سنجش آیلتس

پادکست آموزش زبان با عنوان The Unusual Strike


در: خبر    21     تیر     admin

یادگیری رایگان زبان انگلیسی با پادکست – موضوع: The Unusual Strike مناسب کاربران سطح متوسط و زبان آموزان آیلتس

سنجش آیلتس

تاثیر استرس کلمات بر معنای آنها


در: مقاله ها    20     تیر     admin

ما در این مقاله به شما آموزش می دهیم که چگونه کلمات را به درستی با استرس صحیح تلفظ کنید. هر کلمه استرس خود را دارد و تغییر در استرس می تواند معنا را تغییر دهد

سنجش آیلتس

پادکست آموزش لغات انگلیسی با عنوان تبلیغات: Advertisement


در: خبر    19     تیر     admin

در سری پادکست های تقویت دایره لغات زبان انگلیسی سعی خواهیم کرد، در هر قسمت بصورت موضوعی ، لغات و اصطلاحات مربوط به آن موضوع را آموزش دهیم . این مقاله می تواند برای داوطلبین آزمون آیلتس و تافل هم مفید باشد .

پادکست آموزشی زبان

پادکست آموزش زبان با عنوان My Brother is Gentleman


در: خبر    16     تیر     admin

یادگیری رایگان زبان انگلیسی با پادکست – موضوع: my brother is gentleman مناسب کاربران سطح متوسط و زبان آموزان آیلتس