پادکست آموزش زبان انگلیسی: Beneficial Work Practices for The Keyboard Operator

پادکست آموزش زبان انگلیسی: Beneficial Work Practices for The Keyboard Operator

 

  گروه آموزشی المپ پادکست  Beneficial work practices for the keyboard operator  را برای شما تهیه کرده تا بهتر بتوانید با استفاده ازاین لغات و عبارات، مهارت ریدینگ آیلتس خودتون رو تقویت کنید. بعد از اینکه به این پادکست گوش دادید، چندبار آن را برای خود بخوانید.

 

 

General Training Reading - Section 2 practice

This is the second section of the IELTS General Training Reading test. It contains two pieces of writing. Read each piece and answer the questions.

 

v. Questions 15-21

Read the text below and answer questions 15-21.

 

Beneficial work practices for the keyboard operator

 

A) Sensible work practices are an important factor in the prevention of muscular fatigue; discomfort or pain in the arms, neck, hands or back; or eye strain which can be associated with constant or regular work at a keyboard and visual display unit (VDU).

 

B) It is vital that the employer pays attention to the physical setting such as workplace design, the office environment, and placement of monitors as well as the organization of the work and individual work habits. Operators must be able to recognize work-related health problems and be given the opportunity to participate in the management of these. Operators should take note of and follow the preventive measures outlined below.

 

C) The typist must be comfortably accommodated in a chair that is adjustable for height with a backrest that is also easily adjustable both for angle and height. The backrest and sitting ledge (with a curved edge) should preferably be cloth-covered to avoid excessive perspiration.

 

D) When the keyboard operator is working from a paper file or manuscript, it should be at the same distance from the eyes as the screen. The most convenient position can be found by using some sort of holder. The individual arrangement will vary according to whether the operator spends more time looking at the VDU or the paper – whichever the eyes are focused on for the majority of time should be put directly in front of the operator.

 

E) While keying, it is advisable to have frequent but short pauses of around thirty to sixty seconds to proofread. When doing this, relax your hands. After you have been keying for sixty minutes, you should have a ten-minute change of activity. During this spell, it is important that you do not remain seated but stand up or walk around. This period could be profitably used to do filing or collect and deliver documents.

 

F) Generally, the best position for a VDU is at right angles to the window. If this is not possible then glare from the window can be controlled by blinds, curtains, or movable screens. Keep the face of the VDU vertical to avoid glare from overhead lighting.

 

G) Unsatisfactory work practices or working conditions may result in aches or pain. Symptoms should be reported to your supervisor early on so that the cause of the trouble can be corrected and the operator should seek medical attention.

 

 

برای دانلود فایل پی دی اف لغات اینجا کلیک کنید.

 

 

Questions 15–21

The text above has seven sections, A–G. Choose the correct heading for each section from the list of headings below.

 

Select the correct number, i–x for questions 15–21.

 

List of headings

I           How can reflection problems be avoided?

ii          How long should I work without a break?

iii         What if I experience any problems?

iv         When is the best time to do filing chores?

v          What makes a good seat?

vi         What are the common health problems?

vii        What is the best kind of lighting to have?

viii       What are the roles of management and workers?

ix         Why does a VDU create eye fatigue?

x          Where should I place the documents?

 

Questions

15) Section A

16) Section B

17) Section C

18) Section D

19) Section E

20) Section F

21) Section G

 

 

 

Multiple choices:

1- True religious experience involves more than the feeling of absolute dependence, even when united with a mode of …………. self-consciousness.

a. sensitive

b. sensible

c. sensor

d. suspense

 

2- The positivist position assumes that the relationship between researcher and his/her data should be as distant as possible, ……………entirely objective.

a. probably

b. potentially

c. preferably

d. profitably

 

3- Hundreds of dissidents are ........asylum in the US embassy.

a. seeking

b. sitting

c. seeing

d. sealing

 

4- Labradors are used as guide dogs for ……. people.

a. speechless

b. deaf

c. dumb

d. blind

 

  • Answers of the questions 21-15:

15. vi

16. viii

17. v

18. x

19. ii

20. i

21. iii

 

  • Multiple choices:

 

1) b    2) c   3) a   4) d

 

 

 

            "این پادکست در گروه آموزش آنلاین زبان انگلیسی المپ تهیه شده است."

 

نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه