آموزش گرامر انگلیسی با فیلم

آموزش گرامر انگلیسی با فیلم _ قسمت اول


در: فیلم آموزشی    1     شهریور     admin

گرامر و دستور زبان انگلیسی بخشی جدانشدنی از این زبان است. برای تقویت مهارت های نگارشی و همچنین نامه نگاری، دانستن گرامرانگلیسی لازم است.