learn English

اساتید آنلاین زبان انگلیسی

ال مپ

left-arrow اساتید ما

اساتید المپ

بیش از 130 استاد زبان انگلیسی از سراسر دنیا با سایت ما همکاری می کنند. در زیر رزومه بعضی از اساتید را ملاحظه می کنید. برای دیدن رزومه اساتید بر روی تصویر استاد کلیک نمایید.

teacher-profile

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
TTC, TRAINER
استاد تخصصی دوره مکالمه
سابقه تدریس : 15 سال

فریبا علایی
teacher-profile

کارشناسی مترجمی زبان چینی
Tesol , IELTS , CAE CERTIFIED IELTS TRAINER
استاد تخصصی آیلتس
سابقه تدریس : 7 سال

مرتضی قلعه جوق
teacher-profile

کارشناسی زبان شناسی
TESOL, TTC, TOEFL
استاد تخصصی دوره مکالمه
سابقه تدریس : 3 سال

فاطمه حدادی
teacher-profile

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
TTC, IELTS
استاد تخصصی دوره مکالمه
سابقه تدریس : 3 سال

شادان برومند
teacher-profile

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
TTC, TEFL
استاد تخصصی دوره مکالمه
سابقه تدریس : 5 سال

زهرا نواده
teacher-profile

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
TKT , TTC , ICP Trainer , IELTS
استاد تخصصی آیلتس
سابقه تدریس : 7 سال

امیرحسین خوبرو
teacher-profile

کارشناسی ارشد روانشناسی
TTC
استاد تخصصی مکالمه و کودکان
سابقه تدریس : 4 سال

شکوفه شادان
teacher-profile

کارشناسی مهندسی معدن
CAE, CPE, IELTS, IELTA
استاد تخصصی مکالمه
سابقه تدریس : 5 سال

مرتضی خباز
teacher-profile

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی
TESOL ، TTC
استاد تخصصی کودکان
سابقه تدریس : 5 سال

محدثه اسکندری
teacher-profile

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
TTC
استاد تخصصی دوره مکالمه
سابقه تدریس : 3 سال

مبینا شیخی
teacher-profile

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
IELTS , TTC, EPT , MSRT
استاد تخصصی مکالمه
سابقه تدریس : 8 سال

بشری نجاری
teacher-profile

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
IELTS, EPT, TTC
استاد تخصصی دوره مکالمه
سابقه تدریس : 6 سال

سارا بهرامی
teacher-profile

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
TTC
استاد تخصصی مکالمه
سابقه تدریس : 4سال

فاطمه کمیزی
teacher-profile

دانشجوی مترجمی زبان روسی
Diploma In English, TTC
استاد تخصصی دوره مکالمه
سابقه تدریس : 2 سال

فاطمه ملک زاده
teacher-profile

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
TTC
استاد تخصصی دوره مکالمه
سابقه تدریس : 2 سال

حدیثه عبداللهی
teacher-profile

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
TTC, TOEFL,                                                          استاد تخصصی دوره مکالمه
سابقه تدریس :4 سال

زهره احمدی
teacher-profile


TTC,Tesol,TKT,CPE,IELTS                                                          
استاد تخصصی دوره مکالمه
سابقه تدریس : 5 سال

عرفان اصارلو
teacher-profile

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
TTC , Diploma in English                                           
استاد تخصصی کودکان، نوجوانان و مکالمه
سابقه تدریس : 7 سال

سوگند محبوب زاده
teacher-profile

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
IELTS,TTC,Trainer
استاد تخصصی دوره مکالمه
سابقه تدریس : 7 سال

مژگان سرخابی
teacher-profile

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
IELTS,TTC

سابقه تدریس : 16 سال

زینب اسدی پور
teacher-profile

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
TTC

سابقه تدریس : 12 سال

الهه تفضلی

عاشق ما شده ای ؟؟؟

شروع کنید (: