آموزش انگلیسی با قصه

پادکست آموزش زبان انگلیسی در رابطه با Job


در: خبر    23     شهریور     admin

در این پادکست آموزشی، به توضیح شغل و عدم رضایت شغلی می پردازیم.

آموزش انگلیسی با قصه

موضوع اسپیکینگ آیلتس: Describe something you bought


در: خبر    22     شهریور     admin

این پادکست آموزشی به توصیف یکی از موضوعات مهم اسپیکینگ آزمون آیلتس می پردازد. با مطالعه این پادکست می توانید در مورد موضوع مورد نظر به راحتی صحبت کنید.

آموزش انگلیسی با قصه

پادکست آموزش زبان انگلیسی با عنوان First Date


در: خبر    21     شهریور     admin

با شنیدن این پادکست آموزشی و یادگیری لغات مرتبط به راحتی می توانید در مورد اولین date خود در هر جا صحبت کنید. به ویژه این پادکست متناسب برای داوطلبین آزمون آیلتس نیز است.

IELTS writing

پادکست اسپیکینگ زبان انگلیسی: با موضوع Educational Goal


در: یادگیری با اِلـ مَپ    20     شهریور     admin

این پادکست آموزشی، به توصیف Educational Goal می پردازد. یعنی چگونه می توانید در مورد اهداف آموزشی خودتان در مصاحبه ها و بحث های آزاد صحبت کنید.

IELTS speaking

موضوع اسپیکینگ آیلتس:Describe a family member


در: یادگیری با اِلـ مَپ    17     شهریور     admin

این پادکست آموزشی به توصیف یکی از موضوعات مهم اسپیکینگ به ویژه موضوع پارت دوم آزمون آیلتس می پردازد. با مطالعه این پادکست می توانید به راحتی یکی از اعضای خانواده خود را توصیف کنید.

IELTS speaking

موضوع اسپیکینگ آیلتس: Describe an old friend


در: خبر    16     شهریور     admin

در این پادکست آموزشی، به توصیف یکی از مهم ترین موضوعات اسپیکینگ به ویژه در آزمون آیلتس می پردازیم.

صحبت کردن با بومیان

داستان کوتاه انگلیسی با عنوان Araby (پارت 2)


در: خبر    10     شهریور     admin

در این پادکست آموزشی، داستان Araby قسمت دوم ،نوشته جیمز جویس را با هم می خوانیم.

traffic podcast

Cue Card در آزمون آیلتس


در: یادگیری با اِلـ مَپ    3     شهریور     admin

در این مقاله آموزشی، به شما زبان آموزان عزیز در مورد کیو کارت ها در آزمون آیلتس یعنی پارت دوم اسپیکینگ آیلتس نکاتی را توضیح می دهیم و به نمونه های متداولی از کیو کارت ها در سال 2021 اشاره می کنیم.

IELTS speaking

موضوع اسپیکینگ آیلتس: ?what do you dislike about your job


در: خبر    1     شهریور     admin

در این پادکست آموزشی، به توصیف یکی از مهم ترین موضوعات کیو کارت در آزمون آیلتس تحت عنوان ?what do you dislike about your job می پردازیم. همچنین این پادکست به زبان آموزان عمومی نیز کمک می کند تا بتوانند در مورد job صحبت کنند.

traffic podcast

پادکست آموزش زبان با عنوان traffic


در: خبر    30     مرداد     admin

پادکست تحت عنوان ترافیک به شما کمک می کند تا بتوانید در مورد ترافیک به زبان انگلیسی صحبت کنید. این پادکست برای داوطلبین آزمون آیلتس نیز مفید است.