یادگیری یا فراگیری زبان انگلیسی؟


در: فیلم آموزشی    14     دی     admin

با استناد به مباحث زبان شناسی , متوجه می شویم تفاوت عظیم و حائز اهمیتی میان یادگیری و فراگیری زبان دوم وجود دارد.

انواع روش تدریس زبان دوم


در: مقاله ها    22     آبان     admin

در طول سالها ، محققان و مدرسین زبان دوم ، همواره در راه یافتن روشهای جدیدی برای آموزش زبان بوده اند ، در این مقاله روشهای متداول و معروف آموزش زبان دوم به بحث و بررسی گذاشته شده است .

روش های آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم


در: مقاله ها    21     مرداد     admin

یادگیری زبان انگلیسی ، تفاوت های بنیادین زیادی با یادگیری زبان مادری دارد. تکنیک ها، استراتژی ها و روش های آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم، با هدف دستیابی به نتایج یادگیری طراحی می شوند...

1