پادکست آموزش زبان انگلیسی:Gerunds and Infinitives


در: خبر    20     آذر     admin

یکی از مهم ترین ارکان برای آمادگی آزمون IELTS، یادگیری لغات است. دانستن طیف وسیعی از کلمات به شما در خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن آزمون IELTS کمک می‌کند. متاستفانه بسیاری از زبان آموزان از زبان آزمون از صرف زمان برای درک کامل کلمه، اجتناب می‌کنند. ما در این پادکست سعی برابن داردیم به تقویت لغات انگلیسی بپردازیم

پادکست آموزش زبان انگلیسی: Modal verbs for IELTS


در: یادگیری با اِلـ مَپ    17     آذر     admin

این پادکست به توضیح یکی از بخش های مهم IELTS (Modal verbs) و نحوه استفاده از آنها در بهبود writing پرداخته است.از این موارد در نوشته های آکادمیک، به‌خصوص در نوشتن مقاله بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. ممتحن از شما انتظار دارد که این موارد را در writing خود استفاده کنید تا نوشته شما صلاحیت داشته باشد.

پادکست آموزش زبان انگلیسی: Camping in The Bush


در: خبر    11     آذر     admin

گروه آموزشی المپ پادکست “Camping in the Bush” را برای شما تهیه کرده تا بهتر بتوانید با استفاده ازاین لغات و عبارات، مهارت ریدینگ آیلتس خودتون رو تقویت کنید. بعد از اینکه به این پادکست گوش دادید، چندبار آن را برای خود بخوانید.

پادکست آموزش زبان انگلیسی: Conditions of Employment


در: خبر    8     آذر     admin

گروه آموزشی المپ این پادکست را برای شما تهیه کرده تا بهتر بتوانید با استفاده ازاین لغات و عبارات، مهارت ریدینگ آیلتس خودتون رو تقویت کنید. بعد از اینکه به این پادکست گوش دادید، چندبار آن را برای خود بخوانید.

پادکست آموزش زبان انگلیسی: Urban Heat


در: خبر    22     آبان     admin

یکی از مهارت های آزمون آیلتس، آزمون reading است. ما در سری پادکست های آموزشی مرتبط با آیلتس، سعی داریم تا با تحلیل reading های آیلتس، به تقویت مهارت reading در آزمون آیلتس کمک کنیم. متن زیر برگرفته شده از یکی از متون آیلتس است که اساتید المپ تحلیل این reading را در اختیار شما داوطلبین محترم آزمون آیلتس قرار می دهند.

پادکست آموزش زبان انگلیسی: Enviorment and Life Science


در: خبر    20     آبان     admin

در این پادکست آموزشی، در مورد محیط و واژگان مرتبط با آن جهت بهبود مکالمه و اسپیکینگ آزمون آیلتس صحبت می کنیم.

true false not given

پادکست آموزش زبان انگلیسی: Emergency procedures


در: خبر    11     آبان     admin

. گروه آموزشی المپ پادکست Emergency proceduresرا برای شما تهیه کرده تا بهتر بتوانید با استفاده ازاین لغات و عبارات، مهارت ریدینگ آیلتس خودتون رو تقویت کنید. بعد از اینکه به این پادکست گوش دادید، چندبار آن را برای خود بخوانید.

true false not given

پادکست آموزش زبان انگلیسی: Wet Blanket


در: خبر    8     آبان     admin

در این پادکست به معرفی چند اصطلاح از جمله Wet Blanket میپردازیم.

true false not given

پادکست آموزش زبان انگلیسی: دو منفی در یک جمله


در: خبر    6     آبان     admin

چگونه از دو فعل منفی در یک جمله استفاده کنیم؟

true false not given

پادکست آموزش زبان انگلیسی: هم معناهای I like


در: خبر    5     آبان     admin

در اسپیکینگ آیلتس ممکن است ممتحن در مورد علایقتون صحبت کنه که معمولا از I Like استفاده میکنیم. این ساختاردر موازات درست بودن این سوال رو در ذهن ممتحن ایجااد میکند که آیا فرد دانش استفاده از اصطلاحات دیگر را دارد؟ همچنین صحبت ررا یکنواخت و خسته کننده میکند. در این پادکست جاگزین هایی برای این اصطلاح معرفی میکنیم.