تفاوت آیلتس و تافل چیست و کدامیک بر دیگری برتری دارد؟


در: مقاله ها    14     آبان     admin

برای همه غیر انگلیسی زبان ها، دانستن مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی یک برگ برنده است. کسانی که مهارت های زبانی بالاتری دارند در ادامه تحصیل، کاریابی و دیگر ابعاد اجتماعی توفیق بیشتری دارند. به خصوص اگر قصد مهاجرت تحصیلی داشته باشید باید نمره IELTS یا TOEFL را ارائه دهید. اگرچه هر دو این آزمون های استاندارد با ارزیابی مهارت های خواندن ، نوشتن ، گفتار و گوش دادن ، سطح انگلیسی شما را تعیین می کنند اما این دو آزمون در قالب ، امتیازدهی و سایر موارد متفاوت هستند. بسیاری از متقاضیان نمی دانند کدامیک از این دو آزمون را انتخاب کنند. تفاوت آیلتس و تافل برای دانش آموزان و دانشجویان مشخص نیست و سوالات زیادی در این مورد وجود دارد.