اشتباهات رایج


در: گرامر زبان انگلیسی    13     مرداد     admin

توی این ویدیو میخوایم چند نمونه از اشتباهات رایج رو باهم اصلاح کنیم

مکالمه


در: گرامر زبان انگلیسی    13     مرداد     admin

توی این ویدیو میخوایم یاد بگیریم چه جوری درباره عادت هامون و اوقات فراغتمون صحبت کنیم

عاشق ما شده ای ؟؟؟

شروع کنید (: