افعال مرکب با let


در: فیلم آموزشی    27     شهریور     admin

در این سری از ویدئوهای آموزشی، استاد نجاری به یکی از مباحث پرکاربرد در زبان انگلیسی میپردازد که در محاوره و مکالمات روزمره انگلیسی بسیار استفاده میشود.

8 پیشنهاد برای یادگیری آنلاین زبان انگلیسی


در: مقاله ها    25     تیر     admin

وقتی در یک محیط حرفه ای و رسمی صحبت می کنیم و یا زمانی که با دوستان خود در محیطی صمیمانه حرف می زنیم، لحن گفتار و کلمات متفاوتی را به کار می بریم. این قانون در مورد مکالمه زبان انگلیسی نیز صادق است.

روش هایی برای بهبود مکالمه انگلیسی


در: مقاله ها    9     اسفند     admin

در دنیای امروز ، تسلط به زبان انگلیسی  نقش مهمی در ترقی شغلی و تحصیلی ایفا می کند . همه ما افراد زیادی را میشناسیم که موسسه های مختلف زبان را امتحان کرده اند ، حتی فارغ التحصیل دانشگاه در رشته زبان انگلیسی هستند ، در گروه های تلگرامی زیادی عضو هستند و کتابهای زیادی را مطالعه کرده اند واز دایره لغات فراوانی بهره مند هستند، دستور زبان انگلیسی را خوب میدانند ولی در مکالمه زبان انگلیسی مشکل دارند.

1

عاشق ما شده ای ؟؟؟

شروع کنید (: