ایپیکینگ آیلتس

یادگیری زبان انگلیسی با قصه: شب بخیر تینکو


در:     17     مهر     admin

این داستان در مورد توله سگی است که شب خوابش نمیبرد پس به ماجراجویی در دل شب میپردازد. این داستان علاوه بر تقویت زبان انگلیسی به فرزند شما در مورد حیوانات شبخیز نیز میاموزد.

ایپیکینگ آیلتس

آزمون اسپیکینگ آیلتس


در: مقاله ها    15     مهر     admin

این مقاله به مباحث اسپیکینگ در آزمون آیلتس میپردازد.

توصیف و تعریف کردن از معلم خود

یادگیری زبان انگلیسی با قصه: گردش در وان حمام


در:     14     مهر     admin

یک پسر بچه زمان حمام را خیلی دوست دارد.وقتی که همه ی حیوانات می آیند بیرون.

توصیف و تعریف کردن از معلم خود

پادکست آموزش زبان انگلیسی با موضوع How To Describe Or Admire Your Teacher


در: خبر    14     مهر     admin

در این پادکست آموزشی، به شما آموزش داده می شود که چگونه در مکالمات و در آزمون اسپیکینگ آیلتس، مدرس مورد علاقه خود را توصیف کنید.