صحبت کردن با بومیان

5 روش برای صحبت کردن بدون ترس به زبان خارجی با افراد نیتیو


در: مقاله ها    9     شهریور     admin

اگر در مکالمه با افراد بومی انگلیسی دچار استرس و نگرانی می شوید ، این مقاله را از دست ندهید .

یادگیری یا فراگیری زبان انگلیسی؟

یادگیری یا فراگیری زبان انگلیسی؟


در: فیلم آموزشی    14     دی     admin

با استناد به مباحث زبان شناسی , متوجه می شویم تفاوت عظیم و حائز اهمیتی میان یادگیری و فراگیری زبان دوم وجود دارد.