آموزش انگلیسی با قصه

تحلیل متن ریدینگ آیلتس


در: مقاله ها    21     شهریور     admin

در این مقاله آموزشی به تحلیل یکی از ریدینگ های آزمون آیلتس برگرفته شده از کتاب official Cambridge می پردازیم و نکاتی را در مورد تحلیل یک عکس در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم.

ILETS_reading

پادکست آموزش زبان:تحلیل نمونه ریدینگ interesting day course


در: خبر    15     شهریور     admin

در این مقاله به تحلیل یک ریدینگ آزمون آیلتس با توضیحات یکی از اساتید نیتیو المپ می پردازیم .

traffic podcast

اشتباهات رایج تلفظ در زبان انگلیسی


در: مقاله ها    1     شهریور     admin

در این مقاله به اشتباهات رایج تلفظ در زبان انگلیسی می پردازیم و به واژه های پر تکراری که اکثرا با تلفظ آن ها مشکل داریم اشاره می کنیم.

traffic podcast

پادکست آموزش زبان با عنوان traffic


در: خبر    30     مرداد     admin

پادکست تحت عنوان ترافیک به شما کمک می کند تا بتوانید در مورد ترافیک به زبان انگلیسی صحبت کنید. این پادکست برای داوطلبین آزمون آیلتس نیز مفید است.

Ielts

اشتباهات رایج در Reading


در: مقاله ها    24     مرداد     admin

با مطالعه این مقاله، به اشتباهات رایج مهارت reading اشاره شده است و مدرسین زبان انگلیسی می توانند با مطالعه این اشتباهات درصدد بهبود و اصلاح آن ها برای زبان آموزان خود باشند.

Ielts

تحلیل reading آیلتس با عنوان Health & tea


در: یادگیری با اِلـ مَپ    23     مرداد     admin

در این مقاله گروه آموزش آنلاین المپ قصد دارد تا یکی از reading های آزمون آیلتس را در اختیار زبان اموزان قرار دهد. در مقاله تحت عنوان health and tea لغات مرتبط همراه با نکات reading توضیح داده شده اند.

TBLT مهارت ریدینگ

TBLT روشی نوین در آموزش زبان انگلیسی


در: مقاله ها    18     مرداد     admin

گروه آموزش آنلاین زبان انگلیسی المپ قصد دارد تا تاثیر جدید ترین روش تدریس زبان انگلیسی با عنوان TBLT را بر روی مهارت Reading زبان آموزان زبان انگلیسی به شما مربیان محترم آموزش دهد.

آزمون آیلتس

تاثیر استرس کلمات بر معنای آنها


در: مقاله ها    20     تیر     admin

ما در این مقاله به شما آموزش می دهیم که چگونه کلمات را به درستی با استرس صحیح تلفظ کنید. هر کلمه استرس خود را دارد و تغییر در استرس می تواند معنا را تغییر دهد

تقویت مهارت   reading در آزمون IELTS

تقویت مهارت reading در آزمون IELTS


در: یادگیری با اِلـ مَپ    1     تیر     admin

در این مقاله ، گروه آموزشی زبان آنلاین المپ ، به صورت کاملا تفصیلی روشهایی جهت افزایش نمره Reading آزمون ایلتس را به شما آموزش می دهد . در ابتدا چهارده نوع سوال مندرج در آزمون Reading IELTS را توضیح می دهیم