IELTS speaking

موضوع اسپیکینگ آیلتس: Describe an old friend


در: خبر    16     شهریور     admin

در این پادکست آموزشی، به توصیف یکی از مهم ترین موضوعات اسپیکینگ به ویژه در آزمون آیلتس می پردازیم.

english-story

یادگیری زبان انگلیسی با قصه:آن بچه کیست؟


در:     16     شهریور     admin

داستانی در ارتباط با اولین مواجهه کودکان با آینه و تصویر خودشان.

زبان انگلیسی

آموزش آنلاین زبان انگلیسی به کودک در منزل


در: مقاله ها    15     شهریور     admin

در این مقاله آموزشی، به اهمیت یادگیری زبان انگلیسی به ویژه در کودکان می پردازیم و شما والدین عزیز را ترغیب می کنیم تا با یک سری روش های به روز آموزش زبان انگلیسی در کودکان آشنا شوید.

ILETS_reading

پادکست آموزش زبان:تحلیل نمونه ریدینگ interesting day course


در: خبر    15     شهریور     admin

در این مقاله به تحلیل یک ریدینگ آزمون آیلتس با توضیحات یکی از اساتید نیتیو المپ می پردازیم .