تاثیرات منفی استرس بر سلامت انسان

تاثیرات منفی استرس بر سلامت انسان

 

واژه استرس را اولین بار هانس سلی در دهه چهل میلادی (حدود هفتاد سال قبل) به‌کار برد.او لغت استرس را از حوزه فیزیک و مکانیک اقتباس کرد.

البته بعدها نوشت که لغتی که او مد نظر داشته تنش یا Stress نبوده و بیشتر منظورش Strain یا کرنش بوده؛ اما به علت ضعف در زبان، در درک معنی آنها اشتباه کرده است. به هر حال امروز معنا و مفهوم استرس بسیار فراتر از یک استعاره مکانیکی است. بنابراین دیگر چندان مهم نیست که هانس سلی در ابتدا مفهوم این کلمه را درست درک کرده است یا نه. معمولاً در آموزش مدیریت استرس به سبک هانس سلی، بحث استرس و انواع استرس را با تقسیم استرس به استرس مثبت و استرس منفی آغاز می‌کنند.

در واقع با توجه به این‌که استرس می‌تواند شکل مثبت هم داشته باشد، تأکید می‌کنند که استرس به ذات خود منفی نیست؛ بلکه می‌توان مثبت یا منفی باشد. استرس مثبت،  Eustress  و استرس منفی،  Distress نامیده می‌شود. موسسه آموزش آنلاین زبان انگلیسی المپ پادکست زیر را تحت عنوان استرس برای شما زبان آموزان عزیز تهیه کرده است تا شما عزیزان بتوانید بعد از گوش دادن به این پادکست، با لغات آن آشنا شده و به راحتی بتوانید در مورد استرس در آزمون ها حتی آزمون آیلتس نیز صحبت کنید. موضوع استرس یکی از  لغات ضروری آزمون آیلتس می باشد.

همراهان عزیز المپ می توانید بعد از خواندن و گوش دادن به متن پادکست استرس سوالات زیر را پاسخ دهید:

 

 

Comprehension questions:

1- what is stress?

2- what are the influences of stress on our body?

3- how stress affect our emotional conditions?

4- how can we control stress?

5- have you ever experienced long term or short term stress?

6- what did you do to get rid of it ?

 

پادکست زیر را گوش کنید .

The Effects of Stress


There is a famous expression in English: "Stop the world, I want to get off!" This expression refers to a feeling of panic, or stress, that makes a person want to stop whatever they are doing, try to relax, and become calm again. 'Stress' means pressure or tension. It is one of the most common causes of health problems in modern life. Too much stress results in physical, emotional, and mental health problems.

There are numerous physical effects of stress. Stress can affect the heart. It can increase the pulse rate, make the heart miss beats, and can cause high blood pressure. Stress can affect the respiratory system. It can lead to asthma. It can cause a person to breathe too fast, resulting in a loss of important carbon dioxide. Stress can affect the stomach. It can cause stomach aches and problems digesting food. These are only a few examples of the wide range of illnesses and symptoms resulting from stress.

Emotions are also easily affected by stress. People suffering from stress often feel anxious. They may have panic attacks. They may feel tired all the time. When people are under stress, they often overreact to little problems. For example, a normally gentle parent under a lot of stress at work may yell at a child for dropping a glass of juice. Stress can make people angry, moody, or nervous.

Long-term stress can lead to a variety of serious mental illnesses. Depression, an extreme feeling of sadness and hopelessness, can be the result of continued and increasing stress. Alcoholism and other addictions often develop as a result of overuse of alcohol or drugs to try to relieve stress. Eating disorders, such as anorexia, are sometimes caused by stress and are often made worse by stress. If stress is allowed to continue, then one's mental health is put at risk.

It is obvious that stress is a serious problem. It attacks the body. It affects the emotions. Untreated, it may eventually result in mental illness. Stress has a great influence on the health and well-being of our bodies, our feelings, and our minds. So, reduce stress: stop the world and rest for a while.

                                             

 

The Effects of Stress (words)

 

Word Definition
Expression  عبارت

Refers 

اشاره به چیزی 

Physical 

فیزیکی 

Emotional

احساسی

Health 

سلامت

Numerous

متعدد

Pulse

ضربان قلب 
Respiratory 

سیتم تنفسی 

Asthma  بیماری تنفسی آسم
Digesting

هضم 

Illness  بیماری 
Symptoms

نشانه / علائم 

Resulting منجر شدن به 
Suffering

رنج کشیدن

Panic ترس 
Gentle 

آرام 

Moody 

دم دمی مزاج 
Nervous  عصبی 

Long term 

بلند مدت 
Depression  اضطراب
Hopelessness  ناامیدی 

Addictions 

اعتیاد
Disorder  اختلال 
Alcoholism  اعتیاد به الکل 
Anorexia  بی اشتهایی
Untreated  درمان نشده
Eventually  در نهایت 
Well Being  بهزیستی
Reduce  کاهش  
نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه