پادکست آموزش زبان انگلیسی:Gerunds and Infinitives


در: خبر    20     آذر     admin

یکی از مهم ترین ارکان برای آمادگی آزمون IELTS، یادگیری لغات است. دانستن طیف وسیعی از کلمات به شما در خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن آزمون IELTS کمک می‌کند. متاستفانه بسیاری از زبان آموزان از زبان آزمون از صرف زمان برای درک کامل کلمه، اجتناب می‌کنند. ما در این پادکست سعی برابن داردیم به تقویت لغات انگلیسی بپردازیم

پادکست آموزش زبان انگلیسی: Modal verbs for IELTS


در: یادگیری با اِلـ مَپ    17     آذر     admin

این پادکست به توضیح یکی از بخش های مهم IELTS (Modal verbs) و نحوه استفاده از آنها در بهبود writing پرداخته است.از این موارد در نوشته های آکادمیک، به‌خصوص در نوشتن مقاله بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. ممتحن از شما انتظار دارد که این موارد را در writing خود استفاده کنید تا نوشته شما صلاحیت داشته باشد.

پادکست آموزش زبان انگلیسی: Camping in The Bush


در: خبر    11     آذر     admin

گروه آموزشی المپ پادکست “Camping in the Bush” را برای شما تهیه کرده تا بهتر بتوانید با استفاده ازاین لغات و عبارات، مهارت ریدینگ آیلتس خودتون رو تقویت کنید. بعد از اینکه به این پادکست گوش دادید، چندبار آن را برای خود بخوانید.

پادکست آموزش زبان انگلیسی: Conditions of Employment


در: خبر    8     آذر     admin

گروه آموزشی المپ این پادکست را برای شما تهیه کرده تا بهتر بتوانید با استفاده ازاین لغات و عبارات، مهارت ریدینگ آیلتس خودتون رو تقویت کنید. بعد از اینکه به این پادکست گوش دادید، چندبار آن را برای خود بخوانید.

نحوه استفاده از Most, Almost, Almost all


در: مقاله ها    4     آذر     admin

این مقاله به نحوه استفاده از Most, Almost, Almost all میپردازد.

نحوه استفاده از Either, Neither and Both


در: مقاله ها    2     آذر     admin

در این مقاله به نحوه استفاده Either, Neither, Both میپردازیم.

پادکست آموزش زبان انگلیسی: General Training Test 2


در: خبر    1     آذر     admin

گروه آموزشی المپ این پادکست را برای شما تهیه کرده تا بهتر بتوانید با استفاده ازاین لغات و عبارات، مهارت ریدینگ آیلتس خودتون رو تقویت کنید. بعد از اینکه به این پادکست گوش دادید، چندبار آن را برای خود بخوانید.

پادکست آموزش زبان انگلیسی: Describe a Skill You Learned When You Were a Child


در: خبر    30     آبان     admin

در این پادکست شما یاد می گیرید که درباره حرفه ای که در بچگی آموخته اید، صحبت کنید.

نحوه استفاده از آرتیکل ها بر انواع اسم ها


در: مقاله ها    29     آبان     admin

در این مقاله به نحوه استفاده کلماتی مثل The, a Few, Much, Many etc. در انواع اسم ها میپردازیم.

پادکست آموزش زبان انگلیسی: Describe a Situation THat Made You a Little Angry


در: خبر    29     آبان     admin

این پادکست کمک می کند تا درباره موقعیتی که در آن عصبانی شده اید، صحبت کنید.