آموزش انگلیسی با قصه

تحلیل متن ریدینگ آیلتس


در: مقاله ها    21     شهریور     admin

در این مقاله آموزشی به تحلیل یکی از ریدینگ های آزمون آیلتس برگرفته شده از کتاب official Cambridge می پردازیم و نکاتی را در مورد تحلیل یک عکس در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم.

ILETS_reading

پادکست آموزش زبان:تحلیل نمونه ریدینگ interesting day course


در: خبر    15     شهریور     admin

در این مقاله به تحلیل یک ریدینگ آزمون آیلتس با توضیحات یکی از اساتید نیتیو المپ می پردازیم .

آزمون آیلتس

تاثیر استرس کلمات بر معنای آنها


در: مقاله ها    20     تیر     admin

ما در این مقاله به شما آموزش می دهیم که چگونه کلمات را به درستی با استرس صحیح تلفظ کنید. هر کلمه استرس خود را دارد و تغییر در استرس می تواند معنا را تغییر دهد

تقویت مهارت   reading در آزمون IELTS

تقویت مهارت reading در آزمون IELTS


در: یادگیری با اِلـ مَپ    1     تیر     admin

در این مقاله ، گروه آموزشی زبان آنلاین المپ ، به صورت کاملا تفصیلی روشهایی جهت افزایش نمره Reading آزمون ایلتس را به شما آموزش می دهد . در ابتدا چهارده نوع سوال مندرج در آزمون Reading IELTS را توضیح می دهیم