یادگیری زبان انگلیسی با قصه:The Things That Really Matter

یادگیری زبان انگلیسی با قصه:The Things That Really Matter

 

 

این داستان درباره‌ی خانواده ای است که یادمیگیرند هیچ چیزی به اندازه ی خانواده اهمیت ندارد! کودکان و نوجوانان با خواندن و گوش دادن به داستان های دو زبانه می‌توانند به تقویت دایره واژگان خود کمک کنند.

 

همچنین قصه ها را می توانید در کانال یوتیوب ، آپارات و صفحه اینستاگرام ما به صورت آنلاین بشنوید.

 

نسخه دوزبانه

 

 

 

نسخه انگلیسی

 

 

 

نسخه فارسی

 

 

 

 

 

نسخه فارسی

مسائلی که واقعا اهمیت دارند

    ما میخواهیم مسافرت برویم.من از مامان میپرسم که میخواهدچه وسایلی را جمع کنیم . او میگوید فقط وسایلی که مهم هستند را جمع کنیم ما در محلی که آسیاب بادی بود توقف کردیم , تاب خوری خیلی سرگرمی خوبی هست. من اسباب بازیم را یادم رفته بود بیاورم.من در ماشین ناراحت هستم , اما تاندو خوشحال است. هوووراا! حالا تو میتوانی با من بازی کنی! او میگوید. ما در یک مزرعه توقف کردیم تا حیوانات را ببینیم . توندو داره تمام تلاشش را میکند تا آهوی جهنده را پیدا کند. ک میمون با هدفون اش در میرود و فرار میکند.او در ماشین ناراحت است, اما من خوشحال هستم.هووورا الان میتوانی با من آواز بخوانی! من میگویم.ما نزدیک یک آبشار پرازسر و صدا توقف میکنیم . ما خیلی هیجان زده هستیم, ما کلی هول و تکان میخوریم. بابا و همینطور نقشه اش داخل آب می افتند. او در ماشین ناراحت است, اما مامان خوشحال است. هووورا ! حالا میتوانم به تو کمک کنم که راهمان را پیدا کنیم! مامامن میگوید. ما در کنار جاده توقف کردیم تا مقداری ذرت بخریم.مامان خم میشود که بهترین هایش را بردارد و عینک اش می افتد و میشکند.مامان در ماشین ناراحت است , اما بابا خوشحال است. هووورا الان با هم میتوانیم راهمان را پیدا کنیم! بابا میگوید. ما روی یک تپه ی قدیمی ایستادیم تا منظره ی دره را ببینیم . بابا جوک های مسخره ای را میگوید تا ما برای عکس گرفتن لبخند بزنیم. اما.... وقتی که ما برمیگردیم به ماشین , آن روشن نمیشود.همه خندیدن را متوقف میکنند. نگران نباشید,.. مامان میگوید. ما هنوز هم میتوانیم اوقات خوبی داشته باشیم.ما مسایلی هستیم که واقعا اهمیت دارند.و بنابراین ما اوقات خوبی داریم.با بازی کردن و آواز خواندن و پیدا کردن راهمان با هم در حالی که بهترین ذرت ها را میخوریم و از آنها لذت میبریم.

 


 

 

نسخه انگلیسی

The Things That Really Matter

 

    We are going on a trip . I ask Mama what to pack. she says, the things that really matter. We stop at the windmill for breakfast, the jungle gym is so much fun. I forgot my toy.I am sad in the car, but Tando is happy. Hooray! Now you can play with me! He says. we stop at a farm to see some animals. Tando is searching so hard for a springbok. a monkey gets away with his headphones. he is sad in the car, but I am happy. Hooray! Now you can sing with me ! I say. we stop at a roaring waterfall. We are so excited , we are pushing and pulling. papa falls in the water, and so does his map. he is sad in the car, but Mama is happy. Hooray ! now I can help you find our way! She says. we stop at the roadside vendor to buy some mielies. Mama bends over to pick the best ones, and her glasses fall and break. Mama is sad in the car , but papa is happy. Hooray! Now we can find our way together! Papa says. we stop on an ancient hill to get a view of the valley. Papa is making silly jokes for us to smile for the picture. but…. when we get back to the car, it won`t start. everyone stops laughing. Don`t worry…. Says Mama. We can still have a good time. We are the things that really matter. and so, we do have a good time.by playing and singing and finding our way together, while enjoying the best mielies.

 

 

 

لینک های مرتبط

یادگیری زبان انگلیسی با قصه:Dear Santa

 یادگیری زبان انگلیسی با قصه: ماده شیر خیلی خسته

یادگیری زبان انگلیسی با قصه: تولی، اسپشال و رازشون

 

 

 

 

نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه