کاربرد موسیقی در آموزش زبان انگلیسی


در: مقاله ها    7     آذر     admin

چگونه با کاربرد آهنگ‌ها تدریسی مؤثر و پرهیجان داشته باشیم؟ لیریک ترانه‌ها فواید بسیاری دارند مانند: معرفی فرهنگ‌های گوناگون و شیوایی بیان و ایجاد حس آرامش. ترانه‌ها قابلیت بازخوانی دارند و منبع ارزشمندی برای تد ریس انگلیسی هستند.؟ در این مقاله ارزش آهنگ‌های انگلیسی درارتقای تدریس زبان به نمایش درآمده است.

یادگیری زبان انگلیسی با قصه: The Elephant in The Room


در:     6     آذر     admin

ین قصه در مورد دختر بچه ایست که یک فیل نامرئی با او دوست است.

نحوه استفاده از Most, Almost, Almost all


در: مقاله ها    4     آذر     admin

این مقاله به نحوه استفاده از Most, Almost, Almost all میپردازد.

یادگیری زبان انگلیسی با قصه: The Ocean Dream


در:     3     آذر     admin

این داستان درمورد دختربچه ایست که رویایی میبیند که در آن به دنیای زیر آب سفر کرده.