IELTS writing

پادکست اسپیکینگ زبان انگلیسی: با موضوع Educational Goal


در: یادگیری با اِلـ مَپ    20     شهریور     admin

این پادکست آموزشی، به توصیف Educational Goal می پردازد. یعنی چگونه می توانید در مورد اهداف آموزشی خودتان در مصاحبه ها و بحث های آزاد صحبت کنید.

IELTS writing

یک نمونه تحلیل نامه نگاری در جنرال تسک 1آیلتس


در: مقاله ها    18     شهریور     admin

توضیح یک نمونه نامه نگاری در آزمون جنرال رایتینگ تسک 1 آیلتس

english-story

یادگیری زبان انگلیسی با قصه:لولو کجاست؟


در:     17     شهریور     admin

داستانی درباره اشتیاق کودکی نسبت به کتاب خواندن.

IELTS speaking

موضوع اسپیکینگ آیلتس:Describe a family member


در: یادگیری با اِلـ مَپ    17     شهریور     admin

این پادکست آموزشی به توصیف یکی از موضوعات مهم اسپیکینگ به ویژه موضوع پارت دوم آزمون آیلتس می پردازد. با مطالعه این پادکست می توانید به راحتی یکی از اعضای خانواده خود را توصیف کنید.