traffic podcast

اشتباهات رایج تلفظ در زبان انگلیسی


در: مقاله ها    1     شهریور     admin

در این مقاله به اشتباهات رایج تلفظ در زبان انگلیسی می پردازیم و به واژه های پر تکراری که اکثرا با تلفظ آن ها مشکل داریم اشاره می کنیم.

داستان کودک

تو جیب من چه خبره!


در:     20     مرداد     admin

یکی از راه های تقویت زبان انگلیسی برای کودکان تماشای کارتون های دو زبانه است. گروه آموزش آنلاین زبان المپ با تهیه یک سری کارتون های دو زبانه سعی دارد تا به تقویت زبان انگلیسی کودک شما کمک کند.

استراتژی‌های آموزش آنلاین زبان

استراتژی‌های آموزش آنلاین زبان


در: مقاله ها    28     مرداد     admin

امروزه پیشرفت فنّاوری سبب ایجاد فرصت‌هایی برای آموزش و یادگیری زبان به‌صورت آنلاین شده است. در این مقاله، تکنیک‌های آموزش آنلاین زبان به زبان ساده برای همه افراد شرح داده می‌شود تا با روش‌های تدریس آنلاین زبان انگلیسی آشنا شوید. اگر استاد آنلاین زبان هستید، نیاز است از جدیدترین استراتژی‌ها و روش‌های متفاوت آموزش زبان، مطلع شوید.