یادگیری زبان انگلیسی برای کودکان

پادکست آموزش زبان با عنوان Health and Sickness


در: خبر    2     مرداد     admin

یادگیری رایگان زبان انگلیسی با پادکست – موضوع: - health and sicknessمناسب کاربران سطح متوسط و زبان آموزان آیلتس .

یادگیری زبان انگلیسی برای کودکان

روش جدید آموزش زبان انگلیسی و تقویت مهارت های حرکتی در کودکان


در: مقاله ها    30     تیر     admin

در این مقاله سعی شده تا یکی از روش های جدید و نوین آموزش زبان انگلیسی به کودکان با مهارت های حرکتی و تاکید بر روی تمرکز کودکان را برای والدین و مربیان زبان انگلیسی آموزش داده شود .

داستان کوتاه انگلیسی

پادکست آموزش زبان با عنوان Terror in the Cemetery


در: خبر    29     تیر     admin

یادگیری رایگان زبان انگلیسی با پادکست – موضوع: - Terror in the Cemeteryمناسب کاربران سطح متوسط و زبان آموزان آیلتس .

داستان کوتاه برای کودکان

داستان انگلیسی کودکان با عنوان The Grasshopper and the Ant


در:     28     تیر     admin

تماشای کارتون به زبان اصلی نقش بسیار مهمی را در تقویت مهارت شنیداری و گفتاری کودکان ایفا می کند . گروه آموزشی زبان کودک المپ با تهیه کارتون های دوزبانه و اصلی ، کودک را به طور غیر مستقیم در معرض یادگیری زبان انگلیسی قرار می دهد.