یادگیری زبان انگلیسی با قصه: Dear Santa


در:     14     آذر     admin

این داستان در مورد نامه دختربچه ای به بابانوئل است. علاوه بر تقویت زبان انگلیسی به کودک شما در مورد پروتکل های بهداشتی کرونا می آموزد.

یادگیری زبان انگلیسی با قصه: Finnbar and The Firefly


در:     10     آذر     admin

این قصه در مورد سگ گله ایست که با یک کرم شبتاب دوست میشود، آنها با هم بازی میکنند و خوش میگذرانند.

یادگیری زبان انگلیسی با قصه: The Elephant in The Room


در:     6     آذر     admin

ین قصه در مورد دختر بچه ایست که یک فیل نامرئی با او دوست است.

یادگیری زبان انگلیسی با قصه: The Ocean Dream


در:     3     آذر     admin

این داستان درمورد دختربچه ایست که رویایی میبیند که در آن به دنیای زیر آب سفر کرده.

یادگیری زبان انگلیسی با قصه: The Boy Who Cried Wolf


در:     1     آذر     admin

چوپانی بود که حوصله اش در چراگاه سر رفته بود پس تصمیم گرفت برای سرگرمی خود حقه ای به اهالی ده بزند. این داستان علاوه بر تقویت زبان انگلیسی به کودک شما در مورد اهمیت صداقت می آموزد.

یادگیری زبان انگلیسی با قصه: The Very Wiggly Tooth


در:     27     آبان     admin

این قصه در مورد دختربچه ای است که دندان های شیری اش در حال افتادن هستند و نمیتواند برای داشتن دندان های واقعی صبر کند.

یادگیری زبان انگلیسی با قصه: The Great Cake Contest


در:     25     آبان     admin

این داستان در مورد پسر بچه ای است که عاشق کیک است و میخواهد در مسابقه بزرگ کیک پزی که در شهرشان برگزار شده شرکت کند.

یادگیری زبان انگلیسی با قصه: The Very Tired lioness


در:     20     آبان     admin

این داستان در مورد ماده شیری است که خیلی خسته است و خورشید او را به سفری دعوت میکند. این قصه علاوه بر تقوی زبان انگلیسی به کودک شما در مورد حقایق زندگی و مرگ می آموزد.

یادگیری زبان انگلیسی با قصه: Thuli Special And The Secret


در:     17     آبان     admin

تولی با مادربزرگش تو روستا زندگی میکنن و صاحب یک گاو هستند. تولی دوست داره شیرینی هاش رو با گاوشون تقسیم کنه. این داستان علاوه بر تقویت زبان انگلیسی به کودک شما در مورد دست و دلبازی و تقسیم کردن می آموزد.

یادگیری زبان انگلیسی با قصه: Palesa Can Walk


در:     15     آبان     admin

این قصه در مورد تولد یک دختر بچه است. علاوه بر تقویت زبان انگلیسی به کودکان شما در مورد اهمیت دست و دلبازی می آموزد.