true false not given

یادگیری زبان انگلیسی با قصه: Jimmy the Cat and Gardening


در:     12     آبان     admin

این قصه در مورد گربه ایست که به باغبانی میپردازد. علاوه بر تقویت زبان انگلیسی به کودک شما در مورد اهمیت کار گروهی و مشارکت می آموزد.

true false not given

یادگیری زبان انگلیسی با قصه: Grandpa Farouk's Garden


در:     10     آبان     admin

این قصه در مورد پسر بچه ایست که برای باغ پدربزرگش کفشدوزک جمع میکند. علاوه بر تقویت زبان انگلیسی، این داستان به کودک شما در مورد نقش کفشدوزک ها در طبیعت می آموزد.

true false not given

یادگیری زبان انگلیسی با قصه: A Frog


در:     4     آبان     admin

این قصه در مورد پسربچه ایست که بچه ماهی هایی را برای نگهداری به خانه می آورد. علاوه بر تقویت زبان انگلیسی به کودک شما در مورد برخی حیوانات و معجزات طبیعی می آموزد.

پاراگراف دوم

یادگیری زبان انگلیسی با قصه: Not Now, Not Now


در:     2     آبان     admin

این قصه در مورد بتا پسر بچه ای است که باید برای همه چیز صبر کند و از این موضوع ناراحت است. این داستان علاوه بر تقویت زبان انگلیسی به کودک شما ثمره صبر و بردباری را نشان میدهد.

قصه انگلیسی

یادگیری زبان انگلیسی با قصه: Billy To The Rescue


در:     30     مهر     admin

این قصه در مورد بیلیو ماشین آتش نشانی ای است که برای نجات مردم فداکاری میکند. این داستان علاوه بر تقویت زبان انگلیسی، اهمیت فداکاری و خودباوری را به کودک شما می آموزد.

قصه انگلیسی

یادگیری زبان انگلیسی با قصه: الی ترسیده


در:     26     مهر     admin

این قصه در باره پسر بچه ایست که همکلاسی هایش مسخره اش میکنند. این قصه علاوه برتقویت زبان انگلیسی به فرزند شما درباره زشتی قلدری و مسخره کردن دیگران می آموزد.

بارونی قرمز

یادگیری زبان انگلیسی با قصه: بارونی قرمز


در:     23     مهر     admin

این قصه درباره پسر بجه ای اس که والدینش بارانی قرمزی برایش میخرند و نمیتواند صبر کند تا بارانی جدیدش را بپوشد. این ویدیو علاوه بر زبان انگلیسی به کودک شما درباره اهمیت صبر وبردباری می آموزد.

ایپیکینگ آیلتس

یادگیری زبان انگلیسی با قصه: شب بخیر تینکو


در:     17     مهر     admin

این داستان در مورد توله سگی است که شب خوابش نمیبرد پس به ماجراجویی در دل شب میپردازد. این داستان علاوه بر تقویت زبان انگلیسی به فرزند شما در مورد حیوانات شبخیز نیز میاموزد.

توصیف و تعریف کردن از معلم خود

یادگیری زبان انگلیسی با قصه: گردش در وان حمام


در:     14     مهر     admin

یک پسر بچه زمان حمام را خیلی دوست دارد.وقتی که همه ی حیوانات می آیند بیرون.

بری موزه

یادگیری زبان انگلیسی با قصه: بری موزه


در:     13     مهر     admin

این داستان در مورد بری موزه است که میخواهد یم مهمانی برگذار کند. این داستان به تقویت زبان انگلیسی کودکان شما کمک میکند.