استراتژی‌های آموزش آنلاین زبان

استراتژی‌های آموزش آنلاین زبان


در: مقاله ها    28     مرداد     admin

امروزه پیشرفت تکنولوژی سبب ایجاد فرصت‌هایی برای آموزش و یادگیری زبان به صورت آنلاین شده است.چناتنچه استاد زبان آنلاین هستید ، نیاز است نسبت به استراتژی ها و روش های متفاوت آموزش زبان ، آگاهی داشته باشید .

"سلام کردن" در زبان انگلیسی


در: فیلم آموزشی    28     مرداد     admin

. در این فیلم استاد احمدی پور روشهای متفاوت "سلام کردن" در زبان انگلیسی را آموزش می دهد .

روش های آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم

روش های آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم


در: مقاله ها    21     مرداد     admin

آموزش زبان دوم تفاوت بسیاری با زبان مادری دارد .در این روش ، روشهای آموزش زبان دوم ، تکنیک ها ، استراتژی ها و تئوری های مربوطه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

یادگیری زبان انگلیسی در خانه

یادگیری زبان انگلیسی در خانه


در: مقاله ها    20     مرداد     admin

اگر شما هم فکر می کنید ، یادگیری زبان انگلیسی در خانه بهتر از شرکت در کلاس های حضوری است ، این مقاله را از دست ندهید . در این مقاله توضیح داده ایم ، چگونه در خانه با راهکارهای ساده و ارزان ، زبان انگلیسی خود را تقویت کنید .