استفاده کرد. در این روش مهارت های یادگیری بر اساس درک " پیام" و " درگیر شدن" زبان آموزان استوار است.

در ادامه روش های کلی و شیوه های آموزش زبان انگلیسی با توجه به 4 رویکرد آموزشی، آورده شده که همه شیوه های آموزشی را در بر می گیرد.

 روش های آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم 

• روش ترجمه گرامر اعداد

• رویکرد مستقیم

• تکنیک خواندن

• روش آوا شناسی

• آموزش زبان گروهی

• رویکرد ارتباطی

• رویکرد کارکردی-ذهنی

• تکنیک واکنش هیجانی

• رویکرد طبیعی

روش ترجمه گرامر

این روش در یونان قدیم برای آموزش لاتین مورد استفاده قرار می گرفت و از قدیمی ترین شیوه های آموزش زبان انگلیسی و زبان دوم است. روش ترجمه گرامر، قابل تعمیم در روش های تدریس مدرن زبان انگلیسی است. در این شیوه آموزشی، کلاس ها به زبان مادری برگزار شده و واژگان به شکل فهرست و لیست جداگانه آموزش داده می شوند. توضیحات کامل دستور زبان و دستورالعمل‌هایی برای قرار دادن کلمات صحیح، به شکل متمرکز داده خواهد شد. در این روش، خواندن متون انگلیسی در ابتدای یادگیری بسیار دشوار است و تمرکز بر روی تجزیه تحلیل و نکات دستوری است. به این ترتیب ترجمه از زبان مادری به زبان انگلیسی در اولویت قرار دارد و تاکیدی بر تلفظ صحیح کلمات وجود ندارد.

 

 

رویکرد مستقیم

یکی از روش های آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم، رویکرد مستقیم نام دارد که یک سبک مکالمه مدرن به زبان انگلیسی را اجرا می کند. در این شیوه آموزشی، استفاده از زبان مادری مرسوم نیست و از ابتدا همه مکالمات و آموزش ها به زبان انگلیسی است. هیچ ترجمه‌ای انجام نمی شود و مفاهیم در قالب داستان و روایت آموزش داده می شود.متون ادبی از لحاظ گرامری تجزیه تحلیل نمی شوند و فرهنگ مرتبط با زبان انگلیسی آموزش داده می شود.

تکنیک خواندن

این تکنیک برای زبان آموزانی که تنها به مهارت های خواندن نیاز دارند، استفاده می شود. در این تکنیک شیوه های خواندن و درک مطلب آموزش داده می شود و برای افرادی که به خارج از کشور سفر نمی کنند، مناسب است. به این ترتیب استفاده از منابع خارجی و بهره برداری از متون انگلیسی برای فارغ التحصیلان امکان پذیر می شود. در روش خواندن، دستور زبان برای درک مطلب تدریس شده و حداقل توجه به تلفظ و کسب مهارت های مکالمه می شود.

روش آوا شناسی

 اساس کار این تکنیک بر پایه روانشناسی رفتار استوار است. در این شیوه یادگیری به شکل عادت با متدهای مختلفی نهادینه می شود. حفظ عبارات و مجموعه های طولانی نوعی وابستگی و تقلید ایجاد کرده و توجیهی برای یادگیری عادتی است.مهارت های شنیدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن به طور هم زمان و با تمرین و تکرار شکل گرفته و الگوهای ساختاری و توضیحات گرامری آموزش داده می شود. استفاده از آزمایشگاه های زبان، نوارهای صوتی و وسایل صمعی-بصری اهمیت زیادی در یادگیری و تلفظ به شکل بومی دارد که در روش آوا شناسی انجام می شود. در این شیوه تنها معلم می تواند از زبان مادری استفاده کند و زبان آموزان مجاز به استفاده از زبان مادری نیستند. به طور خلاصه می توان گفت:

• الگوهای تمرین از سوی معلم انتخاب می شوند

• سرعت در انجام تمرینات بسیار زیاد است

• برخی از اشتباهات تلفظی در مکالمات نادیده گرفته می شود

• استفاده از حرکات دست و اشارات برای انتقال مفهوم مجاز است

• الگوهای گفتار و استرس کلمات آموزش داده می شود

• فعالیت های بسیار کوتاه 10 دقیقه ای در جلسات آموزشی انجام می شود.

 

 

آموزش زبان گروهی

در این تکنیک توجه به مهارت های ارتباطی معلم بیشتر است. در واقع هدف از این نوع آموزش همدلی و برقراری ارتباط با دانش آموزان به جای تهدید و ارعاب است. شیوه های آموزشی اضطراب آور و استرس زا نمی تواند نتایج دلخواه را به همراه داشته باشد. در تکنیک آموزش زبان گروهی، یاد گیرنده به عنوان یک مشتری در نظر گرفته نمی شود بلکه همچون دوست در کنار معلم حضور دارد. معلم به زبان آموز کمک می کند تا به طور مستقل زبان انگلیسی را فرا گیرد. این فرآیند شامل 5 مرحله است:

مرحله ی 1:

ابتدا زبان آموز به معلم وابسته است و نمی تواند با دیگر اعضای گروه تعامل برقرار کند.

مرحله 2:

زبان آموز مهارت های مکالمه مستقیم با گروه را فرا می گیرد و دارای اشتباهاتی است.

مرحله 3:

زبان آموز توانایی درک عبارات ساده و صحبت در گروه را به دست می آورد.

مرحله 4:

زبان آموز می تواند به طور آزادانه از عبارات پیچیده تر برای ارتباط با گروه استفاده کند.

مرحله 5:

معلم پیشنهاد‌هایی برای افزودن اصطلاحات و ساختارهای ظریف ارائه می دهد.

رویکرد ارتباطی

توانایی برقراری ارتباط یکی از روش های آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم است که با هدف توانایی استفاده از زبان انگلیسی به طور کامل طراحی شده است. مهارت های ارتباطی شامل: صحبت های دو یا چند نفره، نوشتن مکالمات، توانایی استفاده از زبان رسمی یا محاوره ای، استفاده از اصطلاحات عامیانه و موارد بسیاری است که زبان آموز به آن نیاز دارد. در این تکنیک کلاس های درسی به فعالیت های یادگیری، تمرین و انجام تکالیف اختصاص داده شده و این موارد لحاظ می شود:

• معلم به طور مستقیم خطاهای تلفظ را اصلاح نمی کند

• زبان آموز مجاز به استفاده از زبان مادری و زبان انگلیسی و یا ترکیبی از هر دو است.

• فعالیت های یادگیری بر صحبت کردن، ارتباط معنادار و تمرکز بر مبادله پیام استوار است

• زبان آموزان در یک محیط آرام، مفاهیم اساسی را درک می کنند

سخنرانی ، سوالات با پاسخ کوتاه، فعالیت های تفریحی، فعالیت های دوستانه، حل مسئله و مواردی از این قبیل در کلاس های درس اجرا می شود.

رویکرد کارکردی-ذهنی

در این روش آموزش زبان انگلیسی تاکید بر مفاهیم خاص ذهنی است. این شیوه آموزشی در زمره رویکرد های ارتباطی قرار دارد و بر پایه مفهوم جهانی زبان استوار است. مفاهیم از طریق اسامی، ضمایر، پیوندها، صفات و متون قابل درک هستند و گویش ها، مکالمات غیر رسمی و حالات بیان کلمات، بر روی کلمات تغییر ایجاد می کنند.

• شخص سخنران

• مکان مکالمه

• زمان صحبت

• موضوع یا فعالیت مورد نظر

بسیاری از نظریه پردازان معتقدند این ویژگی ها در انتقال مفهوم ، اعتبار زبان و روابط بین افراد تاثیر گذار است. آموزش زبان انگلیسی به منظور دستیابی به رفتار هدفمند در همه موقعیت هاست.

تکنیک واکنش هیجانی

در این روش ترکیبی از اطلاعات و مهارت ها از طریق سیستم های احساسی – حرکتی آموزش داده می شود. درک زبان و توسعه های مهارت های مکالمه ارتباط مستقیمی با اعتماد به نفس زبان آموزان دارند. در این شیوه زبان آموزان مجبور به ارائه سخنرانی و صحبت در کلاس نیستند ولی اجازه دارند هر زمان که احساس راحتی دارند، شروع به صحبت کنند. در این تکنیک گاهی زبان آموزان در مقام معلم ظاهر شده و از معلم و سایر دانش آموزان سوال می کنند و یا درخواستی را مطرح می کنند. هدف بر انگیختن زبان آموز و انجام واکنش فیزیکی است.

رویکرد طبیعی

در فهرست روش های آموزش زبان انگلیسی به یک تکنیک فلسفی- نظری وجود دارد که بر یادگیری زبان انگلیسی با توجه به نظریه های زیر استوار است:

1- فرضیه تمایز یادگیری

بر طبق این نظریه بزرگسالان می توانند آموزش زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم شروع کنند و از طریق یادگیری غیر رسمی و ناخودآگاه انگلیسی را همانند زبان مادری فراگیرند.

2. نظم طبیعی فرضیه اکتسابی

فرم های آموزش زبان انگلیسی نزدیکی بسیاری به ساختارهای دستوری در زبان مادری دارد و قابل پیش بینی است.

3. فرضیه نظارت

نظارت در فراگیری زبان انگلیسی با عملکرد بهینه ارتباط دارد. در این فرضیه یادگیری نیاز به زمان داشته و هدف تمرکز بر قوانین یادگیری است.

4. فرضیه داده ها

داده ها و اطلاعات ورودی نقش مهمی در یادگیری زبان دارند. هر مفهومی شامل یک ساختار مشخص است که یادگیری های بعدی را ممکن می کند.

5. فرضیه عاطفی

انگیزه و شخصیت افراد در کسب مهارت های زبانی نقش دارد. زبان آموزانی که اعتماد به نفس بیشتری دارند، مهارت های بالاتری کسب می کنند و اضطراب روند یادگیری را کند می کند.

6. فرضیه پالاینده ها

فیلترها و پالاینده های ذهنی-عاطفی موجب| بلوک شدن" و یا" وارد شدن" اطلاعات می شوند. پالاینده های ذهنی نوعی دفاع در مقابل یادگیری ایجاد می کنند و باید حذف شوند.

7. فرضیه استعداد

توانایی یاد گیری زبان انگلیسی با استعداد افراد در ارتباط است. در این فرضیه افراد با استعداد بهتر مهارت های آموزشی را کسب می کنند. استعداد قابل اندازه گیری است و یادگیری را افزایش می دهد.

8. فرضیه اول زبان

آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم، با زبان اول در ارتباط است. نمی توان انتظار داشت زبان آموزان بدون وقفه از زبان مادری به زبان انگلیسی و یا بر عکس وارد شوند.

9. فرضیه متنی

در این فرضیه مادامی که اصول نوشتن و توانایی تجزیه-تحلیل زبان انگلیسی فرا گرفته نشود یادگیری به صورت کامل انجام نشده است.

10. فرضیه انتظارات

از شرکت در دوره های اموزش زبان انگلیسی چه انتظاری دارید؟ انتظارات تعیین کننده موفقیت در یادگیری است. سخنرانی و صحبت کردن همانند یک بومی یا توانایی خواندن و هر انتظاری که از یادگیری انگلیسی دارید بر فعالیت های یادگیری تاثیرگذار است.

منابع:

انواع روشهای تدریس زبان انگلیسی -سایت ویرگول

http://moramodules.com/ALMMethods.htm

نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه