Propositions  -افعال امری- صفات تفضیلی- صفات برتر

درس چهارم : Propositions / افعال امری / صفات تفضیلی / صفات برتر


در: فیلم آموزشی    3     شهریور     admin

در این درس به سه حرف اضافه in, on, at میپردازیم. شاید برای بسیاری از شما سوال شده باشد که تفاوت این حروف اضافه در چیست؟

حال استمراری و زمان آینده، ضمایر اشاره This-That-These-Those

درس سوم : حال استمراری و زمان آینده، ضمایر اشاره This/That/These/Those


در: فیلم آموزشی    2     شهریور     admin

زمان حال استمراری در برخی مواقع می تواند برای بیان جمله ای در آینده استفاده شود. معمولا اگر برای آینده برنامه مشخصی داشته باشید، از این ساختار استفاده می کنیم.

گرامر حال ساده – adjectives  – کاربرد go-do-play

درس دوم : گرامر حال ساده – adjectives – کاربرد go-do-play


در: فیلم آموزشی    2     شهریور     admin

در این سری ویدئوهای گرامری و دستور زبان انگلیسی، به چهار مبحث پایه و حائز اهمیت می پردازیم.چنانچه می خواهید از ابتدا ،این مباحث را دنبال کنید ، به قسمت آموزش گرامر انگلیسی با فیلم – قسمت اول رجوع کنید .

آموزش گرامر انگلیسی با فیلم

آموزش گرامر انگلیسی با فیلم


در: فیلم آموزشی    1     شهریور     admin

گرامر و دستور زبان انگلیسی بخشی جدانشدنی از این زبان است. برای تقویت مهارت های نگارشی و همچنین نامه نگاری، دانستن گرامرانگلیسی لازم است.