learn English

بازگشت شهریه

ال مپ

left-arrow بازگشت شهریه

همواره حق با مشتری است

مشتری مداری در اِل مَپ تنها یک شعار نیست، بلکه ما به آن اعتقاد عملی داریم. بنابراین به هر دلیلی که نخواهید در کلاس ها شرکت کنید تا قبل از شروع جلسه سوم می توانید با پر کردن فرم زیر انصراف خود از کلاس را اعلام نمایید. دلیل شما هر چه باشد ما 100% شهریه پرداختی را به شما برمی گردانیم.

تنها از شما میخواهیم تا با پر کردن فرم زیر ما را در اصلاح معایب و کاستی ها یاری نمایید.
عاشق ما شده ای ؟؟؟
شروع کنید (: