یادگیری زبان انگلیسی در خانه با لباس راحتی


در: مقاله ها    20     مرداد     admin

بسیاری از افراد، وقت و یا حوصله شرکت در کلاس های آموزشی حضوری را ندارند و نمی توانند در ساعات تعیین شده در دوره های زبان انگلیسی شرکت کنند. در چنین مواقعی یادگیری زبان انگلیسی بسیار دشوار خواهد شد.

8 پیشنهاد برای یادگیری آنلاین زبان انگلیسی


در: مقاله ها    25     تیر     admin

وقتی در یک محیط حرفه ای و رسمی صحبت می کنیم و یا زمانی که با دوستان خود در محیطی صمیمانه حرف می زنیم، لحن گفتار و کلمات متفاوتی را به کار می بریم. این قانون در مورد مکالمه زبان انگلیسی نیز صادق است.

1

عاشق ما شده ای ؟؟؟

شروع کنید (: