آموزش گرامر انگلیسی – قسمت دوازدهم

 

 

زمان تقریبی مطالعه: 36 دقیقه

آموختن گرامر انگلیسی تاثیر بسزایی در مکالمات، برخلاف آنچه که خیلی ها باور دارند، میگذارد. همچنین زبان آموزانی که میخواهند مهارت نوشتن و مقاله نویسی خود را تقویت کنند، میتوانند با تماشای این ویدئوهای آموزش رایگان، به پیشرفت دراین زمینه کمک کنند. آخرین بخش از فیلم های گرامر انگلیسی را تماشا کنید وحتما منتظر فیلم های جدیدتر باشید.

درس چهل و پنج – Adjectives(ed – ing)

درس چهل و شش – too much, too many

درس چهل و هفت – شرطی نوع اول

درس چهل و هشت – شرطی نوع دوم

 

درس چهل و پنج – Adjectives(ed – ing)

 

در این فیلم آموزشی یاد میگیریم که صفاتی که به ed و ing ختم میشوند چه کاربرد و چه معنی دارند.

صفت ها نشانه های مختلفی دارند. برخی به ous ختم میشوند و برخی نیز نشانه های دیگری دارند؛ مانند: ed و ing این دو نشانه را نباید با زمان گذشته و یا زمان استمراری اشتباه گرفت. حتما به کل جمله و نقش کلمه در جمله دقت کنید.

غالبا صفاتی که ed دارند به احساس افراد برمیگردد:

Bored student

Surprised girl

و صفاتی که ing دارند به شخصیت افراد و یا چیزها برمیگردد:

Interesting book

Boring story

آیا همه کلمات با ing صفت هستند؟ کلمه feeling چطور؟ پس ویدئو آموزشی زیر را تماشا کنید.

 

 

درس چهل و شش – too much, too many

 

much و too many برای نشان دادن بیش از حد نرمال در جمله بکار میرود. مثلا بیش از حد شلوغ، بیش از حد کوتاه. به جمله بار منفی میدهد، بنابراین هرگز نمیگوییم بیش از حد زیبا.

اگر اسم مورد نظر غیر قابل شمارش باشد: too much

و اگر قابل شمارش باشد: too many

ویدئو را تماشا کنید تا ببینید چطور در جمله قرار میگیرند.

 

 

درس چهل و هفت – شرطی نوع اول

 

جملات شرطی (conditionals) جملاتی اند که با if شروع میشوند. شرطی نوع ص%


پست های مرتبط:

عاشق ما شده ای ؟؟؟

شروع کنید (: