درس یازدهم: may / گذشته استمراری / جملات ربطی / how

درس یازدهم: may / گذشته استمراری / جملات ربطی / how

زمان تقریبی مطالعه: 63 دقیقه

در این قسمت از آموزش گرامر انگلیسی با فیلم به دروسی از مقطع متوسطه میپردازیم. اما قبل از آن به نکته ای مهم اشاره خواهم کرد که نه تنها برای یادگیری گرامر انگلیسی، بلکه برای یادگیری لغات انگلیسی و حتی مکالمات انگلیسی به شما کمک خواهد کرد. برای هر درس جدیدی که یاد میگیرید، مثال هایی واقعی و نزدیک به زندگی خودتان بسازید. برای مثال، اگر کاربرد can و could آموزش داده شده است، شما نیز توانایی های واقعی خود و اطرافیان را مثال بزنید و سعی کنید مثال ها را بلند بخوانید. اینگونه در ذهن شما بهتر میماند و بر روی مهارت صحبت کردن شما نیز تاثیر میگذارد.

درس چهل و یک – may, might

درس چهل و دو – گذشته استمراری

درس چهل و سه – جملات ربطی

درس چهل و چهار –کاربرد how

 

درس چهل و یک – may, might

 

این دو کلمه برای نشان دادن امکان یک اتفاق هستند و اینکه اتفاقی ممکن است رخ بدهد.

You may fall down if you run.

She might lose the job if she is late.

توجه کنید که این دو قبل از فعل اصلی قرار میگیرند و فعل همیشه به شکل ساده می آید.

در بعضی جملات برای اجازه گرفتن و یا اجازه دادن از may و might استفاده میکنیم.

May I use your phone?

Yes, you may.

 

 

درس چهل و دو – گذشته استمراری

 

همانطور که در ویدئوی درس دهم حال استمراری توضیح داده شد، برای نشان دادن ادامه دار بودن و استمرار یک عمل از ساختار to be + verb + ing استفاده میکنیم.

I am cooking.

حال اگر بخواهیم به زمان گذشته استمراری برگردونیم، از was و were به جای افعال to be استفاده میکنیم.

I was cooking yesterday.

She was cleaning the house.

The kids were playing games.

 

 

درس چهل و سه – جملات ربطی

 

زمانی که میخواهیم دو جمله را به هم ربط دهیم از that, when, where, which, who استفاده میکنیم. که نقش کلمه " که" را در جمله دارند.

That هم برای اشخاص و هم برای چیزها استفاده میشود. Who برای اشخاص و دیگر کلمات ربطی نیز برای اشیا و یا دیگر چیزها استفاده میشود.

The man who is wearing black is my father.

The house which we live in is big.

مثال های بیشتر و توضیحات تکمیلی در ویدئو زیر قرار دارد.

 

 

درس چهل و چهار – کاربرد how

 

کلمه how به معنای به چه صورت و به چه نحو است. ولی بعضی مواقع در جملات خبری نیز به کار میرود. برای مثال وقتی میگوییم:

چه جالب !

How interesting!

کاربرد دیگر how برای پرسیدن اندازه ها و مقدارهاست:

How tall are you?

How much do you weigh?

How long is the ladder?

How old are you?

 

نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه