آموزش انگلیسی با قصه

پادکست آموزش زبان انگلیسی با عنوان Children and Parents


در: خبر    28     شهریور     admin

این پادکست آموزش زبان انگلیسی به توضیح یک سری لغات و حروف اضافه و همچنین متن مرتبط با children and parents می پردازد. زبان آموزان عزیز با گوش دادن و مطالعه این پادکست آموزش زبان انگلیسی می توانند به راحتی در مورد نسل ها و لغات مرتبط با آن صحبت کنند.