پادکست آموزش زبان انگلیسی با عنوان مزایای داشتن موبایل برای کودکان

پادکست آموزش زبان انگلیسی با عنوان مزایای داشتن موبایل برای کودکان

 

 

زمان تقریبی مطالعه: ۲۰ دقیقه

 

 

Pros and Cons of Cell Phones for Kids

 

   In a Niche survey of more than 800 users, 77% of students got their first cell phone between the ages of 10 and 17, with only 1% reporting having never had one. Cell phones are not just for adults anymore. There’s a lot to weigh when it comes to getting phones for kids, including everything from money to cyberbullying. Here are some things to consider.

 

 

 

Benefits of Cell Phones for Kids

 

   Convenience is definitely one of the biggest perks when it comes to buying kids cell phones. When it comes to age, parents will want to consider whether a kid can handle the responsibility, which could depend on the individual (one 10-year-old is not like the other). If a child is involved in a lot of activities and the parents can’t always take them to said activities, a cell phone can be a godsend when coordinating schedules and pickup times.

   A cell phone can also be a touchstone in times of crisis. If a questionable situation arises at a child’s school, parents are able to reach their children via the cell phone. Or, if children feel they are in a dangerous situation, the cell phone can be a lifeline, too.

   So given the benefits, cell phones can be helpful to a variety of age groups. Typically, as long as a kid can speak and spell (for texting), a cell phone can work with a child.

 

 

Drawbacks of Cell Phones for Kids

 

   Even though there are many gains to giving a child a cell phone, there are just as many drawbacks. One big one is the prevalence of bullying. Technology can facilitate this behavior even more since the Internet enables users to comment anonymously and post messages that stay up “forever.” Giving a kid a private cell phone makes it that much easier for them to be a victim of torment — or even torment others — online.

   Thirty-four percent of Niche high school and college students report having been through five or more cell phones in their lifetime, which means cell phones are being used at a very young age.

 

   Finally, besides the emotional and physical consequences, giving a cell phone to a child or teenager may also foster a dependence on technology that can be unhealthy, and even get them into trouble in class, since many phones in school are prohibited.,

 

 

Benefits and Consequences of Cell Phones for Kids

 

BENEFITS

 

  • Helps keep in touch/coordinate schedules
  • Can be a lifeline in times of trouble
  • Can encourage independence

 

CONSEQUENCES

 

  • Could encourage bullying
  • Early use could affect their physical well-being
  • Can foster unhealthy dependence on technology

 

 

The Bottom Line

 

   There’s no correct age for a child or teenager to get a cell phone. Buying one depends on a variety of factors and situations. However, parents and guardians should make sure they know the facts and possible consequences before providing their children with a very adult device.

 

 

توضیح لغات سخت

 

Pro: جنبه مثبت

Responsibility:مسئولیت  

Variety: گوناگونی، تنوع

Con: جنبه منفی

Depend:  بستگی داشتن

a variety of age groups:  گروههای سنی گوناگون

 

Individual:  فرد

Typically: برای مثال

Survey:  تحقیق و پژوهش

involved in:  گرفتار، درگیر

Texting:  پیام دادن

User:  کاربر

Godsend: نعمت خدایی

Drawback:  ضرر

Adults:  بزرگسالان

Coordinate:  هماهنگ کردن

Gains:  منفعت، فایده

Weigh:  سنجیدن

Schedules: برنامه

Prevalence:رواج  

Including ازجمله:

pickup times: موعذ مقرر

Bullying:  زورگویی، قلدری

Cyberbullying: مزاحمت سایبری

Touchstone:  معیار

Facilitate: آسان کردن

 

consider:  در نظر گرفتن

Crisis:  بحران

Behavior: رفتار

Benefits:  مزایا

Questionable:  مشکوک

Enables: قادر کردن

Convenience: راحتی  

Situation:  موقعیت

Comment:  نظر دادن

Definitely: قطعا

Reach: تماس حاصل کردن

Anonymously: ناشناس

Perks: امتیاز

Via:  بوسیله

stay up “forever:  همیشه ماندن

Handle:  رسیدگی کردن

Lifeline:  راه نجات

Private: شخصی

 

 

 

Victim:  قربانی

Dependence: وابستگی

Factors: فاکتور

torment: شکنجه، عذاب، مزاحمت

Unhealthy: ناسالم

Guardians: اولیا، سرپرست

young age: سن و سال پایین

get into trouble: به دردسر انداختن

Fact: حقیقت

Besides: علاوه بر

Prohibited:  ممنوع

possible consequences:  پیامدهای احتمالی

Emotional: عاطفی

keep in touch: در تماس بودن

Provide sb with sth: چیزی را برای کسی فراهم کردن

Physical: جسمی

Encourage: تقویت کردن، تشویق کردن

a very adult device:

دستگاه مخصوص بزرگترها

Consequence: پیامد

Affect : تحت تاثیر قرار دادن

 

emotional and physical consequences:

پیامدهای عاطفی و جسمی

well-being: سلامت

 

Teenager: نوجوان

physical well-being: سلامت جسمی

 

Foster: تقویت کردن، تشدید کردن

Bottom Line: حرف آخر

 

 

 

 

Discussion questions

 

1. how will a cellphone be helpful for kids and parents at the times of crisis?

2. what are advantages of cellphone for kids? Name three of them.

3. what are disadvantages of cellphone for kids? Name three of them.

4. how does use of cellphone foster violence in teens?

5.how can someone say that a cellphone can work for a child or cannot?

 

 

Answer to discussion questions

 

1. at the time of questionable situation arising at school, parents can reach their children via the cell phone. Or, if children feel they are in danger, the cell phone can help them.

 

2. Helps keep in touch/coordinate schedules

 

  • Can be a lifeline in times of trouble
  • Can encourage independence

 

3. Could encourage bullying

 

  • Early use could affect their physical well-being
  • Can foster unhealthy dependence on technology

 

4. Internet enables users to comment anonymously and post messages that stay up “forever.” It also makes easier for them to be a victim of torment — or they can torment others — online.

 

5. if a kid can speak and spell (for texting), we can say that a cell phone can work with a child.

 

 

نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه